Kategoria: Odszkodowania

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa wypłaty odszkodowania za błąd biura podatkowego

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2016-11-03

Odmówiło mi wypłaty odszkodowania za błąd biura podatkowego w księgowaniu dokumentacji. Była to nadpłata podatku dochodowego przez 3 lata, US zwrócił nadpłatę. Chciałem też odzyskać odsetki od tych kwot. TU odmawia, mówiąc, że trudno udowodnić szkodę. Co mogę zrobić?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Niestety TU ma sporo racji.

Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego „dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależytego wykonanie jest następstwem okolicznością , za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

W Pana przypadku mamy do czynienia z nie należytym wykonaniem zobowiązania, czyli wyliczeniem zobowiązań podatkowych w zawyżonej kwocie. Jednak aby uzyskać od biura odszkodowanie, musiałby Pan wykazać, że poniósł szkodę. Nie chodzi tu tylko o hipotetyczną szkodę, ale szkodę ustaloną.

Zgodnie z doktryną szkodą jest uszczuplenie majątku wierzyciela ale też wiarygodny zysk do osiągnięcia. Jest tu pewna doza hipotetycznego założenia ale trzeba wykazać, że wierzyciel miał prawo oczekiwać, ze określony zysk osiągnie. W komentarzach wyjaśnia się, ze ustalenie szkody pod postacią utraconych korzyści ma zawsze charakter hipotetyczny. W orzecznictwie zaś wyjaśnia się, że utrata zysku i jego wysokość musi być przez żądającego odszkodowania udowodniona. Chodzi w tym przypadku jednak nie tyle o wskazanie pewności jego wystąpienia, ile o duże prawdopodobieństwo, że praktycznie w świetle doświadczenia życiowego można przyjąć, ze utrata zysku rzeczywiście miała miejsce (SN wyrok z dnia 26 listopada 2004 r., sygn. akt I CK 218/04).

Trudno zatem udowodnić, że pozostawienie w Pana dyspozycji pieniędzy, które w zawyżonej wysokości trafiły do US, spowodowałoby po Pana stronie jakiś zysk. Musiałby Pan wykazać, że każdorazowo inwestował Pan jakieś kwoty, a w tym konkretnym okresie nie mógł, bo wpłaty do US były zbyt wysokie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »