Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie od pijanego sprawcy wypadku

Marek Gola • Opublikowane: 2019-03-27

W zeszłym miesiącu mój syn został potrącony przez pijanego kolegę. W wyniku wypadku był w szpitalu, a lekarz na dzień dzisiejszy daje mu 80% szans na powrót do pełnej sprawności. Sprawa nie została zgłoszona na policję. Czy mamy szansę na jakieś odszkodowanie od pijanego sprawcy wypadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksy karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Z treści Pani pytania wynika, że Pani syn został potracony przez kolegę, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Lekarz prowadzący daje 80% szans na powrót do zdrowia. Sprawa nie była zgłaszana na policję. Zastanawia się Pani, czy macie szansę na odszkodowanie.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż o ile syn będzie chciał dochodzić odszkodowania (szkody za straty materialne) i zadośćuczynienia (krzywda niematerialna) konieczne będzie wykazanie winy kolegi. O ile kolega będzie uchylał się od odpowiedzialności konieczne będzie przeprowadzenie całego postępowania dowodowego. O ile syn zdecydowałby się na postępowanie karne, wówczas wyrok karny zwalniałby go z obowiązku wykazania winy, a nadto w ramach postępowania karnego nie musiałby uiszczać opłaty „wstępnej” od pozwu o zapłatę zadośćuczynienia i odszkodowania. W prawie cywilnym sprawy o zapłatę podlegają bowiem opłacie wstępnej w kwocie 5% od dochodzonej kwoty. W postępowaniu karnym z kolei żądanie zadośćuczynienia i odszkodowania jest zwolnione od opłaty sądowej.

Korzystne znaczenie dla Pani syna ma przepis art. 11 K.p.c., zgodnie z którym ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną.

Syn musi jednak zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli wyjdzie na jaw, że kolega jechał w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, wówczas ubezpieczyciel będzie miał prawo dochodzić od niego zwrotu wypłaconego odszkodowania i zadośćuczynienia.

W niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 177 § 1 K.k., zgodnie z którym, kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Sąd Najwyższy w wyroku z 17 czerwca 1983 r., sygn. akt IV 113/83, OSNPG 1984, stwierdził: „Kierowca ma obowiązek nie tylko prowadzić pojazd zgodnie z obowiązującymi nakazami i zakazami, lecz winien on także prowadzić pojazd w sposób rozważny i ostrożny. Oznacza to, że kierujący pojazdem winien zachować bezpieczną szybkość, czyli dostosować ją do konkretnych warunków drogowych, a m.in. do natężenia ruchu, warunków atmosferycznych, widoczności, nawierzchni i predyspozycji kierowcy”.

Pojęcie uszczerbku na zdrowiu obejmuje swoim zakresem naruszenie czynności narządu ciała (określane również jako uszkodzenie ciała), jak i wywołanie rozstroju zdrowia (zob. A. Marek, Kodeks…., s. 319). W treści art. 157 § 1 K.k. mowa jest o naruszeniu czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1 K.k. (ciężki uszczerbek na zdrowiu).

„W doktrynie prawa karnego uszkodzenie ciała wiąże się z naruszeniem ciągłości tkanek, polegającym na zewnętrznym zranieniu lub obrażeniach o charakterze wewnętrznym sięgających w głąb ciała (System…, t. IV, s. 430). Rozstrój zdrowia polega na takim oddziaływaniu na organizm człowieka, które nie narusza jego ciągłości, lecz powoduje zakłócenie jego prawidłowego funkcjonowania. Wiąże się on z zakłóceniami w funkcjonowaniu narządów wewnętrznych organizmu człowieka, jak również ze stanem patologicznym (pod względem psychicznym lub fizycznym)” (Szwarczyk Maciej, Michalska-Warias Aneta, Piórkowska-Flieger Joanna, Bojarski Tadeusz (red.), Najnowsze wydanie: Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II), s. 784).

W tej sytuacji bez wątpienia należy zastanowić się, co czynić. Jeżeli syn z kolegą mają dobre relacje należy porozmawiać, jak kolega widzi sprawę. Chyba, że Pani nie ma wątpliwości, wówczas najlepszym rozwiązaniem byłoby zgłoszenie sprawy na policję.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Planowany zabieg przeprowadzono inną metodą, czy należy się odszkodowanie?

Trzy tygodnie temu zgłosiłam się do szpitala na planowany zabieg z użyciem metody laparoskopowej. W czasie zabiegu, ze względu na trudności...

 

Sprzedawca obciąża mnie winą za wadę w wykończeniu mieszkania, co robić?

Kupiłem mieszkanie, co do którego umówiłem się, że wykończenie będzie wykonywał także sprzedawca. W zakresie wykończenia wykonane były między...

 

Ukaranie sprawcy zdarzenia który uderzył w motocykl poza drogą publiczną

Mój motocykl został uderzony przez samochód wyjeżdżający z garażu, w samochodzie znajdował się jedynie kierujący, ja byłem przy drzwiach...

 

Wypadek w drodze z pracy do domu sprzed lat a wniosek do ZUS o odszkodowanie

Uległem wypadkowi w drodze z pracy do domu w 1995 r., wracając z praktycznej nauki zawodu do domu motocyklem. To był ostatni rok praktyk,...

 

Odszkodowanie po pogryzieniu przez psa

Po jakim czasie mogę dochodzić odszkodowania po pogryzieniu przez psa? Przebywałem na leczeniu 2 miesiące. Właściciel został skazany przez sąd w ramach...

 

Przedawnienie roszczenia z polisy ubezpieczeniowej PZU

W 2012 r. uległem wypadkowi komunikacyjnemu jako pasażer, w wyniku czego doznałem poważnych obrażeń, których konsekwencją jest trwałe inwalidztwo....

 

Uszkodzenie samochodu w leasingu na urlopie - zwrot kosztów powrotu do domu

Uszkodzenie samochodu w leasingu na urlopie - zwrot kosztów powrotu do domu

W czasie urlopu w Polsce został uszkodzony samochód będący w leasingu. Całą winę ponosi kierujący drugim pojazdem. Auto było niesprawne...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »