Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odstąpienie od umowy z powodu przekroczenia DMC

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-06-12

Kupiłem używany kamper. Dokument zakupu – faktura VAT marża. Dokonując ostatnio przeglądu technicznego, zważyłem pojazd i stwierdziłem, że przekracza on znacznie DMC 3,5 tony, która widnieje w dowodzie rejestracyjnym, przy czym przekroczenie nie znajduje uzasadnienia, biorąc pod uwagę dane katalogowe pojazdu + dodatkowe wyposażenie znajdujące się w pojeździe. Jaka jest możliwość odstąpienia od umowy, zwrotu pojazdu i ile mam czasu na dokonanie tej czynności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznę od wyjaśnienia stanu prawnego w aspekcie ewentualnych wad fizycznych rzeczy oraz uprawnień kupującego z tytułu przysługującej mu w razie istnienia tych wad – rękojmi.

W obecnym stanie prawnym art. 5561 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że „wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.

Rękojmia przysługuje także w razie zakupu rzeczy używanych. Za takie wady fizyczne np. samochodów uważa się inną datę produkcji auta wskazaną w dowodzie rejestracyjnym, nie wiedzę zatem przeszkód aby uznać inną masę wpisaną w dowód za wadę rzeczy. Także i w tym przypadku pojazd nie ma przecież właściwości o jakich zapewniał kupujący i rozumiem, że wpływa na cenę.

Artykuł 560 Kodeksu cywilnego co do zasady stanowi, że jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Zgodnie z § 4 tego przepisu kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Nie wspomina Pani, jakiego rodzaju są to wady, a jedynie, że one wystąpiły, stąd też chciałam zwrócić Pani szczególną uwagę na ten paragraf.

W doktrynie zauważa się, że komentowany przepis pogarsza sytuację kupującego, wyłączając wskazane tu ograniczenia, jeśli wady są nieistotne. Jest to zwrot niedookreślony, który zasadnie budzi wątpliwości interpretacyjne. Oznacza to niestety jedynie tyle, że co dla jednego stanowi wadę istotną dla innego już taką może niestety nie być.

Pozostaje zatem ocenić, czy inna masa całkowita jest wadą istotną, czy też nie. Niestety nie odnajduję żadnego wyroku sądu w analogicznej sprawie, który niejako zapoczątkowałby jakąś linię orzeczniczą.

Aby mógł Pan skutecznie odstąpić od umowy, w razie sporu sądowego trzeba będzie przekonać sąd o istotności tej wady. Moim zdaniem takim argumentem jest kwestia prawa jazdy wynikająca z ustawy o kierujących pojazdami, konkretnie z art. 6, który pozwala kierowcy prowadzącemu pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton na posiadanie prawa jazdy kategorii B. Jeśli tylko takiej kategorii prawo jazdy Pan posiada, to jest tu dobry argument. Odstąpienie od umowy rodzi skutek wzajemnego zwrotu świadczeń, czyli Pan zwraca pojazd, a sprzedający cenę zakupu.

Zapytał Pan też o czas, w którym może Pan skorzystać z rękojmi, wyjaśniam zatem, iż zgodnie z art. 563 § 1 przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu, natomiast generalnie sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od zakupu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »