Kategoria: Odszkodowania

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie z OC sprawcy za uszkodzony samochód i uszczerbek na zdrowiu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-12-22

Przed czterema dniami miałem kolizję samochodową (nie z mojej winy). Na miejscu była policja i spisano notatkę, a sprawca został ukarany mandatem karnym. W chwili wypadku (będąc w szoku) nie odczuwałem żadnych dolegliwości, a obecnie leczę się, ponieważ mam odłamany krąg szyjny. Zamierzam wystąpić o odszkodowanie z OC sprawcy (na samochód i na zdrowie). Od czego powinienem zacząć?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Panie Rafale

 

Niewątpliwie będzie miał Pan prawo dochodzenia odszkodowania od sprawcy kolizji czy wypadku, ale będzie Pan musiał udowodnić – bo tego będzie wymagał ubezpieczyciel – że uszkodzenie Pana kręgosłupa powstało w tym właśnie dniu, a nie dzień później, czy w innej okoliczności.

 

Powinien Pan wystosować do ubezpieczyciela pismo z żądaniem wypłaty odszkodowania, załączyć posiadane dokumenty, RTG, opis schorzenia, a zapewne wypłata odszkodowania nastąpi po zakończeniu leczenia.

Zgodnie z przepisami Kc Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela (art. 822 § 4 k.c). Przy czym ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego   ubezpieczenia   odpowiedzialności   cywilnej    posiadaczy pojazdów mechanicznych także za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego    pojazdem    pasażerowi    będącemu    wraz    z    kierowcą współposiadaczem   tego   pojazdu. 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W myśl przepisu art. 436 § 1 k.c. w zw. z art. 435 k.c. samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch środka komunikacji.

Skoro więc ponosi on odpowiedzialność za powstałą szkodę na podstawie art. 436 § 1 k.c. w zw. z art. 435 k.c, to ponosi ją również i ubezpieczyciel. Zakres tej odpowiedzialności regulują dalsze przepisy, tj. art. 444 k.c. przewidujący, że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty oraz art. 445 k.c. normujący zadośćuczynienie, czyli możliwość przyznania poszkodowanemu, w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Stwierdzić należy, iż zadośćuczynienie ma na celu przede wszystkim złagodzenie cierpień. Obejmuje jednocześnie wszelkie cierpienia, zarówno fizyczne jak i psychiczne, zarówno już doznane, jak i te, które wystąpią w przyszłości. Ma ono charakter całościowy powinno stanowić rekompensatę pieniężną za całą doznaną przez poszkodowanego krzywdę, przyznawaną jednorazowo.

 

Zgodnie z § 10 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.03.2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz. U. Nr 26, poz. 310 ze zm.) z ubezpieczenia OC przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz pojazdu jest zobowiązany do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodęc

Zgodnie z § 10 ust 4 cytowanego wyżej rozporządzenia odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem. Przez szkodę natomiast w rozumieniu art. 361 § 2 k.c. należy rozumieć różnicę między stanem majątku poszkodowanego, jaki zaistniał po zdarzeniu wywołującym szkodę, a stanem tego majątku, jaki istniałby, gdyby nie wystąpiło to zdarzenie.

 

Do tego dochodzi zadośćuczynienie. Może Pan te dwa roszczenia wysunąć łącznie.

 

Jednak tak jak napisałam – trudne może okazać się wykazanie związku, szczególnie, jeśli leczenie rozpoczął Pan po kilku dniach od zdarzenia, ale być może zakład ubezpieczeń nie będzie tego podważał

 

Z poważaniem

Izabela Nowacka-Marzeion

eporady24.pl

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »