Kategoria: Ochrona konsumenta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Naprawa i rachunek za nią bez porozumienia

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-06-22

Jestem komisantem. Niedawno sprzedałem samochód (według mnie sprawny). Klient po 3 tygodniach zgłosił reklamację na skrzynię biegów. Zażądałem dostarczenia auta do komisu, by mój mechanik wszystko sprawdził. Bez porozumienia ze mną klient naprawił auto u siebie i wysłał mi wysoki rachunek. Czy muszę go respektować?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Zakładam, że osoba, która zakupiła od Pana pojazd w komisie, była konsumentem.

W takiej sytuacji zastosowanie ma ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Roszczenia kupującego, w sytuacji gdy rzeczywiście istniała wada zakupionego u Pana auta określa art. 8 tej ustawy, który stanowi, iż jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wybór uprawnienia należy zatem do kupującego i zgodnie z treścią komentowanego artykułu ma charakter rozłączny, tj. zgłoszenie jednego żądania wyklucza jednocześnie możliwość dochodzenia wykonania drugiego.

Dlatego też niezaprzeczalnie klient winien się najpierw zwrócić do Pana o wymianę lub naprawę, a nie robić tego samowolnie. Jeśli to uczynił, to trochę na swoje ryzyko, bo teraz może Pan kwestionować wartość dokonanej naprawy, np. że Pan zrobiłby to taniej. Po drugie może się Pan też bronić przed roszczeniami klienta, twierdząc, że wady nie było, bo de facto jeśli Pan nie miał możliwości stwierdzenia, że sprzęgło było uszkodzone, to skąd tak naprawdę można wiedzieć, czy było (osobiście wydaje mi się, że było).

Ale odpowiadając na Pana pytanie, co dalej, wyjaśniam, że sytuacje są możliwe 2 – albo spełni Pan żądanie klienta i zapłaci mu żądaną kwotę, aby po prostu mieć tzw. święty spokój (ale to, zakładam, nie wchodzi w grę), albo poczeka Pana na ruch klienta, bo w zasadzie tylko on może obecnie Pana pozwać i będzie się bronił przed sądem w sposób wyżej opisany, czyli po pierwsze nie skorzystaniem z art. 8 ustawy, co jest de facto obligatoryjne, ewentualnym brakiem wady, niech klient udawania, że wada była, a nie on np. zepsuł sprzęgło i dodatkowo jeszcze zawyżeniem kosztów naprawy, bo Pan zrobiłby to taniej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »