Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niezgodność towaru z umową

Autor: Wioletta Dyl

Kupiłem na portalu aukcyjnym używaną sprężarkę, która według zapewnień sprzedawcy miała być w pełni sprawna. Po otrzymaniu jej okazało się, że nie spełnia parametrów, o jakich zostałem poinformowany. Czy mogę ją zwrócić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niezgodność towaru z umową

Niezgodność towaru z umową – definicja

W opisanej przez Pana sytuacji, jeżeli mamy do czynienia z przypadkiem sprzedawcy jako osoby prywatnej, to mamy do czynienia z niezgodnością towaru z umową.

Pojęcie niezgodności towaru z umową wprowadziła od dnia 1.01.2003 r. ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

I tak – towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, jeśli:

  • nie nadaje się do celu do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany,
  • nie posiada właściwości, jakie powinny cechować towar tego rodzaju,
  • w przypadku gdy indywidualnie uzgodniono właściwości towaru, nie odpowiada on opisowi podanemu przez sprzedawcę lub okazanej próbce lub wzorowi towaru, albo gdy nie nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy,
  • nie odpowiada oczekiwaniom opartym na publicznych zapewnieniach sprzedawcy lub producenta zawartych w oznakowaniu towaru lub reklamie,
  • został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony przez sprzedawcę, albo wg instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Żądanie naprawy lub wymiany towaru

Jeżeli więc towar okaże się niezgodny z umową (sprężarka ma inne parametry), Pan jako konsument będzie mógł żądać naprawy lub wymiany towaru na inny oraz będzie mógł żądać obniżenia ceny, jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe. Z kolei, jeżeli niezgodność towaru z umową jest istotna, tzn. uniemożliwia korzystanie z niej, to Pan będzie mógł od umowy odstąpić. W przypadku odstąpienia od umowy należy zwrócić towar, a sprzedawca zobowiązany jest z kolei zwrócić zapłaconą cenę. O niezgodności towaru z umową konsument powinien jednak zawiadomić w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia wady (niezgodności), a jego uprawnienia wygasną w terminie 2 lat od dnia wydania towaru.

Umowa z przedsiębiorcą a wadliwy towar

Jeżeli natomiast sprzedawca jest przedsiębiorcą, to w takim wypadku zawarta umowa sprzedaży jest tzw. „umową zawartą na odległość” w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 ze zm.). Dotyczy to umów zawieranych zgodnie z opcją „kup teraz”, gdyż wymienionej ustawy nie stosuje się do umów zawieranych w drodze licytacji. Wtedy, kupującemu konsumentowi przysługują uprawnienia, do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Jeżeli sprzedający nie dopełni spoczywających obowiązków informacyjnych, to znaczy nie poinformuje kupującego o wspomnianym uprawnieniu do odstąpienia od umowy, termin uprawniający kupującego do odstąpienia ulegnie przedłużeniu do 3 miesięcy. Kupujący nie musi podawać przyczyny swojej decyzji o odstąpieniu. W celu skutecznego odstąpienia Pan jako osoba kupująca, jeszcze przed upływem terminu na odstąpienie winien wysłać do przedsiębiorcy oświadczenie na piśmie o odstąpieniu od umowy zakupu. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki, a nie jej doręczenia, dlatego warto skorzystać z listu poleconego i zachować dowód jego nadania. Odstąpienie od umowy skutkuje tym, że strony niezwłocznie zwracają sobie nawzajem otrzymane świadczenia, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

Mam nadzieję, że wyjaśniłam Pana wątpliwości, natomiast jeżeli są dalsze, proszę uprzejmie o kontakt.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl