Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzyskanie sądowego zwrotu sprzętu z powodu nie otrzymania zapłaty

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-06-08

Przed 4 laty sprzedałem pewnej firmie kosztowny sprzęt (wartość ok. 30 tys. zł). Wystawiłem fakturę. Do tej pory nie otrzymałem zapłaty. Próby polubownego załatwienia sprawy kończyły się zawsze na obietnicach. Założyłbym im sprawę w sądzie, ale nie sądzę, abym coś wskórał, gdyż do tej firmy już przychodzi kilku komorników. Czy istnieje jakaś prawna możliwość uzyskania sądowego nakazu zwrotu sprzętu i ewentualnego obciążenia firmy za kilkuletnie jego użytkowanie?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Z serwisem wspolpracowalem juz kilka razy. Tym razem mialem przyjemnosc pracowac z Panem Michalem ktory pomogl mi odrzucic przedawniony dlug. Skontaktowala sie ze mna jedna z firm windykacyjnych ktora chciala wyegzekwowac dlug z 1999 r. Pan Michal nie tylko doradzil mi w jaki sposob mam z nimi rozmawiac ale przygotowal takze pismo ktore poskutkowalo zaniechaniem przez ta firme wszystkich dzialan windykacyjnych. Cala usluga byla kompleksowa, szybka i profesjonalna. Do tego przystepna cenowo.
Paweł, 42 lata
Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy

Zasadniczo sprawa nie jest taka jednoznaczna. Późno sprawa jest rozpatrywana z uwagi na ewentualne przedawnienie roszczenia (chociaż, jak wnioskuję z opisu, zawezwania do próby ugodowej mogły przerwać skutecznie bieg przedawnienia), jednak brak wypłacalności także nie działa na Pana korzyść.

Dla rozstrzygnięcia sprawy należy rozpatrzyć, czy w wyniku umowy sprzedaży wyposażenia doszło do przeniesienia własności tej rzeczy ruchomej, pomimo nieuiszczenia przez kupującego na rzecz sprzedawcy zapłaty. W treści faktury najprawdopodobniej nie zamieszczono zastrzeżenia w rozumieniu art. 589 Kodeksu cywilnego (K.c.), że do chwili całkowitej zapłaty ceny towar pozostaje własnością sprzedawcy (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2008 r., IV CSK 87/08, Lex nr 464784, z dnia 10 października 2003 r., II CK 119/02, Lex nr 82268 oraz z dnia 16 września 2003 r., IV CKN 468/01, Lex nr 602299 ). Faktura z zastrzeżeniem prawa własności do momentu zapłaty za towar jest nie tylko dowodem księgowym, ale także elementem stosunku cywilnoprawnego. Jej znaczenie powinno być oceniane stosownie do przepisów prawa cywilnego.

Zasadą prawa jest, że umowa sprzedaży rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości przenosi ich własność na kupującego już z chwilą jej zawarcia (art. 155 § 1 K.c.). W wypadku zaś umowy sprzedaży rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku, jak i rzeczy przyszłych, własność tych rzeczy przechodzi z chwilą przeniesienia na kupującego ich posiadania (art. 155 § 1 K.c.). Tym samym własność przedmiotu sprzedaży przechodzi na kupującego zasadniczo już w chwili zawarcia umowy sprzedaży, niezależnie od tego, czy uiści on później cenę, czy nie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Umowa sprzedaży przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły (art. 155 § 1 K.c.). Nie ulega wątpliwości, że w takim wypadku przeniesienie własności następuje solo consensu – z mocy umowy zobowiązująco-rozporządzającej, z chwilą jej zawarcia.

Obecnie można byłoby uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli, jakim była sprzedaż.

Należałoby złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy stanowi prawo kształtujące, które realizowane jest przez jednostronne oświadczenie złożone drugiej stronie umowy, zgodnie z art. 61 K.c. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. Skutkiem odstąpienia od umowy jest wygaśnięcie stosunku prawnego z mocą wsteczną – ex tunc i zniesienie dotychczasowego obowiązku świadczenia („zniweczenie umowy”, zniesienie umowy ze skutkiem wstecznym). Moc wsteczna oznacza powrót do stanu, jaki istniał przed zawarciem umowy (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 13 października 1992 r., II CRN 104/92, LEX nr 9088 i z dnia 2 kwietnia 2008 r., III CSK 323/07, Lex nr 453089 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lipca 2008 r. V ACa 199/08, Biul. SAKa 2008, nr 4, s. 27). Odstąpienie od umowy sprzedaży rzeczy ruchomej na podstawie art. 491 § 1 K.c. powoduje przejście własności tej rzeczy z powrotem na zbywcę.

Tylko tak można odzyskać towar. Jest to pierwszy krok, kolejnym jest skuteczne fizyczne odzyskanie wyposażenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »