Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odesłanie towaru i żądanie zwrotu pieniędzy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jako osoba prywatna sprzedałem osobie prywatnej szafkę przez internet. W ogłoszeniu podałem model szafki, ale podałem błędne wymiary. Teraz kupująca chce mi odesłać towar (bo jej wymiary nie pasują) i żąda zwrotu pieniędzy oraz pokrycia kosztów kuriera zwrotnego. Czy muszę odebrać tę paczkę? Czy mam zapłacić za kuriera zwrotnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odesłanie towaru i żądanie zwrotu pieniędzy

Odesłanie towaru niezgodnego z umową

Jakość rzeczy sprzedanej powinna w pierwszej kolejności odpowiadać treści umowy sprzedaży. Rzecz sprzedana ma zatem wadę fizyczną (art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego), gdy ma cechy (lub brak jej cech) zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony lub wynikający z okoliczności albo z przeznaczenia rzeczy.

Jeżeli umowa nie określa wprost jakości rzeczy sprzedanej, to przy ocenie, czy rzecz wydana kupującemu jest wadliwa czy nie, należy kierować się tym, jakie cechy rzecz ma mieć z uwagi na powszechnie przyjęty sposób jej używania. Należy nadto zauważyć, że w braku odmiennych postanowień umownych sprzedawca rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku jest z zasady zobowiązany świadczyć rzeczy średniej jakości (art. 357 Kodeksu cywilnego). Jednakże okoliczność, że rzecz sprzedana jest zgodna z normami technicznymi lub też nadaje się do powszechnego użytku sama w sobie nie przesądza jeszcze o jej wadliwości lub niewadliwości z punktu widzenia treści konkretnej umowy sprzedaży (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 20 maja 1997 r., II CKN 115/97; Monitor Prawniczy – Zestawienie Tez 2001, nr 7, str. 419; porównaj również uchwałę Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracji Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1988 r., III CZP 48/88; OSNCP 1989, nr 3, poz. 36). Może się bowiem zdarzyć, że z uwagi na konkretne, szczególne potrzeby kupującego wynikające z umowy lub z okoliczności zakupiona rzecz ma mieć pewne parametry odbiegające od powszechnie przyjętych standardów. Stąd też bardzo istotne jest możliwie szczegółowe i precyzyjne określenie w treści umowy (wyspecyfikowanie) cech, jakie kupowana rzecz ma posiadać, gdyż określenie cech rzeczy sprzedanej w treści umowy bezpośrednio przełoży się na odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy.

Zobacz też: Zwrot towaru bez metki

Żądanie zwrotu pieniędzy po odesłaniu towaru

W ogłoszeniu opisał Pan wymiary szafki. Szafka ma wadę fizyczną. To nie ta szafka, którą kupiła kupująca.

Kupująca ma wszelkie prawa do dochodzenia od Pana zwrotu zapłaty i pokrycia kosztów dostawy szafki. Dostarczył Pan towar niezgodny z opisem. Niestety cała wina leży po Pana stronie. Gdyby podał Pan informację – proszę o sprawdzenie wymiarów szafki wg kodu producenta – miałby Pan linię obrony. Obecnie absolutnie nie.

Albo dostarczy Pan szafkę o podanych na aukcji wymiarach, albo jest Pan zobowiązany do zwrotu gotówki i pokrycia kosztów dostawy.

Przeczytaj też: Brak pieniędzy za zwrot towaru

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl