Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie pieniędzy za niewykonaną umowę sprzedaży psa

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 2016-04-29

Przed dziewięcioma miesiącami podpisałam umowę kupna psa, którego miałam otrzymać po dwóch miesiącach; zapłaciłam całą kwotę (2300 zł). Do dzisiaj nie otrzymałam ani psa, ani nie zwrócono mi pieniędzy. Umowę rozwiązałam miesiąc temu i prosiłam o zwrot pieniędzy – bez rezultatu. Wystosowałam więc wezwanie do zwrotu długu do konkretnego dnia i zagroziłam podjęciem kroków prawnych. Niestety bez reakcji. Jak rozwiązać ten problem?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Uczciwe podejście do klienta, dziękuję. Z wyrazami szacunku.
Krzysztof, 69 lat, inż., emeryt.
Dobra i fachowa i zrozumiała odpowiedź.
Wiesław, 62 lata, fotograf
Bardzo szybka i treściwa odpowiedź
Sandra
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Muszę teraz czytać to \"ze zrozumieniem\".
Lena, sekretarka, 41 lat
Bardzo dziękuję
Barbara
Szybko i profesjonalnie. Dziękuję
Michał, socjolog, 45 lat
Po otrzymaniu wyceny pomyślałam - hmmm drogo. Jednakże szybko zmieniłam zdanie gdy tylko otrzymałam odpowiedz na moje pytanie. Odpowiedz szybka szczegółowa, czytelna i zrozumiała. Wątpliwości wyjaśniane błyskawicznie. Pani Kasiu dziękuje, pozdrawiam
Justyna
Jestem bardzo zadowolona, zaskoczona szybkością, ciesze się, że mogłam zadać pytania dodatkowe.
Małgorzata, 34 lata, biolog
Bardzo dziękuję za szybką konkretną odpowiedź. Jestem zadowolona z Państwa pomocy.
Małgorzata, nauczyciel, 57 lat
Szybka reakcja panelu eporady24 w sytuacji , gdzie odpowiedź na miliony pytań rodzących się w głowie a czas w danym momencie jest cenniejszy od sztabki złota :-) 
 
Barbara
Odpowiedź pojawiła się szybko i była wyczerpującą i spersonalizowana. Cena zaskakująco niska. Świetnie działający serwis, wygodne sposoby płatności, wszystko fantastycznie zorganizowane. Z góry wiadomo ile się zapłaci, więc nie ma obaw, że konsultacja będzie kosztowna. Każdemu polecam, zwłaszcza jak ktoś ceni sobie możliwość załatwiania spraw mejlowo i sprawnie.
Emilia, 25 lat, farmaceuta
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź:) pozdrawiam
Joanna, mgr ekonomii, 46 lat
Bardzo solidny i szybki serwis 7 dni w tygodniu, zwłaszcza dla kogoś kto przebywa za granica.
Artur
Wszystko super. Serdecznie polecam. Dziękuję za wyczerpującą poradę.
Marian, 61 lat
Wyczerpująca ocena. Bardzo szybka. Dobra cena.
Maria
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jest ona dla mnie zrozumiała i czytelna. 
Barbara
Dziękuję za wyczerpującą informacje i krótki czas oczekiwania na odpowiedź co często ma istotne znaczenie. 
Wiesław, lekarz, 58 lat
Opinia jest bardzo wyczerpująca, dokładna, obszerna, a prawnik wykazał się doskonałą znajomością psychiki i wczuł się w sytuację klienta. W analizie otrzymałam odpowiedzi nawet na niezadane jeszcze pytania. Odpowiedź na zapytanie otrzymałam bardzo szybko. Bardzo dziękuję i polecam tę formę porad prawnych.
Magdalena, 58 lat, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko i niedrogo. 
Teresa, 60 lat
Polecam bardzo pomocna strona.
Adam, fizjoterapeuta, 28 lat
Bardzo dziękuję za bardzo szybką i klarowną odpowiedź. Szkoda, że przepisy prawa, w opisanej sytuacji, nie ujmują problemu na tyle jednoznacznie, że mógłbym mieć pewność jak sprawy się potoczą. 
Wojciech, elektronik, 72 lata
Odpowiedzi są wyczerpujące. Polecam
Małgorzata, 56 lat
Wszechstronna analiza problemu, wysoki poziom wiedzy eksperckiej, dostępność usługi także w dni ustawowo wolne od pracy
Jacek, przesiębiorca
Szybko. Sprawnie. Wyczerpująco.
Krzysztof
W moim przekonaniu podawanie art i paragrafów w danej sprawie bardzo dobrze objaśnia sprawę bo można się na nie powołać. Po za tym otrzymałam wskazowki o moich prawach i jak mogę wpływać na przebieg swojej sprawy.
Genowefa
Bardzo dziękuję po raz kolejny za profesjonalną pomoc i cierpliwość.
Przemysław
Dziękuję za wyczerpujacą odpowiedz, która bardzo pomogła.
Anna
Dziękuję za szybką, wyczerpującą odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Korzystałam już z usług Państwa Firmy jestem bardzo usatysfakcjonowana. Polecam Państwa usługi .
Halina, ekonomista
Jak dla mnie usługa została wykonana z prawdziwym profesjonalizmem i bardzo po ludzku. Nie czułam się jak petent tylko jak człowiek któremu poświęcono czasu tyle ile potrzebowałam. Informacje zostały przekazane w sposób przystępny, jasny i cierpliwy. 
Dorota, ekonomista, 62 lata
Jestem pod dużym wrażeniem. Wiedza, duży wkład pracy, cena - bardzo uczciwe. 
Jacek

Z opisu nie wynika, czy dopełniła Pani procedury do odstąpienia od umowy. Na mocy bowiem art. 491. § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Zgodnie z art. 492 K.c. Jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce”.

 

Zatem Pani odstąpienie od umowy (tak bowiem należy określić jej „rozwiązanie”) będzie skuteczne jeśli:

 

  • w jednym oświadczeniu wyznaczyła Pani dodatkowy termin do przekazania psa, wskazując jednocześnie, że po upływie tego terminu odstąpi Pani od umowy (rozwiąże Pani umowę), a w kolejnym oświadczeniu złożyła Pani oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
    albo
  • jeśli w umowie zakupu psa zastrzeżono prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania zobowiązania w określonym terminie;
    albo
  • wydanie psa po terminie określonym w umowie nie miałoby dla Pani znaczenia z uwagi na zamierzony przez Panią cel umowy (np. podarowanie psa dziecku na urodziny, których termin już minął), wiadomy drugiej stronie.

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zgodnie z art. 494 K.c. strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

 

Ponieważ Pani niczego nie otrzymała od drugiej strony, niczego też nie będzie Pani zobowiązana zwracać, druga strona po skutecznym odstąpieniu od umowy powinna Pani zwrócić zapłacone wynagrodzenie (a także zapłacić odszkodowanie, gdyby z uwagi na opóźnienie poniosła Pani szkodę).

 

Jeśli zatem na podstawie powyższych informacji dojdzie Pani do wniosku, że skutecznie odstąpiła od umowy, może Pani działać dalej, tj. składać pozew do sądu. Jeśli natomiast procedury nie zostały dopełnione, proszę wysłać wymienione przeze mnie dwa oświadczenia: jedno o wyznaczeniu terminu dodatkowego z zagrożeniem, że po jego upływie jest Pani uprawniona do odstąpienia od umowy (tu można wskazać, że czyni to Pani z ostrożności w razie podważania poprzedniego pisma rozwiązującego umowę) oraz drugie – z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (w tym oświadczeniu może Pani ponownie zawrzeć wezwanie do zapłaty). Dodatkowy termin musi być tak wyznaczony, żeby strona miała realną możliwość wykonania zobowiązania (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 5 stycznia 2000 r., I ACa 817/99, Pr. Gosp. 2001, nr 1, s. 53). Może to być jednak termin krótszy od normalnie przyjętych. Jak wskażę poniżej, w oświadczeniu tym warto nadmienić, iż w związku z nieotrzymaniem psa przez tak długi okres podejrzewa Pani popełnienie przestępstwa oszustwa i zgłasza to podejrzenie do prokuratury. Drugie oświadczenie powinno podnosić, iż w związku z upływem terminu dodatkowego wyznaczonego pismem z dnia … i dalszym niewykonaniem zobowiązania z umowy sprzedaży psa oświadcza Pani, że odstępuje od opisanej wyżej umowy na mocy art. 491 § 1 K.c. Jednocześnie w związku z odstąpieniem od umowy wzywa Pani do zwrotu wpłaconej kwoty w terminie do … (tu data pozwalająca, by list dotarł do adresata i by ten mógł zapłacić) na nr konta … pod rygorem wszczęcia postępowania sądowego, co spowoduje powstanie dodatkowych kosztów. Oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane i wysłane listem poleconym (najlepiej za poświadczeniem odbioru) do kontrahenta. Co do tego oświadczenia nie istnieje wymaganie formy pisemnej, jednak taka forma powinna być dochowana dla celów dowodowych. Obok tego może je Pani też przesłać mailem.

 

Te dwa oświadczenia wraz z potwierdzeniami odbioru będą stanowiły dowody w postępowaniu sądowym. Ponadto powinna Pani udowodnić zawarcie umowy (umową w formie pisemnej, ogłoszeniem drugiej strony, korespondencją mailową) oraz dokonanie przez Panią zapłaty (potwierdzeniem przelewu).

 

Po skompletowaniu dowodów i dalszym braku zapłaty może Pani złożyć pozew do sądu cywilnego. Poniżej opiszę procedurę jego złożenia. Proszę jednak pamiętać, że wygrana w sądzie (uzyskanie nakazu zapłaty, gdy druga strona nie wniosła sprzeciwu od tego nakazu, prawomocny wyrok – jeśli wniosła) nie gwarantuje odzyskania pieniędzy z tego względu, że komornik może nie mieć z czego ściągnąć zasądzonej kwoty. Jeśli zatem wie Pani, że druga strona nie uzyskuje wynagrodzenia albo żadnych świadczeń, nie posiada majątku, trzeba zastanowić się, czy warto przeprowadzać powyższą procedurę, gdyż wiąże się ona z dodatkowymi kosztami (choć w tym przypadku niewielkimi).

 

Ponieważ kwota roszczenia nie przekroczy 10 tys. zł, a roszczenie wynika z umowy, pozew powinien być napisany na formularzu w postępowaniu uproszczonym (art. 505¹ w zw. z art. 505³ Kodeksu postępowania cywilnego; dalej K.p.c.). Nadmieniam, że przyjmuje się w doktrynie, że po rozwiązaniu umowy pozew nie wynika z umowy, stąd nie powinien być rozpatrywany w postępowaniu uproszczonym. Jednak sądy często przyjmują wtedy postępowanie uproszczone i wzywają do wniesienia pozwu na formularzu. Wzór formularza znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „formularze” – formularz pozwu „P”.

 

Należy zaznaczyć, że wnosi Pani o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i zobowiązanie pozwanego do zapłaty na rzecz powoda kwoty 2300 zł (słownie …) w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty wraz z odsetkami w wysokości ustawowej liczonymi od dnia (tu wskazany dzień po upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty) do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania według norm prawem przepisanych. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu przez pozwanego wnosi Pani o: 1. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty (i tu jak powyżej wraz z odsetkami); 2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych; 3. wydanie wyroku zaocznego w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 339 K.p.c.; 4. przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda; 5. przeprowadzenie dowodów wskazanych w niniejszym piśmie.

 

Jako dowody powołuje Pani dokumenty wskazane powyżej, może Pani także powołać dowód z przesłuchania stron. W uzasadnieniu proszę opisać sytuację, na poszczególne okoliczności powołując dowody (pod akapitem, w którym opisuje Pani stan faktyczny „dowód …”, np.:

 

W dniu … przelałem umówione wynagrodzenie.

Dowód: potwierdzenie przelewu.

 

Pozew należy opłacić (a dowód uiszczenia opłaty załączyć do pozwu) kwotą 100 zł, przelaną na rachunek sądu (rachunek dochodów budżetowych; kwota wynika z art. 28 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; jeśli sąd stwierdzi, że sprawa nie nadaje się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym, wezwie Panią do uzupełnienia opłaty o dodatkowe 25 zł (żeby zapobiec przedłużaniu postępowania może też Pani od razu uiścić kwotę 125 zł, licząc się jednak z utratą nadpłaconych 25 zł). Do pozwu należy dołączyć odpis pozwu dla drugiej strony (tj. wszystkie dokumenty składa Pani w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego). Pozew składa Pani do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika (taka właściwość wynika tak z reguły ogólnej z art. 27 § 1 K.p.c., przyjmuje się, że z uwagi na odstąpienie od umowy nie jest to powództwo z umowy, do którego stosuje się art. 35 K.p.c.). Może Pani także spróbować złożyć pozew w miejscu wykonania umowy (musi Pani załączyć dokument potwierdzający to miejsce, art. 34 K.p.c.) – jeśli sąd przyjmie, że jest to roszczenie z umowy, będzie rozpatrywał sprawę, jeśli nie – przekaże pozew sądowi właściwemu. To oczywiście przedłuży postępowanie.

 

Po ok. dwóch miesiącach (w zależności od sądu) zostanie wydany nakaz zapłaty. Jeśli pozwany nie wniesie sprzeciwu, nakaz zapłaty stanie się prawomocny i po uzyskaniu nakazu z klauzulą wykonalności będzie Pani mogła udać się do komornika w celu ściągnięcia zobowiązania (o ile oczywiście wcześniej nie będzie ono zapłacone). Skierowanie sprawy do komornika wymaga sporządzenia wniosku o wszczęcie egzekucji.

 

Jeżeli strona przeciwna wniesie sprzeciw, postępowanie przed sądem będzie się toczyć, a sąd zasądzi świadczenie w wyroku. Podobnie jak wyżej – po jego uprawomocnieniu się i uzyskaniu klauzuli wykonalności będzie Pani mogła przeprowadzić egzekucję.

 

W przypadku przegrania sprawy poniesie Pani koszt pełnomocnika profesjonalnego strony przeciwnej, o ile taki zostanie przez nią ustanowiony (tj. 600 zł wg § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu). W mojej ocenie jednak nie ma podstaw, by zakładać przegraną, jeśli zastosuje się Pani do wcześniej opisanej procedury odstąpienia od umowy.

 

W takim przypadku jak Pani zasadne jest także złożenie zawiadomienia na policję o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa z art. 286 Kodeksu karnego (K.k.). Artykuł ten w § 1 brzmi następująco: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 286 § 3 K.k.).

 

Dla popełnienia tego przestępstwa wymaga się zatem wprowadzenia w błąd innej osoby albo wyzyskania błędu (w tym także mieści się wywołanie u niej wyobrażenia o istniejącej (nie przyszłej) rzeczywistości, która jest w istocie inna niż przedstawia jej sprawca (por. wyrok SN z dnia 19 lipca 2007 r., V KK 384/06, LEX nr 299205) lub nienależytego pojmowania podejmowanego działania. Za taki przypadek uznaje się np. sytuację, kiedy sprawca, wiedząc, że nie będzie w stanie zrealizować swojego zobowiązania (np. zapłaty ceny, bowiem posiada już znaczne zadłużenie albo tutaj: przekazania rzeczonego psa, bo go nie posiada), zawiera umowę, nie zamierzając się z niej wywiązać albo przedstawia kontrahentowi nieprawdziwe informacje dotyczące transakcji, która ma być zrealizowana. Takie okoliczności oczywiście muszą być sprawcy udowodnione. Przestępstwo z art. 286 K.k. jest przestępstwem umyślnym – zachowanie sprawcy ma być ukierunkowane na określony cel, którym w przypadku oszustwa jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Podejmując działanie, sprawca musi mieć wyobrażenie pożądanej sytuacji, która ma stanowić rezultat tego działania. „Zamiar bezpośredni winien obejmować zarówno cel, jak i sam sposób działania zmierzający do zrealizowania tego celu” (por. uzasadnienie wyroku SN z dn. 14.01.2004 r., IV KK 192/03, Prok. i Pr. – wkł. 2004, nr 9, poz. 5). Trzeba jednak odróżnić zwykłe niedotrzymanie warunków umowy a oszustwo, tj. celowe doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Oceniając, czy doszło do oszustwa, sąd (prokuratura) bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, w tym np. zachowanie sprawcy po otrzymaniu pieniędzy, stosunek do pokrzywdzonego w związku z odstąpieniem od umowy (por. : wyrok SA w Krakowie z dnia 29 sierpnia 2013 r., II AKa 122/13, KZS 2013, z. 9, poz. 78). Te okoliczności także przemawiają zatem za zamiarem popełnienia oszustwa. „Podstawowym kryterium rozgraniczenia oszustwa od niewywiązania się z zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym jest wykazanie, że w chwili zawierania zobowiązania (umowy) sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, to jest dążył do uzyskania świadczenia poprzez wprowadzenie w błąd lub wyzyskanie błędu co do okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy, mając świadomość, że gdyby druga strona umowy znała rzeczywisty stan, nie zawarłaby umowy lub nie zawarłaby jej na tych warunkach, na jakich została zawarta” (wyrok j.w.).

 

Oczywiście, czy doszło do popełnienia przestępstwa, ocenia ostatecznie prokuratura po zebraniu wszystkich dowodów. Jednak aby zainicjować taką ocenę, powinna Pani złożyć zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury właściwej (albo we właściwym komisariacie policji) oraz wskazać siebie jako pokrzywdzonego. Informacja o złożeniu takiego zawiadomienia (a nawet o zamiarze jego złożenia) zapewne też zadziała na kontrahenta. Proponuję zatem w pierwszym lub drugim z oświadczeń taką informację zawrzeć.

 

Właściwą do prowadzenia postępowania przygotowawczego jest jednostka prokuratury (policji), w obrębie działania której zostało popełnione przestępstwo. Miejscem popełnienia przestępstwa jest miejsce, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był zobowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić (art. 6 ust. 2 K.k.). Jeżeli nie można ustalić miejsca popełnienia przestępstwa, właściwa jest jednostka, w której okręgu ujawniono w sposób procesowy przestępstwo, ujęto podejrzanego, podejrzany przed popełnieniem przestępstwa stale mieszkał lub czasowo przebywał (art. 32 K.p.c.). Może zatem Pani wysłać zawiadomienie do jednostki prokuratury (policji), na obszarze której Pani mieszka – tam bowiem nastąpił skutek czynu zabronionego, tj. niekorzystne rozporządzenie mieniem, może Pani też wysłać je do miejsca działalności sprawcy (domniemywam, że tam sprawca działał, tj. dokonywał sprzedaży przez Internet).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa zawarta przez telefon

Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą mogę odstąpić od umowy zawartej przez telefon? Zadzwoniła do mnie pani z firmy X. Zgodziłem się na przesłanie ankiety za pobraniem 300 zł, jednak nie odebrałem tej przesyłki. Czy mogę jej nie odbierać i czy umowa między nami jest zawarta? Czy nie odbierając przesyłki i nie płacąc za nią, nie narażam się na późniejszą windykację należności? Domyślam się, że faktura została już wystawiona. W czasie rozmowy pani z tej firmy nie informowała mnie o możliwościach odstąpienia od umowy.

Wypowiedzenie umowy dostawcy telewizji satelitarnej

Czy mogę wypowiedzieć umowę dostawcy telewizji satelitarnej w trybie 3-miesięcznym? Otrzymałem od tej firmy informację, że zerwanie umowy grozi karą pieniężną. Czy wypowiedzenie to to samo co zerwanie umowy? Podpisana wcześniej umowa wygaśnie dopiero za rok.

Wygaśniecie umowy najmu lokalu mieszkalnego i zwrot kosztów

Przed dwoma miesiącami zmarła moja mama, która od wielu lat zajmowała mieszkanie na podstawie przydziału. Potem cały budynek, wraz z tym mieszkaniem, przejął urząd miasta i następnie wydzierżawił domowi kultury. Ten podpisał z mamą umowę najmu, ale nie dał przydziału. Od 4 lat jestem z synem zameldowana w tym mieszkaniu, ale teraz, po śmierci mamy dom kultury wymówił mi najem, twierdząc, że nie mieszkamy – art. 691 § 1 K.c. Ja przez ostatnie dwa lata codziennie tam chodziłam i opiekowałam się mamą, bo była leżąca, ale tam nie nocowałam. Ponadto trochę włożyłam w to mieszkanie, bo dom kultury nie był zainteresowanym remontami. Pół roku temu wymieniłam na swój koszt drzwi od mieszkania i dwa wodomierze, co kosztowało 1500 zł (mam na to faktury). Mama niedługo przed śmiercią wymieniła m.in. drzwi zewnętrzne. Jeśli faktycznie muszę oddać to mieszkanie, czy mam prawo do zwrotu poniesionych kosztów?

Czy wzbogacenie się dożywotnika uzasadnia zmianę treści dożywocia?

Jestem 1,5 roku po rozwodzie, lecz nie po podziale majątku. Problem mamy z mieszkaniem, które przed 9 laty otrzymaliśmy (oboje) na mocy umowy dożywocia od wujka byłej żony. Jednak kilka tygodni temu zmarł serdeczny przyjaciel wujka, czyniąc go spadkobiercą. Zatem wujek odziedziczył spory majątek. Skoro jego sytuacja materialna znacząco się poprawiła, czy my z byłą żoną możemy odstąpić od umowy dożywocia, albo w jakiś sposób ją unieważnić? Czy prawo nie daje takiej możliwości i po prostu musimy do końca życia realizować zapisy umowy z wujkiem? Zapis w akcie dożywocia określa roczną kwotę dożywocia na 8500 zł a skapitalizowaną wartość dożywocia ze względu wtedy na wiek 65 lat (aktualnie wujek ma 74 lata) 64 540 zł.

Czy sprzedawca odpowiada za uszkodzenie przesyłki kurierskiej?

Prowadzę działalność gospodarczą – sklep z częściami do maszyn. Wysłałem do klienta zamówiony towar. Odbiorca odebrał przesyłkę, potwierdził odbiór bez zastrzeżeń i kurier odjechał. Jednak tego samego dnia klient zadzwonił i powiedział, że przedmiot jest uszkodzony. Sprawa została zgłoszona do przewoźnika, protokół został spisany następnego dnia. Wiem z doświadczenia, że reklamacja nie zostanie uznana, ponieważ klient podpisał odbiór przesyłki bez zastrzeżeń. Klient wysłał mi protokół komisyjnego otworzenia przesyłki i zeznania 3 świadków, którzy widzieli, że towar był uszkodzony. Powiedział, że nie ureguluje faktury, bo to mój problem. Co należy zrobić, żeby odzyskać pieniądze bez konieczności pójścia do sądu?

Zakup garażu na dzierżawionym terenie

Chcę nabyć od sąsiada wybudowany przez niego garaż murowany na działce dzierżawionej od miasta. Posiada on aktualnie umowę dzierżawy gruntu pod garaż na czas nieokreślony. Garaż nie posiada księgi wieczystej.  Działka przylega bezpośrednio do mojej zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Jakie dokumenty takiej transakcji musimy sporządzić? Wydział nieruchomości urzędu żąda wniosku o cesję umowy dzierżawy gruntu.

Pozostawienie samochodu w warsztacie i brak kontaktu z klientem

Klient zostawił 3 lata temu samochód w moim warsztacie do naprawy bez żadnej umowy, bo mu się spieszyło. Do dzisiaj nie przyszedł ustalić, co mam naprawiać, nie zostawił mi żadnych dokumentów, nie odpowiada na telefony, SMS-y itp. Kontakt się urwał. Co mogę teraz zrobić?

Wysoka druga rata ubezpieczenia OC

W maju kupiliśmy samochód, ubezpieczyliśmy go oczywiście od razu. Składka OC została rozłożona na 2 raty. W sierpniu żona miała kolizję (dostała mandat). Po pewnym czasie TU zażądało drugiej raty nie w ustalonej wysokości (340 zł), tylko w kwocie 1200 zł. Czy TU miało do tego prawo?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »