Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niepoinformowanie przez sąd pełnomocnika o sprawie a odroczenie

Autor: Marek Gola

Przed sądem toczy się sprawa cywilna. Sędzia wyznaczył na rozprawie kolejny termin, a ja zdecydowałem się na pełnomocnika. Pełnomocnik złożył pełnomocnictwo, w międzyczasie sąd zobowiązał go do uzupełnienia braków formalnych, ale nie poinformował o terminie rozprawy. Stawiłem się w wyznaczonym terminie na rozprawę, ale pełnomocnik nie przybył, bo nie został przez sąd poinformowany. Czy sąd w takiej sytuacji powinien odroczyć rozprawę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niepoinformowanie przez sąd pełnomocnika o sprawie a odroczenie

Z opisu sprawy wynika, że sąd miał wiedzę o przystąpieniu do sprawy (już po rozprawie) pełnomocnika. Sąd wezwał do uzupełnienia braków, jednak nie poinformował o terminie rozprawy osoby, która „przystąpiła jako pełnomocnik”. Pełnomocnik nie miał wiedzy o rozprawie. Zastanawia się Pan, czy rozprawa nie powinna być odroczona.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Brak obowiązku informowania pełnomocnika

W mojej ocenie sąd podszedł do sprawy bardzo formalnie, albowiem uznał, że skoro wezwał pełnomocnika do uzupełnienia braków formalnych, nie może być mowy o jego formalnym (zgodnym z przepisami prawa) przystąpieniem do sądu, co powoduje, że nie miał obowiązku powiadamiać go o terminie rozprawy. Dopóki bowiem uzupełnienie braków nie nastąpi, dopóty zgodnie z przepisami nie można mówić o przystąpieniu pełnomocnika do sprawy. Odroczenie terminu rozprawy mogło nastąpić, ale sąd do tego zobowiązany nie był.

Sprawa o odroczenie

Zgodnie z art. 149 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) o posiedzeniach jawnych zawiadamia się strony i osoby zainteresowane przez wezwanie lub ogłoszenie podczas posiedzenia. Stronie nieobecnej na posiedzeniu jawnym należy zawsze doręczyć wezwanie na następne posiedzenie. Wezwanie powinno być doręczone co najmniej na tydzień przed posiedzeniem. W wypadkach pilnych termin ten może być skrócony do trzech dni. Owszem można wskazywać, że pełnomocnik jest osobą zainteresowaną w sprawie.

Ustawodawca nie wypowiada się co w sytuacji, gdy pełnomocnik przystępuje do sprawy w trakcie jej trwania. Z uwagi na powyższe powstaje swoistego rodzaju luka, którą wypełniają dobre obyczaje. Jeżeli w sprawie zapadło niekorzystne orzeczenie, należy podnosić zarzut naruszenia art. 149 § 2 K.p.c.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl