Kategoria: Odszkodowania

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie od pijanego sprawcy wypadku

Marek Gola • Opublikowane: 2019-03-27

W zeszłym miesiącu mój syn został potrącony przez pijanego kolegę. W wyniku wypadku był w szpitalu, a lekarz na dzień dzisiejszy daje mu 80% szans na powrót do pełnej sprawności. Sprawa nie została zgłoszona na policję. Czy mamy szansę na jakieś odszkodowanie od pijanego sprawcy wypadku?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksy karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Z treści Pani pytania wynika, że Pani syn został potracony przez kolegę, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Lekarz prowadzący daje 80% szans na powrót do zdrowia. Sprawa nie była zgłaszana na policję. Zastanawia się Pani, czy macie szansę na odszkodowanie.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż o ile syn będzie chciał dochodzić odszkodowania (szkody za straty materialne) i zadośćuczynienia (krzywda niematerialna) konieczne będzie wykazanie winy kolegi. O ile kolega będzie uchylał się od odpowiedzialności konieczne będzie przeprowadzenie całego postępowania dowodowego. O ile syn zdecydowałby się na postępowanie karne, wówczas wyrok karny zwalniałby go z obowiązku wykazania winy, a nadto w ramach postępowania karnego nie musiałby uiszczać opłaty „wstępnej” od pozwu o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania. W prawie cywilnym sprawy o zapłatę podlegają bowiem opłacie wstępnej w kwocie 5% od dochodzonej kwoty. W postępowaniu karnym z kolei żądanie zadośćuczynienia i odszkodowania jest zwolnione od opłaty sądowej.

Korzystne znaczenie dla Pani syna ma przepis art. 11 K.p.c., zgodnie z którym ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Syn musi jednak zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli wyjdzie na jaw, że kolega jechał w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, wówczas ubezpieczyciel będzie miał prawo dochodzić od niego zwrotu wypłaconego odszkodowania i zadośćuczynienia.

W niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 177 § 1 K.k., zgodnie z którym, kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Sąd Najwyższy w wyroku z 17 czerwca 1983 r., sygn. akt IV 113/83, OSNPG 1984, stwierdził: „Kierowca ma obowiązek nie tylko prowadzić pojazd zgodnie z obowiązującymi nakazami i zakazami, lecz winien on także prowadzić pojazd w sposób rozważny i ostrożny. Oznacza to, że kierujący pojazdem winien zachować bezpieczną szybkość, czyli dostosować ją do konkretnych warunków drogowych, a m.in. do natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, widoczności, nawierzchni i predyspozycji kierowcy”.

Pojęcie uszczerbku na zdrowiu obejmuje swoim zakresem naruszenie czynności narządu ciała (określane również jako uszkodzenie ciała), jak i wywołanie rozstroju zdrowia (zob. A. Marek, Kodeks…., s. 319). W treści art. 157 § 1 K.k. mowa jest o naruszeniu czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1 K.k. (ciężki uszczerbek na zdrowiu).

„W doktrynie prawa karnego uszkodzenie ciała wiąże się z naruszeniem ciągłości tkanek, polegającym na zewnętrznym zranieniu lub obrażeniach o charakterze wewnętrznym sięgających w głąb ciała (System…, t. IV, s. 430). Rozstrój zdrowia polega na takim oddziaływaniu na organizm człowieka, które nie narusza jego ciągłości, lecz powoduje zakłócenie jego prawidłowego funkcjonowania. Wiąże się on z zakłóceniami w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych organizmu człowieka, jak również ze stanem patologicznym (pod względem psychicznym lub fizycznym)” (Szwarczyk Maciej, Michalska-Warias Aneta, Piórkowska-Flieger Joanna, Bojarski Tadeusz (red.), Najnowsze wydanie: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II), s. 784).

W tej sytuacji bez wątpienia należy zastanowić się, co czynić. Jeżeli syn z kolegą mają dobre relacje należy porozmawiać, jak kolega widzi sprawę. Chyba, że Pani nie ma wątpliwości, wówczas najlepszym rozwiązaniem byłoby zgłoszenie sprawy na policję.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »