Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nierozwiązanie umowy OC przez poprzedniego właściciela pojazdu

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2019-08-07

Poprzedni właściciel auta miał rozwiązać umowę OC, gdyż od dnia następnego mam już swoje OC. Nie zrobił tego, a mnie nie było w kraju. Nie rozwiązałem umowy OC poprzedniego właściciela, gdyż byłem przekonany, że w tym kraju jest normalnie i zawierający umowę może ją rozwiązać. Czy muszę płacić drugie ubezpieczenie? To przepisane ubezpieczenie jest z jakąś opcją dodatkową.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wnioskuję z przedstawionego przez Pana opisu, nabył Pan samochód od innej osoby i od razu ubezpieczył od OC u wybranego przez siebie ubezpieczyciela. W chwili obecnej okazuje się, że zbywca nie rozwiązał umowy OC z wcześniejszym ubezpieczycielem pojazdu.

Tymczasem zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych „posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu”. Podstawową bowiem zasadą w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest powiązanie polisy z pojazdem a nie z samym posiadaczem. Oznacza to, iż w przypadku sprzedaży samochodu wraz z autem do nowego właściciela wędruje polisa OC pojazdu, a wraz z polisą prawa i obowiązki z niej wynikające. Niemniej jednak w przeciwieństwie do dawnych uregulowań nabywca pojazdu nie ma ściśle określonego terminu na wypowiedzenie tej umowy. Nabywca pojazdu może ją zatrzymać i korzystać z niej aż do upływu terminu jej ważności albo wypowiedzieć w dowolnej chwili. Sprzedający może więc odzyskać zapłaconą składkę tylko wtedy, gdy Pan jako nabywca pojazdu wypowie umowę – sprzedający nie może tego zrobić.

O dacie wypowiedzenia decyduje data na pieczątce pocztowej  lub data dostarczenia ubezpieczycielowi wypowiedzenia. Polisę można też wypowiedzieć, wysyłając podpisane wypowiedzenie e-mailem (ale lepiej to wcześniej uzgodnić z ubezpieczycielem).

Brak powiadomienia ubezpieczyciela w wymaganym terminie spowoduje, iż polisa nadal obowiązuje, a posiadacz pojazdu, który go sprzedał, ponosi tzw. solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego prawo własności przeniesiono. Z powyższego wynika, że za zapłatę składki za okres poprzedzający dzień zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o sprzedaży pojazdu są odpowiedzialni zarówno zbywca pojazdu, jak i jego nabywca. W tej sytuacji zakład ubezpieczeń może dochodzić całości lub części długu od byłego i nowego posiadacza łącznie, od jednego z nich albo od każdego z osobna. Zapłata składki przez jedną z tych osób zwalnia drugą. Natomiast w chwili powiadomienia ubezpieczyciela o zbyciu auta obowiązek ten spada na nabywcę.

W obecne sytuacji nie warto zwlekać. Im szybciej wypowie Pan umowę, tym mniejsza będzie opłata, bowiem za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej jesteśmy zobowiązani do rozliczenia się z ubezpieczycielem. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że już dawno obowiązuje inna umowa w nowym towarzystwie. Warto też sprawdzić, czy poprzedni właściciel zawiadomił ubezpieczyciela zbyciu pojazdu. Jeśli nie, odpowiada za składkę razem z Panem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

prawo podatkowe

Szukamy prawnika »