Kategoria: Nieruchomości

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ograniczenia prawne w posiadaniu działki w ROD

Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2016-08-08

Przed zbliżającą się emeryturą chciałbym kupić domek na wsi blisko jeziora. Mam ciekawą ofertę kupna, ale domek jest położony na terenie ROD. Z jakimi ewentualnymi ograniczeniami prawnymi co do posiadania działki w ROD powinienem się liczyć?

Tomasz Ciasnocha

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Kupując domek na działce w rodzinnych ogrodach działkowych (ROD), trzeba mieć na uwadze, iż nabywa Pan jedynie własność domu, ale bez działki.

ROD zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń ogrodowych i one pozostają właścicielami gruntów.

Działkowiec jest właścicielem nasadzeń i obiektów wzniesionych na działce, zaś w stosunku do samej działki jest jedynie jej dzierżawcą na podstawie tzw. umowy dzierżawnej. Prawo do działki wygasa z chwilą:

  1. rozwiązania umowy za zgodą obu stron albo upływu terminu wypowiedzenia;
  2. śmierci działkowca,
    – w razie śmierci jednego z małżonków prawo do działki, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Jeżeli małżonek nie posiadał prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci małżonka złożyć oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z tego prawa, pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki. W przypadku braku małżonka roszczenie o ustanowienie prawa do działki po zmarłym przysługuje innym osobom bliskim. Roszczenie to wygasa w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci działkowicza.
  3. likwidacji ROD lub jego części, na której znajduje się działka.

Po wygaśnięciu prawa do działki nasadzenia i obiekty wzniesione na działce stają się własnością ROD, a działkowcowi lub jego spadkobiercom przysługuje za nie wynagrodzenie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ponadto domek na terenie ROD nie może być wykorzystywany dla celów mieszkalnych. Wynika to jednoznacznie z art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych:

„Art. 12. Na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej.”

Z tytułu dzierżawy działki na działkowców spoczywa wiele obowiązków. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut stowarzyszenia ogrodowego.

„(…) 2. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:

1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.”

Działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej, skuteczność przeniesienia jest uzależniona od jego zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe.

Ogródki działkowe mogą być przedmiotem wywłaszczenia w przypadku realizacji celów publicznych. Tu ich sytuacja jest zrównana z sytuacja właścicieli nieruchomości.

W przeciwieństwie jednak do prawa własności osób fizycznych prawa działkowców nie są chronione w przypadku pojawienia się roszczeń reprywatyzacyjnych byłych właścicieli nieruchomości na terenie których ROD został zlokalizowany. W przypadku zwrotu nieruchomości byłemu właścicielowi ROD podlega likwidacji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »