Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odrzucenie spadku w imieniu dzieci mieszkających za granica

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-11-08 • Aktualizacja: 2022-07-30

Po zmarłym ojcu został dług i niewielki spadek (stary samochód). Za życia przepisał swoje nieruchomości na córkę (ok. 18 lat przed śmiercią). Matka nie żyje. Zostało nas dwoje rodzeństwa i brat ojca. Zrzekliśmy się tego spadku. Zostały moje dzieci. Jak mam w ich imieniu odrzucić niewielki spadek? Mam z tym trudność, ponieważ mieszkam za granicą, w USA i to rodzi duże koszty. Co zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odrzucenie spadku w imieniu dzieci mieszkających za granica

Zrzeczenie a odrzucenie spadku

Zasadnicza kwestia jest taka, czy Pan zrzekł się spadku, czy też spadek odrzucił. Ma to o tyle znaczenie, o ile zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych (dzieci, wnuki) zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej. Zrzekający się oraz jego zstępni (dzieci, wnuki), których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku. Jest to podstawowa różnica pomiędzy odrzuceniem spadku a zawarciem umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Zrzeczenie się dziedziczenia jest umową (w formie aktu notarialnego) zawieraną za życia z przyszłym spadkodawcą i spadkobiercą ustawowym. Jeśli tak jak Pan napisał, zrzekł się Pan dziedziczenia po ojcu, to objęło to również Pana dzieci, wnuków itd.

Zobacz też: Dziedziczenie po wujku

Odrzucenie spadku w imieniu dzieci

Jeśli jednak w istocie odrzucił Pan spadek, to faktycznie dziedziczą po Panu Pana dzieci. Niepełnoletnie dzieci niestety nie mogą samodzielnie odrzucić spadku, zaś w ich imieniu powinni działać przedstawiciele ustawowi, czyli zwykle rodzice. Rodzice są zatem obowiązani pilnować terminu złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu ich dzieci, a termin ten to 6 miesięcy od dnia powzięcia informacji o dziedziczeniu dzieci. Przyjmuje się, że termin ten jest zawieszony tylko jeśli sąd nie zdąży wydać rodzicom zgody na złożenie w imieniu dziecka oświadczenia o odrzuceniu spadku, ale gdy o ową zgodę rodzic wystąpił przed upływem tego terminu. Jeśli rodzice nie złożą w imieniu dzieci takiego oświadczenia o dorzuceniu spadku w terminie, to wówczas dziecko dziedziczy spadek, ale tylko z dobrodziejstwem inwentarza. To zaś oznacza, że odpowiadają za długi zmarłego tylko do wartości odziedziczonych aktywów wyznaczających stan czynny spadku. Czyli jeśli wartość aktywów wynosi załóżmy 10 000 zł, to dzieci odpowiadają tylko do kwoty 10 000 zł. Nawet gdy długi zmarłego wynoszą dużo więcej. Warto więc sporządzić wykaz inwentarza majątku zmarłego. Może go sporządzić spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub jego przedstawiciel ustawowy (rodzic). Wykaz powinien zostać złożony przed notariuszem albo w sądzie. Koszty jego sporządzenia ponoszą sporządzający (jest to około kilkaset złotych). W nim zaś zamieszcza się wszystkie aktywa i długi zmarłego i w ten sposób, gdy jakiś wierzyciel będzie domagał się spłaty od dzieci jako spadkobierców, będą mogły one wykazać swoją odpowiedzialność. Jeśli jednak termin 6 miesięcy nie minął i nie doszło do zrzeczenia się dziedziczenia przez Pana, ale do odrzucenia spadku, to lepiej wszcząć postępowanie o odrzucenie spadku w imieniu dzieci.

Zobacz też: Spadek po ojcu gdy żyje matka i dzieci

Miejsce zamieszkania poza Polską

Jeśli dziecko ma miejsce zwykłego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, stosuje się przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000. Jeśli dziecko mieszka poza UE, zastosowanie ma zwykle Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci z dnia 19 października 1996 r. Z kolei, gdy dziecko ma miejsce zamieszkania w państwie, które nie jest objęte zakresem stosowania ww. aktów prawnych ani żadnej dwustronnej umowy międzynarodowej, to zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie bowiem z art. 11063 Kodeksu postępowania cywilnego „do jurysdykcji krajowej należą? sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi, w tym sprawy o zezwolenie na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka lub na wyrażenie przez rodziców zgody na dokonanie takiej czynności przez dziecko, jeżeli:

1) dziecko, którego sprawa dotyczy, ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) wnioskodawca i dziecko, którego sprawa dotyczy, są obywatelami polskimi”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »