Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa zapłaty za samochód sprzedany przez komis

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 2016-03-25

Oddałem w komis mój samochód celem sprzedaży. Uzyskana cena to było 6900 zł, dla mnie miało być 6000 zł. Ze względu na reklamację stanu technicznego pojazdu zgłoszoną przez kupującego właściciel komisu odmawia mi wydania mojego zysku. W umowie sprzedaży komisu napisano, że komis nie ponosi odpowiedzialności za wady pojazdu. Co mam robić?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Uczciwe podejście do klienta, dziękuję. Z wyrazami szacunku.
Krzysztof, 69 lat, inż., emeryt.
Dobra i fachowa i zrozumiała odpowiedź.
Wiesław, 62 lata, fotograf
Bardzo szybka i treściwa odpowiedź
Sandra
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Muszę teraz czytać to \"ze zrozumieniem\".
Lena, sekretarka, 41 lat
Bardzo dziękuję
Barbara
Szybko i profesjonalnie. Dziękuję
Michał, socjolog, 45 lat
Po otrzymaniu wyceny pomyślałam - hmmm drogo. Jednakże szybko zmieniłam zdanie gdy tylko otrzymałam odpowiedz na moje pytanie. Odpowiedz szybka szczegółowa, czytelna i zrozumiała. Wątpliwości wyjaśniane błyskawicznie. Pani Kasiu dziękuje, pozdrawiam
Justyna
Jestem bardzo zadowolona, zaskoczona szybkością, ciesze się, że mogłam zadać pytania dodatkowe.
Małgorzata, 34 lata, biolog
Bardzo dziękuję za szybką konkretną odpowiedź. Jestem zadowolona z Państwa pomocy.
Małgorzata, nauczyciel, 57 lat
Szybka reakcja panelu eporady24 w sytuacji , gdzie odpowiedź na miliony pytań rodzących się w głowie a czas w danym momencie jest cenniejszy od sztabki złota :-) 
 
Barbara
Odpowiedź pojawiła się szybko i była wyczerpującą i spersonalizowana. Cena zaskakująco niska. Świetnie działający serwis, wygodne sposoby płatności, wszystko fantastycznie zorganizowane. Z góry wiadomo ile się zapłaci, więc nie ma obaw, że konsultacja będzie kosztowna. Każdemu polecam, zwłaszcza jak ktoś ceni sobie możliwość załatwiania spraw mejlowo i sprawnie.
Emilia, 25 lat, farmaceuta
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź:) pozdrawiam
Joanna, mgr ekonomii, 46 lat
Bardzo solidny i szybki serwis 7 dni w tygodniu, zwłaszcza dla kogoś kto przebywa za granica.
Artur
Wszystko super. Serdecznie polecam. Dziękuję za wyczerpującą poradę.
Marian, 61 lat
Wyczerpująca ocena. Bardzo szybka. Dobra cena.
Maria
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jest ona dla mnie zrozumiała i czytelna. 
Barbara
Dziękuję za wyczerpującą informacje i krótki czas oczekiwania na odpowiedź co często ma istotne znaczenie. 
Wiesław, lekarz, 58 lat
Opinia jest bardzo wyczerpująca, dokładna, obszerna, a prawnik wykazał się doskonałą znajomością psychiki i wczuł się w sytuację klienta. W analizie otrzymałam odpowiedzi nawet na niezadane jeszcze pytania. Odpowiedź na zapytanie otrzymałam bardzo szybko. Bardzo dziękuję i polecam tę formę porad prawnych.
Magdalena, 58 lat, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko i niedrogo. 
Teresa, 60 lat
Polecam bardzo pomocna strona.
Adam, fizjoterapeuta, 28 lat
Bardzo dziękuję za bardzo szybką i klarowną odpowiedź. Szkoda, że przepisy prawa, w opisanej sytuacji, nie ujmują problemu na tyle jednoznacznie, że mógłbym mieć pewność jak sprawy się potoczą. 
Wojciech, elektronik, 72 lata
Odpowiedzi są wyczerpujące. Polecam
Małgorzata, 56 lat
Wszechstronna analiza problemu, wysoki poziom wiedzy eksperckiej, dostępność usługi także w dni ustawowo wolne od pracy
Jacek, przesiębiorca
Szybko. Sprawnie. Wyczerpująco.
Krzysztof
W moim przekonaniu podawanie art i paragrafów w danej sprawie bardzo dobrze objaśnia sprawę bo można się na nie powołać. Po za tym otrzymałam wskazowki o moich prawach i jak mogę wpływać na przebieg swojej sprawy.
Genowefa
Bardzo dziękuję po raz kolejny za profesjonalną pomoc i cierpliwość.
Przemysław
Dziękuję za wyczerpujacą odpowiedz, która bardzo pomogła.
Anna
Dziękuję za szybką, wyczerpującą odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Korzystałam już z usług Państwa Firmy jestem bardzo usatysfakcjonowana. Polecam Państwa usługi .
Halina, ekonomista
Jak dla mnie usługa została wykonana z prawdziwym profesjonalizmem i bardzo po ludzku. Nie czułam się jak petent tylko jak człowiek któremu poświęcono czasu tyle ile potrzebowałam. Informacje zostały przekazane w sposób przystępny, jasny i cierpliwy. 
Dorota, ekonomista, 62 lata
Jestem pod dużym wrażeniem. Wiedza, duży wkład pracy, cena - bardzo uczciwe. 
Jacek

Umowę komisu regulują przepisy Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) – art. 765 i in. Zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą swobodnie kształtować ten stosunek umowny, byleby jego treść i cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku prawnego, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 353 ¹ K.c.). Zatem w umowie komisu mogliście Państwo zawrzeć dodatkowe postanowienia, wpływające na regulację stosunku komisu. Zakładam jednak, że – skoro Pan o tym nie pisze – w zakresie wzajemnych roszczeń poza zapłatą prowizji nie formułowaliście Państwo szczególnych postanowień, które zmieniałyby omawiane przeze mnie regulacje. Jeśliby tak było, to te postanowienia, o ile w świetle ustawy będą skuteczne, normują Państwa stosunek.

Prze umowę komisu przyjmujący zlecenie, zwany komisantem (tu: przedsiębiorca prowadzący komis samochodowy), zobowiązuje się za wynagrodzeniem, zwanym prowizją (u Państwa w wysokości 900 zł), w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub – i tak było u Pana – sprzedaży rzeczy ruchomych (tu: samochodu) na rachunek dającego zlecenie, zwanego komitentem (tu: Pana), lecz w imieniu własnym.

Ze względu na taką konstrukcję pośrednictwa (tj. działanie na rachunek komitenta, lecz w imieniu własnym), to komisant ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej przez niego w wykonaniu umowy komisu. Umowa sprzedaży jest bowiem zawierana między komisantem a kupującym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Komisant może zwolnić się od odpowiedzialności wobec kupującego za niektóre z wad, tj. ukryte wady fizyczne rzeczy oraz wady prawne, jeżeli przed zawarciem umowy podał to do wiadomości kupującego (może to zrobić w formie jednostronnego oświadczenia woli). Wyłączenie to nie dotyczy wad rzeczy, o których komisant wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć (art. 770 K.c.). Ponadto odpowiedzialność z tytułu rękojmi strony mogą w umowie sprzedaży ograniczyć, wyłączyć lub rozszerzyć zgodnie z art. 558 § 1 zd. 1 K.c. (tu potrzebna jest zgoda obu stron: komisanta i sprzedającego). Pan posiada informację, że takie wyłączenie zastosowano w umowie sprzedaży Pana samochodu, tj. komisant zwolnił się od odpowiedzialności za wady techniczne pojazdu. Trzeba jednak nadmienić, że wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym (art. 558 § 2 K.c.).

Wyłączenie rękojmi (tak to pierwsze w drodze jednostronnego oświadczenia woli, jak i drugie w drodze umowy stron) będzie jednakże skuteczne tylko wtedy, gdy kontrahentem komisanta jest osoba, która jest przedsiębiorcą i nabywa rzecz w celu związanym z jej działalnością gospodarczą albo zawodową. Jeżeli natomiast kontrahentem jest osoba fizyczna, która nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, z racji stosowania przepisów o sprzedaży konsumenckiej (art. 770¹ K.c.), odpowiedzialności z tytułu rękojmi wyłączyć nie można. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego uprawnień unormowanych w tej ustawie nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową.

Gdyby zatem Pana samochód został sprzedany osobie fizycznej, która kupowała go do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą albo zawodową postanowienie umowy, że komisant nie odpowiada za wady techniczne rzeczy, nie będzie skuteczne – kupujący będzie mógł dochodzić od komisanta roszczeń związanych z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową (zgodność towaru z umową definiuje art. 4 ww. ustawy w ust. 2 i 3:

„2. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.

3. W przypadkach nieobjętych ust. 2 domniemywa się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować”.

Podsumowując, postanowienie umowne o wyłączeniu rękojmi za wady techniczne pojazdu nie musi być skuteczne – jeśli sprzedaż została dokonana na rzecz konsumenta albo też sprzedawca podstępnie zataił wadę przed kupującym, będzie on odpowiadał. Proszę zatem rozważyć wedle swojej wiedzy o umowie sprzedaży, czy któraś z tych przesłanek zachodzi i czy komisant może ponieść odpowiedzialność w tym przypadku.

Pomimo iż wobec kupującego odpowiada komisant, nie jest tak, że komitent (tj. Pan) nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy. Wobec kupującego co prawda nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, natomiast przyjmuje się, że może ją ponosić na podstawie przepisów o tzw. bezpodstawnym wzbogaceniu, skoro uzyskał bez podstawy prawnej korzyść kosztem kupującego (art. 405 K.c. i nast., por. wyrok SA w Poznaniu z 10.08.1995 r., sygn. akt I ACr 169/95, OSA 1996/10/49, uzasadnienie uchwały sygn. akt III CZP 27/81 cyt. poniżej) – w Pana przypadku jednakże, skoro cena nie została Panu wydana, tej korzyści jeszcze nie ma. Komitent nie odpowiada z tytułu rękojmi, nawet gdy od tej odpowiedzialności na podstawie umowy lub oświadczenia na podstawie art. 770 K.c. wolny jest komisant [por. J. Frąckowiak (w:) System prawa prywatnego, t. 7, 2001, s. 458; L. Ogiegło (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. II, 2004, s. 458; T. Wiśniewski (w:) G. Bieniek, Komentarz, t. II, 2006, s. 522; uchwała SN z 5.06.1981, sygn. akt III CZP 27/81, OSNC 1981/12/232].

Komitent ponosi także odpowiedzialność względem komisanta, jeśli rzecz sprzedana była wadliwa. W doktrynie i orzecznictwie podnosi się, że na komitencie ciąży obowiązek zwolnienia komisanta ze zobowiązań, jakie po jego stronie powstały w wykonaniu umowy zlecenia, analogicznie do przepisów o zleceniu, tj. art. 742 K.c. [por. K. Kopczyńska-Pieczniak, Komentarz do art. 770 Kodeksu cywilnego, teza 1 LEX, cyt. za nią: . J. Frąckowiak (w:) System prawa prywatnego, t. 7, 2001, s. 459; T. Wiśniewski (w:) G. Bieniek, Komentarz, t. II, 2006, s. 522; wyrok SN z 29.06.2005 r., sygn. akt V CK 847/04, LEX nr 380927[. Zgodnie z tym przepisem „dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi, powinien również zwolnić przyjmującego zlecenie od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym”.

Wydatki, które podlegają zwrotowi, muszą więc mieć charakter wydatków celowych, muszą być uzasadnione dążeniem do należytego wykonania umowy (por. K. Kopaczyńska-Pieczniak, Komentarz do art. 742 Kodeksu cywilnego, teza 2, LEX). Jeżeli zatem zdarzyłoby się tak, że informował Pan komisanta o wadach technicznych, które teraz zgłosił kupujący, a komisant tej informacji nie przekazał, trudno byłoby przyjąć, iż wydatki związane z realizacją reklamacji, są wydatkami celowymi w rozumieniu art. 742 K.c.

Zwolnienie komisanta ze zobowiązań wynikających z tytułu rękojmi może nastąpić poprzez realizację świadczenia, tj. zapłatę roszczeń kupującego (jeśli jest to zasadne), przejęcie długu, o którym mowa w art. 519 K.c. i nast.:

Art. 519. § 1. Osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu).

§ 2. Przejęcie długu może nastąpić:

1)  przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron;

2)  przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna”.

Jeżeli zatem wydatki reklamacyjne to wydatki celowe, komisant może się od Pana domagać ich zwrotu, Pan zaś powinien je zwrócić albo też zwolnić komisanta od obowiązku ich uiszczenia poprzez zastosowanie któregoś ze sposobów, wskazanego powyżej.

Na mocy art. 773 K.c. komisantowi dla zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatków służy ustawowe prawo zastawu na rzeczach stanowiących przedmiot komisu:

„Art. 773. § 1. Dla zabezpieczenia roszczeń o prowizję oraz roszczeń o zwrot wydatków i zaliczek udzielonych komitentowi, jak również dla zabezpieczenia wszelkich innych należności wynikłych ze zleceń komisowych przysługuje komisantowi ustawowe prawo zastawu na rzeczach stanowiących przedmiot komisu, dopóki rzeczy te znajdują się u niego lub u osoby która je dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nimi rozporządzać za pomocą dokumentów.

§ 2. Wymienione należności mogą być zaspokojone z wierzytelności nabytych przez komisanta na rachunek komitenta, z pierwszeństwem przed wierzycielami komitenta”.

Co więcej, komisant może powołać się na możliwość wstrzymania wypłaty ceny, dopóki Pan nie zaofiaruje zwrotu wydatków (art. 488 K.c.):

„Art. 488. § 1. Świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (świadczenia wzajemne) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia.

§ 2. Jeżeli świadczenia wzajemne powinny być spełnione jednocześnie, każda ze stron może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego”.

Trzeba zatem stwierdzić, że komisant ma prawo powstrzymania się od przekazania Panu uzyskanej ceny, o ile Pan nie reguluje wydatków poniesionych na cele reklamacyjne.

Żeby skutecznie wyegzekwować uzyskaną cenę, powinien Pan podpisać z komisantem umowę o przejęcie długu (na to musi się zgodzić kupujący) i zająć się roszczeniami reklamacyjnymi. Może Pan też próbować dochodzić uzyskanej ceny, powołując się na okoliczność, że wydatki reklamacyjne nie zostały przez komisanta poniesione, nie została nawet określona ich kwota, stąd zatrzymanie ceny nie jest zasadne. Można argumentować, że świadczenie przekazania ceny i zwrot wydatków nie mają być spełnione jednocześnie, stąd prawo powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia z art. 488 K.c. nie powstaje. Ponadto najmocniejszym argumentem byłoby wskazanie, że wydatki reklamacyjne nie są celowe, bowiem Pan wskazywał komisantowi wady techniczne samochodu, ten zaś ich kupującemu nie przekazał – można go jednak podnieść tylko wtedy, gdyby faktycznie tak było. Także w dalszym trybie może Pan podważać, że reklamacja była uzasadniona, stąd wydatki na roszczenia z nią związane nie były celowe. Trzeba się jednak liczyć z tym, że rozwiązanie sprawy może potrwać. Niestety co do zasady komisant ma prawo wstrzymać się z wydaniem ceny, jeśli Pan nie uiści mu żądanych uzasadnionych wydatków.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa zawarta przez telefon

Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą mogę odstąpić od umowy zawartej przez telefon? Zadzwoniła do mnie pani z firmy X. Zgodziłem się na przesłanie ankiety za pobraniem 300 zł, jednak nie odebrałem tej przesyłki. Czy mogę jej nie odbierać i czy umowa między nami jest zawarta? Czy nie odbierając przesyłki i nie płacąc za nią, nie narażam się na późniejszą windykację należności? Domyślam się, że faktura została już wystawiona. W czasie rozmowy pani z tej firmy nie informowała mnie o możliwościach odstąpienia od umowy.

Kupiłem auto z przekręconym licznikiem

Rok temu kupiliśmy samochód ciężarowy składający się z auta i przyczepy. Sprzedający deklarował przebieg ok. 540 tys. zł. Wziąłem samochód (bez przyczepy) do serwisu, celem sprawdzenia stanu. Serwis podał, jakie auto posiada wady, ale dokładnego przebiegu nie można było ustalić, ponieważ były dokonywane jakieś czynności w podzespołach odpowiadających za odczyt tych danych. Po 10 miesiącach użytkowania okazało się, że przyczepa jest w bardzo złym stanie, konieczny był generalny remont. Przeglądając ostatnio strony internetowe, natknąłem się na wcześniejszą ofertę sprzedawcy, od którego zakupiłem zestaw, z której wynika, że zakupiony zestaw ma przejechane 690 tys. km. Czyli doszło do „przekręcenia licznika” poprzez cofniecie go o blisko 150 tys. km. Czy jest szansa, aby pociągnąć do odpowiedzialności nieuczciwego sprzedawcę? Dodam, że auto zostało zakupione przez firmę leasingową, ja jestem użytkownikiem.

Oczekiwanie na aneks do umowy najmu i wypowiedzenie jej

Jestem najemcą lokalu użytkowego. Mam umowę na czas 8 lat. Za miesiąc październik właściciel wystawił fakturę niższą, niż przewiduje umowa (zapewne z powodu robót budowlanych w budynku). Czekałem na aneks (o który prosiłem ustnie bez rezultatu), nie chcąc zapłacić za tak wystawioną fakturę. W końcu doszło do 2 miesięcy zwłoki. Otrzymałem wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym oraz wezwanie do zapłaty odsetek. Opłaciłem natychmiast zaległości z odsetkami. Czy jednak wynajmujący mógł postąpić w ten sposób i tak rozwiązać ze mną umowę?

Wypłaty dla pracowników podwykonawcy

Mam firmę. Zatrudniłam podwykonawcę. Zachodzi podejrzenie, że podwykonawca może przywłaszczyć sobie pieniądze na wypłaty dla pracowników, ponieważ wiem, że z pierwszej przelanej przeze mnie transzy pieniędzy nie wszyscy pracownicy je otrzymali, a właścicielka tej firmy sama przyznała, że nie wszystkim zapłaci. Co w tej sytuacji mam zrobić? Obliguje mnie umowa z podwykonawcą, a z drugiej strony jest obawa o pracowników, którzy mogą nie otrzymać wynagrodzenia i zaczną upominać się o swoje pieniądze w mojej firmie.

Wygaśniecie umowy najmu lokalu mieszkalnego i zwrot kosztów

Przed dwoma miesiącami zmarła moja mama, która od wielu lat zajmowała mieszkanie na podstawie przydziału. Potem cały budynek, wraz z tym mieszkaniem, przejął urząd miasta i następnie wydzierżawił domowi kultury. Ten podpisał z mamą umowę najmu, ale nie dał przydziału. Od 4 lat jestem z synem zameldowana w tym mieszkaniu, ale teraz, po śmierci mamy dom kultury wymówił mi najem, twierdząc, że nie mieszkamy – art. 691 § 1 K.c. Ja przez ostatnie dwa lata codziennie tam chodziłam i opiekowałam się mamą, bo była leżąca, ale tam nie nocowałam. Ponadto trochę włożyłam w to mieszkanie, bo dom kultury nie był zainteresowanym remontami. Pół roku temu wymieniłam na swój koszt drzwi od mieszkania i dwa wodomierze, co kosztowało 1500 zł (mam na to faktury). Mama niedługo przed śmiercią wymieniła m.in. drzwi zewnętrzne. Jeśli faktycznie muszę oddać to mieszkanie, czy mam prawo do zwrotu poniesionych kosztów?

Czy wzbogacenie się dożywotnika uzasadnia zmianę treści dożywocia?

Jestem 1,5 roku po rozwodzie, lecz nie po podziale majątku. Problem mamy z mieszkaniem, które przed 9 laty otrzymaliśmy (oboje) na mocy umowy dożywocia od wujka byłej żony. Jednak kilka tygodni temu zmarł serdeczny przyjaciel wujka, czyniąc go spadkobiercą. Zatem wujek odziedziczył spory majątek. Skoro jego sytuacja materialna znacząco się poprawiła, czy my z byłą żoną możemy odstąpić od umowy dożywocia, albo w jakiś sposób ją unieważnić? Czy prawo nie daje takiej możliwości i po prostu musimy do końca życia realizować zapisy umowy z wujkiem? Zapis w akcie dożywocia określa roczną kwotę dożywocia na 8500 zł a skapitalizowaną wartość dożywocia ze względu wtedy na wiek 65 lat (aktualnie wujek ma 74 lata) 64 540 zł.

Zakup garażu na dzierżawionym terenie

Chcę nabyć od sąsiada wybudowany przez niego garaż murowany na działce dzierżawionej od miasta. Posiada on aktualnie umowę dzierżawy gruntu pod garaż na czas nieokreślony. Garaż nie posiada księgi wieczystej.  Działka przylega bezpośrednio do mojej zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Jakie dokumenty takiej transakcji musimy sporządzić? Wydział nieruchomości urzędu żąda wniosku o cesję umowy dzierżawy gruntu.

Co robić, gdy lokator nie szykuje się do opuszczenia lokalu?

Ostatniego dnia czerwca kończy się umowa najmu mojego lokalu. Tymczasem najemca nie szykuje się do opuszczenia lokalu. Zamawia nowe towary (to sklep), robi promocje. Chcę się go pozbyć, bo współpraca jest bardzo trudna. On twierdzi też, że za ostatnie 5 miesięcy zapłacił z góry mojemu byłemu mężowi. Nie wiem, czy to prawda, ale raczej nie. Co mam robić?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »