Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za część chodnika miejskiego na posesji

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2018-01-22

Od kilku lat jestem właścicielem domu. Teraz okazało się, że część chodnika miejskiego znajduje się na mojej posesji. Czy mogę walczyć o jakieś odszkodowanie lub inną rekompensatę za ten stan rzeczy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakładam, że stan geodezyjny (wypis i wyrys) pokrywa się z Pana opisem sprawy, tj. część infrastruktury drogowej (chodnika) leży na Pana działce, a gmina miejska  nie dokonała żadnych zmian własnościowych w kierunku dostosowania do położonej infrastruktury drogowej. Jeśli taki stan rzeczy trwa krócej niż lat 30 – nie doszło do zasiedzenia tego fragmentu działki na cele publiczne. Dlatego powinien Pan pisemnie wezwać gminę do:

  1. Przywrócenia naruszonego stanu własności poprzez albo wydanie zajętej części nieruchomości, albo odkupienie jej na cele publiczne (drogowe)
  2. Zwrotu proporcjonalnego na cały okres (nie dalej niż lat 5) podatku od nieruchomości naliczonego i pobranego przez gminę.

Podstawą prawnej ochrony jest poniższy przepis Kodeksu cywilnego:

„Art. 222. [Roszczenie windykacyjne; roszczenie negatoryjne]

§ 1. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

§ 2. Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Art. 223. [Wyłączenie przedawnienia]

§ 1. Roszczenia właściciela przewidziane w artykule poprzedzającym nie ulegają przedawnieniu, jeżeli dotyczą nieruchomości”.

Mając powyższe na uwadze – proponuję przygotowanie odpowiedniego pisma. Przedtem oczywiście dla pewności czekam na wypis i wyrys z rejestru gruntów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Czy możemy żądać od PZU wyższej odprawy pośmiertnej?

Niedawno zmarł mój ojciec. Na początku lat 80. wykupił za 100 000 zł tzw. rentę odroczoną w PZU. Z tego tytułu otrzymywał świadczenie...

 

Lokator mieszkania komunalnego spowodował pożar, od kogo żądać odszkodowania?

Moi rodzice są właścicielami mieszkania własnościowego w bloku. Bezpośrednio pod nimi znajduje się mieszkanie, które jest własnością gminy...

 

Odszkodowanie za wybryk psa

Pies uciekł mi z podwórka i wywrócił 80-letnią starszą panią, która była na spacerze ze swoim psem. Nie chciał jej ugryźć tylko się bawić....

 

Odszkodowanie za skazanie za odmowę odbycia służby wojskowej

Wiele lat temu zostałem skazany za odmowę odbycia służby wojskowej ze względu na przekonania religijne. Po wyjściu z więzienia zostałem zwolniony...

 

Rekompensata od dewelopera za węższe miejsce parkingowe

Odbieram od dewelopera nowe mieszkanie z miejscem parkingowym w garażu podziemnym. Problem polega na tym, że w umowie wstępnej, na załączonym...

 

Odszkodowanie za celowe uszkodzenie samochodu

Jestem członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Na posesji znajdują się trzy garaże (w tym jeden mój), a każdy z właścicieli posiada jeden pilot...

 

Odmowa wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pracownika kontrahenta

Podczas dostawy towarów do zakładu przemysłowego w nasz samochód uderzył wózek widłowy. Kierowca spisał oświadczenie, w którym wózkowy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »