Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewykonana zlecenie detektywistycznego i zwrot zaliczki

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-05-02

Mam umowę z detektywem, któremu wpłaciłem 7000 zł zaliczki. Detektyw cały czas moim zdaniem nic nie robił i nie przedstawiał też dowodów na wykonywanie zlecenia, np. za pobyt w hotelu, za wykonanie telefonów do określonej osoby itp. w związku z tym zerwałem z nim umowę, a on mi wysłał rachunek za usługi, który zawiera te koszty zaliczki. Mówi, że dowody jego pracy są tajemnicą. Czy mogę żądać zwrotu zaliczki?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

Zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych, konkretnie art. 6 detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności, kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela. Z przepisu tego płynie wniosek, że detektyw ma się zachowywać etycznie wobec Pana, a to moim zdaniem obejmuje obowiązek wyliczenia się z otrzymanej zaliczki. Obejmuje to wszystkich usługodawców, osobiście nie wyobrażam sobie, żebym odmawiała mojemu klientowi jakiejś informacji, której ode mnie żąda.

Art. 12 ust 1 tej ustawy mówi, że detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1. Proszę zwrócić uwagę, że tą tajemnicą może detektyw zasłaniać się jedynie jeżeli chodzi o źródła informacji ewentualnie jakieś okoliczności sprawy, a nie wtedy, gdy chodzi o rachunek z hotelu. To jest pozbawione podstaw tłumaczenie.

Co więcej, umowa o świadczenie usług detektywistycznych jest umową o świadczenie usług podobnych do zlecenia, jest umową starannego działania i zastosowanie do niej mają co do zasady przepisy art. 735 i nast. Kodeksu cywilnego. W tym zastosowanie ma art. 740, który mówi, że przyjmujący zlecenie powinien udzielać dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie. Powinien mu wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nie można od tego obowiązku się uchylać. Co więcej jeszcze dokładniej reguluje to ustawa o usługach detektywistycznych, która w art. 13 mówi, że detektyw ma obowiązek sporządzić i przekazać zatrudniającemu go przedsiębiorcy końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych w danej sprawie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, obejmujące:

  1. opis stanu faktycznego;
  2. datę rozpoczęcia czynności;
  3. określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności;
  4. datę zakończenia czynności.

Jeżeli natomiast chodzi o zaliczkę, to ona ma charakter nieuregulowany konkretnym przepisem, ale jej idea jest taka, że jeżeli spełnia się świadczenie, za które przysługuje umówione wynagrodzenie, to tę zaliczkę zalicza się na poczet tego wynagrodzenia (ewentualnie różnicę zwraca lub dopłaca). Natomiast jeżeli do wykonania umowy nie dochodzi, zaliczka powinna być zwrócona.

Jeżeli Pan pozwie detektywa o zwrot zaliczki, twierdząc, że nie wykonał umowy, on siłą rzeczy będzie musiał udowodnić, że umowę wykonał i wynagrodzenie mu się należy.

7000 zł to nie jest bardzo mała kwota, więc nie wiem, na jakie wynagrodzenie się Panowie umówiliście, zakładam, że oczywiście na większe. Jeżeli teraz Pan wypowie umowę – bo tak to należy formalnie załatwić to zgodnie z art. 746 § 1 Kodeksu cywilnego – powinien Pan zwrócić detektywowi wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia oraz uiścić część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, tak więc będzie musiał detektyw udowodnić, że coś zrobił, że poniósł jakieś wydatki i jakieś wynagrodzenie mu się należy. Oczywiście nie wiem, czy takie poniósł, ale jeśli tak, będzie musiał to przed sądem wykazać.

Proszę się powołać w rozmowach lub pismach na cytowane przepisy, może detektyw uświadomi sobie jednak, że umowa obliguje go jednak do jakiegoś sprawozdania z dokonanych w jej ramach czynności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »