Odszkodowanie za złe leczenie stomatologiczne

• Autor: Kamil Kiecana

W pewnej klinice leczę się stomatologicznie już od roku. Ciągle coś jest wykonywane źle, poprawia to inny dentysta (oczywiście za wysoką opłatą), a później i tak muszę usuwać zęby (za kolejną opłatą). Ta sytuacja doprowadziła mnie do stanów lękowych, nie mówiąc już o bólu i pieniądzach. Jak walczyć o odszkodowanie za złe leczenie stomatologiczne? Co mogę zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie za złe leczenie stomatologiczne

Leczenie stomatologiczne jako umowa o dzieło

Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego: „przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”.

Zgodnie z art. 636:

„§ 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.
§ 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła”.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym:

„1. Poprzez uzgodnienie (…) wykonania zabiegu wszczepienia implantów zębowych strony zawarły umowę wzajemną podobną do umowy o dzieło.

2. Podmiotem wszelkich praw i obowiązków wynikających z takiej umowy jest osoba, która utworzyła NZOZ. Może ona odpowiadać za nienależyte wykonanie zobowiązania umownego (również w ramach reżimu rękojmi za wady), nawet jeśli nie doszło do uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, ale np. nie osiągnięto objętego zamiarem stron efektu estetycznego. Nie zasługuje jednak na uwzględnienie stanowisko, iż sam fakt nienależytego wykonania zobowiązania prowadzi do obowiązku zwrotu całości zapłaconego przez pacjenta wynagrodzenia. Spełnił on bowiem należne świadczenie z istniejącego zobowiązania, co nie stanowi wyrządzenia szkody w jego majątku” (Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2010 r. , sygn. akt I ACa 655/10; podobnie Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt III AUa 895/14).

Można zatem uznać, że zawarł Pan z dentystą lub kliniką (w zależności od tego, jaka była Pańska korespondencja w tej sprawie) umowę o dzieło, w ramach której lekarz miał wykonać określone czynności/dzieło.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pismo z żądaniem 

W naszej ocenie zatem obecnie należy skierować do lekarza/kliniki formalne pismo z opisem stanu faktycznego oraz ze wskazaniem na Pana żądanie, ale wraz z zastrzeżeniem, że ma Pan prawo odstąpić od umowy (po odstąpieniu od umowy obie strony zwracają sobie to, co świadczyły). Projekt takiego pisma możemy Panu przygotować lub pismo możemy wysłać z kancelarii z pełnomocnictwem w Pana imieniu, w ramach osobnego zlecenia.

Odstąpienie od umowy nie wyłącza możliwości dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów, odszkodowania ani zadośćuczynienia za narażanie Pana zdrowia. Sugerujemy te kwestie poruszyć również w ww. piśmie. Być może pismo poskutkuje zawarcie ugody finansowej.

Gdyby jednak ww. pismo nie poskutkowało, do rozważenia będzie skierowanie sprawy o odszkodowanie/zadośćuczynienie do sądu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kamil Kiecana

O autorze: Kamil Kiecana

Kamil Kiecana, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców. Doradza też osobom fizycznym.

Specjalizuje się w prawie umów w obrocie gospodarczym, prawie handlowym, cywilnym oraz żywnościowym.

Od 2013 r. doradza firmom z branży FMCG.

Ponadto, współpracuje z dużymi kancelariami prawnymi obsługującymi spółki kapitałowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »