Odzyskanie kaucji za wynajmowane mieszkanie

• Autor: Janusz Polanowski

Sprawa dotyczy odzyskania kaucji za wynajmowane mieszkanie. Mój chłopak obcokrajowiec wynajmował mieszkanie, po zakończeniu umowy oddał klucze i miał dostać kaucję przelewem w ciągu tygodnia. Płacił zaliczkę za czynsz stałą, tzn. 500 zł, otrzymał e-maila z rozliczeniem, za okres 24 miesięcy. Wynika, że musiałby dopłacić równowartość kaucji (3000 zł), dlatego właściciel stwierdził, że kaucji nie odda. Kwoty przedstawione w tabeli nie wydają mi się realne, na jaki paragraf może się powołać, aby właściciel przedstawił wszystkie faktury z tego okresu? Co można zrobić w takiej sytuacji? Dodam, że chłopak już wyprowadził się z Polski, aczkolwiek chciałby odzyskać pieniądze za kaucję.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odzyskanie kaucji za wynajmowane mieszkanie

Umowa najmu

Pan, który wyjechał za granicę, był najemcą mieszkania (lokalu mieszkalnego), a więc go najmował (zaś Wynajmujący mieszkanie to wynajmował) – to jest oczywiste w świetle art. 659 Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.); zwracam na to uwagę, ponieważ precyzja może przydać się w załatwianiu spraw. Umowę najmu uregulowano głównie w art. 659 i następnych K.c. oraz w części przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów – proponuję odnośną sytuację zestawić zwłaszcza z jej art. 6 i następnymi (dotyczącymi rozliczeń między lokatorem a dysponentem mieszkania, w tym co do kaucji). Jeżeli (były już) wynajmujący bezzasadnie zatrzymał kaucję (przynajmniej częściowo), to mogło dojść do popełnienia przestępstwa przywłaszczenia – stypizowanego w art. 284 Kodeksu karnego (skrótowo: K.k.), choć zupełnie nie można wykluczać przestępstwa oszustwa (art. 286 K.k.).

Reprezentowanie najemcy

W wielu sytuacjach Pani wolno reprezentować owego pana (będącego dla Pani osobą prawnie obcą, przynajmniej w wielu zakresach spraw). Wystarczy do tego pełnomocnictwo (art. 98 i następne K.c.) – powinno ono zostać udzielone na piśmie (przydałoby się oficjalne potwierdzenie podpisu mocodawcy). W sprawach cywilnych poza profesjonalistami (np. adwokatami i radcami prawnymi) oraz osobami pozostającymi w stałym zleceniu są niewielkie szanse reprezentowania innej osoby przez osobę prywatną (np. może to być ktoś z bliskiego grona rodzinnego) – art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego (skrótowo: K.p.c.); w grę mogą więc wchodzić koszty wynagrodzenia pełnomocnika prawnego. Różnych zgłoszeń (np. do organów ścigania lub do Krajowej Administracji Skarbowej) wolno dokonywać każdemu – zgłoszenia powinny być prawdziwe (a przynajmniej dotyczyć na tyle prawdopodobnych sytuacji, by zgłaszający był wolny od ryzyka poniesienia odpowiedzialności prawnej). Proponuję unikać „stawiania ultimatum” (np. możności zgłoszenia sytuacji organom państwowym) owemu (już byłemu) wynajmującemu; część ludzi (zwłaszcza czyniących zło cynicznie lub z premedytacją) zgłasza – nawet z czysto złośliwie – organom ścigania sytuacje, które określa jako nękanie (art. 190a K.k.) lub groźby bezprawne (art. 190 K.k., art. 191 K.k.). Jeżeli zgłoszenie byłoby zasadne, to należy go dokonać – bez podejmowania (szczególnie zbędnego) ryzyka (reakcje bywają różne, w tym nawet zdarza się agresja fizyczna).

W różnego rodzaju postępowaniach duże znaczenie. Na ogół pamięta się o tym w sprawach karnych i dotyczących wykroczeń, niekiedy także w postępowaniach podatkowych i z nimi związanych (np. dotyczących odpowiedzialności karnej skarbowej). Warto jednak mieć na uwadze także prawny obowiązek dowodowy w zakresie prawa cywilnego – należy wykazać fakty (okoliczności), z których wywodzi się skutki prawne (art. 6 K.c., art. 232 K.p.c.). Przydaje się również odpowiednia aktywność – art. 230 K.p.c. (w sprawach cywilnych); np. polemizowanie ze stanowiskami przeciwnymi. Wprawdzie prawnie dopuszczalne (od stosunkowo niedawna szerzej) jest przesłuchiwanie na odległość lub korzystanie z oświadczeń pisemnych (składanych „w funkcji zeznań”), ale to dotyczy głównie spraw cywilnych, a ponadto zorganizowanie przesłuchania na odległość wiąże się z zapewnieniem odpowiednich warunków organizacyjnych (np. przez polską placówkę konsularną). W sprawie karnej – zwłaszcza prowadzonej przez małą policyjną jednostkę organizacyjną – proszę spodziewać się wymogu osobistego stawienia się (już byłego) najemcy na przesłuchaniu, co może wiązać się z nakładami (np. na koszty podróży). Już samo to może stanowić poważne wyzwanie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zgłoszenie sprawy o przedstawienie rozliczeń za czynsz

Praktycznie rzecz biorąc, prawdopodobnie szczególnie duże szanse – z perspektywy (już byłego) najemcy – daje przedstawienie sytuacji Krajowej Administracji Skarbowej (zwłaszcza podmiotowi zajmującemu się kontrolą podatkową). Mam na uwadze nie tylko względy ściśle związane z właściwością takich instytucji, ale również to, że w jednym postępowaniu wolno przeprowadzać dowód z materiałów (akt, dokumentów) innego postępowania (np. z akt postępowania podatkowego) – na ogół odbywa się to na wniosek podmiotu, któremu zależy na przeprowadzenie dowodu z takich materiałów. Potocznie rzecz ujmując, „skarbówka” mogłaby faktycznie zebrać poważną część materiału dowodowego, do wykorzystania również w ewentualnych sprawach: cywilnej lub karnej.

Jeżeli nawet wynajmujący (aktualnie już były) odprowadzał podatek (lub zaliczki na podatek) od uzyskiwanego czynszu – a różnie z tym bywa w praktyce – to mogło dojść do nieuwzględnienia (części) kaucji w rozliczeniach ze „skarbówką”. Gdyby nawet pod względem podatkowym wszystko było w porządku, to materiały Krajowej Administracji Skarbowej mogłyby mieć znaczenie w innym postępowaniu – np. w celu sprawdzenia stanu mieszkania w związku zawarciem kolejnej umowy najmu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Janusz Polanowski

O autorze: Janusz Polanowski

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Łączy zainteresowania naukowe z zagadnieniami praktycznymi, co szczególnie dotyczy prawa Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej. Naszym Klientom udziela odpowiedzi na pytania również z zakresu prawa polskiego, w tym cywilnego (głównie rzeczowegospadkowego) oraz rodzinnego. Występował przed różnymi organami władzy publicznej, w tym przed sądami (powszechnymi i administracyjnymi) – zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Uczestniczył też w licznych konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych, i przebywał za granicą w celach naukowych. Ma doświadczenie w nauczaniu (zwłaszcza prawa) oraz uzyskał uprawnienia pedagogiczne.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »