Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewykonane zlecenie detektywistycznego i zwrot zaliczki

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-05-02

Mam umowę z detektywem, któremu wpłaciłem 7000 zł zaliczki. Detektyw cały czas moim zdaniem nic nie robił i nie przedstawiał też dowodów na wykonywanie zlecenia, np. za pobyt w hotelu, za wykonanie telefonów do określonej osoby itp. w związku z tym zerwałem z nim umowę, a on mi wysłał rachunek za usługi, który zawiera te koszty zaliczki. Mówi, że dowody jego pracy są tajemnicą. Czy mogę żądać zwrotu zaliczki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych, konkretnie art. 6 detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności, kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela. Z przepisu tego płynie wniosek, że detektyw ma się zachowywać etycznie wobec Pana, a to moim zdaniem obejmuje obowiązek wyliczenia się z otrzymanej zaliczki. Obejmuje to wszystkich usługodawców, osobiście nie wyobrażam sobie, żebym odmawiała mojemu klientowi jakiejś informacji, której ode mnie żąda.

Art. 12 ust 1 tej ustawy mówi, że detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1. Proszę zwrócić uwagę, że tą tajemnicą może detektyw zasłaniać się jedynie jeżeli chodzi o źródła informacji ewentualnie jakieś okoliczności sprawy, a nie wtedy, gdy chodzi o rachunek z hotelu. To jest pozbawione podstaw tłumaczenie.

Co więcej, umowa o świadczenie usług detektywistycznych jest umową o świadczenie usług podobnych do zlecenia, jest umową starannego działania i zastosowanie do niej mają co do zasady przepisy art. 735 i nast. Kodeksu cywilnego. W tym zastosowanie ma art. 740, który mówi, że przyjmujący zlecenie powinien udzielać dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie. Powinien mu wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym.

Nie można od tego obowiązku się uchylać. Co więcej jeszcze dokładniej reguluje to ustawa o usługach detektywistycznych, która w art. 13 mówi, że detektyw ma obowiązek sporządzić i przekazać zatrudniającemu go przedsiębiorcy końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych w danej sprawie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, obejmujące:

  1. opis stanu faktycznego;
  2. datę rozpoczęcia czynności;
  3. określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności;
  4. datę zakończenia czynności.

Jeżeli natomiast chodzi o zaliczkę, to ona ma charakter nieuregulowany konkretnym przepisem, ale jej idea jest taka, że jeżeli spełnia się świadczenie, za które przysługuje umówione wynagrodzenie, to tę zaliczkę zalicza się na poczet tego wynagrodzenia (ewentualnie różnicę zwraca lub dopłaca). Natomiast jeżeli do wykonania umowy nie dochodzi, zaliczka powinna być zwrócona.

Jeżeli Pan pozwie detektywa o zwrot zaliczki, twierdząc, że nie wykonał umowy, on siłą rzeczy będzie musiał udowodnić, że umowę wykonał i wynagrodzenie mu się należy.

7000 zł to nie jest bardzo mała kwota, więc nie wiem, na jakie wynagrodzenie się Panowie umówiliście, zakładam, że oczywiście na większe. Jeżeli teraz Pan wypowie umowę – bo tak to należy formalnie załatwić to zgodnie z art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego – powinien Pan zwrócić detektywowi wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia oraz uiścić część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, tak więc będzie musiał detektyw udowodnić, że coś zrobił, że poniósł jakieś wydatki i jakieś wynagrodzenie mu się należy. Oczywiście nie wiem, czy takie poniósł, ale jeśli tak, będzie musiał to przed sądem wykazać.

Proszę się powołać w rozmowach lub pismach na cytowane przepisy, może detektyw uświadomi sobie jednak, że umowa obliguje go jednak do jakiegoś sprawozdania z dokonanych w jej ramach czynności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wilgoć i grzyb w zakupionym domu, sprzedający nie chce usunąć wady

Przed 2 laty kupiłem dom jednorodzinny na rynku wtórnym. W akcie notarialnym wskazano, iż znany jest mi stan techniczny budynku. Po kilku tygodniach od...

 

Odstąpienie umowy na usługi budowlane z powody wysokich kosztów

Zawarłem umowę na usługi budowlane, a konkretnie wykonanie podjazdu z kostki brukowej. W umowie nie było kosztorysu prac dla mojego zlecenia,...

 

Umowa dzierżawy działki pod budowę pawilonu

Posiadam niewielką działkę. Mój kuzyn chce tam postawić budynek - pawilon ok. 30 m 2 na swój koszt. Chcemy sporządzić umowę dzierżawy. Ja nie...

 

Jak liczyć okresu wypowiedzenia umowy o współpracę?

Posiadam umowę B2B na świadczenie usług pomiędzy moją jednoosobową działalnością a inną firmą. Umowa została zawarta na czas nieokreślony...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »