Kategoria: Odszkodowania

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ofiara śmiertelna wypadku drogowego – terminy przedawnienia roszczeń

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-12-22

W wypadku komunikacyjnym w 2013 r. zginął mój syn. Sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem w postępowaniu karnym. W jakim terminie ulegną przedawnieniu: wypłata odszkodowania pełnych kosztów pojazdu zmarłego, zwrot kosztów pochówku ofiary wypadku, ewentualna wypłata zadośćuczynienia rodzicom ofiary?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Zgodnie z art. 442 (1) Kodeksu cywilnego (K.c.):

„§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.”

W Pana zapytaniu mamy do czynienia z trzema rodzajami szkód, czyli są to:

  • szkoda majątkowa w postaci szkody w pojeździe;
  • szkoda majątkowa w postaci kosztów pochówku ofiary wypadku;
  • szkoda osobowa w postaci krzywdy najbliższych po śmierci ofiary wypadku.

Nie ma wątpliwości, że do drugiego rodzaju szkody – szkody w postaci kosztów pochówku (szkoda majątkowa wynikająca z przestępstwa), należy stosować § 2 zacytowanego przepisu – roszczenie o naprawienie tej szkody przedawni się zatem z upływem 20 lat od popełnienia przestępstwa.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Dwudziestoletni termin przedawnienia stosowany jest do szkód wynikłych ze zbrodni lub występku. W mojej ocenie nie może być wątpliwości, że szkoda w pojeździe w niniejszym wypadku także wynika z przestępstwa. Wobec tego do niej również będzie stosowany dwudziestoletni termin przedawnienia.

Ostatni rodzaj szkody – krzywda wyrządzona najbliższym wskutek śmierci ofiary wypadku – kwalifikuje się do szkód na osobie. Nadmieniam, że szkody na osobie to także szkody dotyczące dóbr osobistych poszkodowanego (zdrowia, życia, wolności, dobrego imienia itd.; por. Osajda, Komentarz do art. 442(1) k.c., teza 26, red. P. Sobolewski, Legalis). Z jednej strony zatem, ponieważ szkoda wynika z przestępstwa, roszczenie o zadośćuczynienie przedawni się z upływem 20 lat od popełnienia przestępstwa, jednakże – z racji kwalifikacji tej szkody jako szkoda na osobie – przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Roszczenie osoby małoletniej o naprawienie szkody nie może się skończyć wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości. W niniejszym przypadku termin trzyletni nie będzie istotny, bowiem o osobie zobowiązanej do naprawienia szkody zapewne dowiedzieli się Państwo daleko przed końcem 20-letniego terminu przedawnienia – z pewnością najpóźniej wraz z wydaniem wyroku skazującego.

Wobec powyższego wszystkie wymienione przez Pana roszczenia przedawnią się po 20 latach od chwili popełnienia przestępstwa (tj. w 2033 r.).

Jeśli szkoda wynikła z przestępstwa lub występku, nie jest istotne, czy osoba zobowiązana do naprawienia szkody była sprawcą przestępstwa. Dwudziestoletni okres przedawnienia znajduje zastosowanie także, gdy poszkodowany dochodzi odszkodowania od ubezpieczyciela, rodziców, opiekunów sprawcy szkody lub Skarbu Państwa, jeśli szkoda jest wynikiem działania osoby wykonującej władzę publiczną [por. uchwała SN (7) z 21.11.1967 r., III PZP 34/67, OSNCPiUS 1968, Nr 6, poz. 94].

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »