Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a uwolnienie hipoteki poręczyciela

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-01-25

Brat z żoną dawno temu wzięli kredyt hipoteczny, jego dodatkowym zabezpieczeniem została moja nieruchomość - byłem poręczycielem. Potem znowu nabrali pożyczek, narobili długów, przestali spłacać kredyt. Obecnie chcą ogłosić upadłość. Kiedy moja hipoteka może zostać uwolniona od długu w przypadku ogłoszenia upadłości? Czy jest wymagany mój podpis w tej kwestii?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Jest Pani tzw. dłużnikiem rzeczowym, co oznacza, że odpowiada Pani za zaciągnięty dług rzeczą, czyli nieruchomością, na której jest ustanowiona hipoteka.

W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, w opisanej przez Panią sytuacji zastosowanie ma art. 491 ze zn. 15 ust. 5 ustawy – Prawo upadłościowe. Przepis ten mówi, że ustalenie planu spłaty wierzycieli nie narusza praw wierzyciela wobec poręczyciela upadłego oraz współdłużnika upadłego ani praw wynikających z hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego oraz hipoteki morskiej, jeśli były one ustanowione na mieniu osoby trzeciej. Ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań upadłego jest skuteczne również w stosunkach pomiędzy upadłym a poręczycielem, gwarantem i współdłużnikiem upadłego.

W nauce prawa wskazano, że z treści przepisu ust. 5 wynika, że w stosunku do poręczyciela, współdłużnika i dłużnika rzeczowego wierzytelności objęte postanowieniem o ustaleniu planu spłaty wierzycieli nie ulegają zmianie ani co do wysokości, ani co do terminu i sposobu zapłaty. Osoby te odpowiadają wobec wierzyciela według pierwotnej treści zobowiązania, co w przypadku poręczenia i praw zastawniczych stanowi wyraźne odstępstwo od zasady accessorium sequitur principale, wyrażonej przede wszystkim w przepisie art. 879 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – „o zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiązania dłużnika” oraz art. 94 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (tak komentarz do ustawy, S. Gurgul).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Takie rozwiązanie jest wynikiem tego, że uczestnikiem postępowania jest indywidualnie upadły i to jego dotyczyć ma oddłużenie. W efekcie ustalenie i realizacja planu spłaty nie narusza praw wierzyciela wobec ewentualnych innych osób odpowiedzialnych za dług.

Nawet jeśli brat oraz jego żona ogłoszą upadłość i zostanie im zmniejszone lub umorzone zobowiązanie, to Pani nadal pozostanie dłużnikiem rzeczowym z tytułu ustanowionej hipoteki. Dług ten będzie na Pani ciążył cały czas.

Upadłość Pani brata i żony nie spowoduje wygaśnięcia hipoteki, dla Pani postępowanie upadłościowe będzie prawnie obojętne, chyba że sama Pani ogłosi upadłość.

Niestety Pani podpis lub jego brak nic w tej sytuacji nie zmieni. Nadal pozostanie Pani dłużnikiem rzeczowym. Dług będzie ciążył na Pani do momentu jego spłacenia. Zmniejszenie czy umorzenie zobowiązań upadłego brata i żony, tak jak wcześniej napisałam, nie zmniejsza i nie umarza Pani zobowiązania jako dłużnika rzeczowego, odpowiada Pani w pełni.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »