Kategoria: Odszkodowania

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za część chodnika miejskiego na posesji

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2018-01-22

Od kilku lat jestem właścicielem domu. Teraz okazało się, że część chodnika miejskiego znajduje się na mojej posesji. Czy mogę walczyć o jakieś odszkodowanie lub inną rekompensatę za ten stan rzeczy?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Zakładam, że stan geodezyjny (wypis i wyrys) pokrywa się z Pana opisem sprawy, tj. część infrastruktury drogowej (chodnika) leży na Pana działce, a gmina miejska  nie dokonała żadnych zmian własnościowych w kierunku dostosowania do położonej infrastruktury drogowej. Jeśli taki stan rzeczy trwa krócej niż lat 30 – nie doszło do zasiedzenia tego fragmentu działki na cele publiczne. Dlatego powinien Pan pisemnie wezwać gminę do:

  1. Przywrócenia naruszonego stanu własności poprzez albo wydanie zajętej części nieruchomości, albo odkupienie jej na cele publiczne (drogowe)
  2. Zwrotu proporcjonalnego na cały okres (nie dalej niż lat 5) podatku od nieruchomości naliczonego i pobranego przez gminę.

Podstawą prawnej ochrony jest poniższy przepis Kodeksu cywilnego:

„Art. 222. [Roszczenie windykacyjne; roszczenie negatoryjne]

§ 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

§ 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Art. 223. [Wyłączenie przedawnienia]

§ 1. Roszczenia właściciela przewidziane w artykule poprzedzającym nie ulegają przedawnieniu, jeżeli dotyczą nieruchomości”.

Mając powyższe na uwadze – proponuję przygotowanie odpowiedniego pisma. Przedtem oczywiście dla pewności czekam na wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »