Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opóźnienie w budowie inwestycji

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-02-13

Deweloper ogłosił opóźnienie w budowie inwestycji (6 miesięcy w stosunku do dat zawartych w umowie deweloperskiej). Deweloper chce podpisać aneks do tej umowy, w którym zmianie ulegają terminy zakończenia prac budowlanych. Czy jeżeli podpiszę aneks, to nie stracę możliwości ubiegania się o rekompensatę z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów (np. wynajem mieszkania) w okresie, w którym nastąpiło opóźnienie? Dodam, że w samej umowie deweloperskiej nie ma wyszczególnionych kar w razie opóźnień w budowie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie znam co prawda pierwszej treści umowy, ale podpisanie aneksu prowadzi do jej zmiany. Ustalacie wspólnie nowy termin odbioru mieszkania, nowe zapisy zastępują stare zapisy, a stare uznaje się za niebyłe.

Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego (dalej K.c.) dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Oczywistym jest, że odpowiedzialność kontraktowa oparta jest na zasadzie winy, co oznacza konieczność dokonania ustalenia, czy dłużnik w sposób zawiniony spowodował powstanie szkody, a tym samym czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy jego zachowaniem skutkującym niewykonaniem (nienależytym) wykonaniem umowy a poniesioną szkodą. Pamiętać przy tym należy, że dłużnik nie wykonuje zobowiązania, jeżeli przez swoje zachowanie nie doprowadzi do osiągnięcia przez wierzyciela określonej kontraktem korzyści, lub też w wyniku jego aktywności wierzyciel otrzymuje coś innego, niż to, czego stosownie do treści kontraktu mógł oczekiwać wierzyciel (F. Zoll [w:] System prawa prywatnego, t. 6, Suplement, s. 116).

Jeśli deweloper spóźni się w stosunku do pierwszej daty – z pierwszej umowy – można byłoby uznać jego zachowanie za skutkujące powstaniem szkody po Pana stronie i deweloper ponosiłby odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Pana na mocy art. 471 K.c.

Według treści art. 483 § 1 K.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Fakt, że nie wskazano kary umownej nie oznacza, że nie przysługuje Panu prawo dochodzenia odszkodowania.

Jeśli jednak podpisze Pan aneks, dobrowolnie zmieni Pan treść pierwszej umowy i straci Pan prawo do dochodzenia czegokolwiek w odniesieniu do starych zapisów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Anulowanie rezerwacji hotelowej a odmowa zwrotu zaliczki

Mam pytanie związane z anulowaniem rezerwacji hotelowej. Kupiłem pobyt w hotelu z wyprzedzeniem ponad dwutygodniowym. Zakupu dokonałem za...

 

Rozliczenia po zerwaniu z dziewczyną

Sprawa dotyczy rozliczenia po zerwaniu z dziewczyną. Mieszkałem z dziewczyną razem w jednym mieszkaniu. Po jakimś czasie potrzebowałem kupić...

 

Nietypowa umowa kupna sprzedaży samochodu

Chcę kupić używany samochód. Mam jednak problem, ponieważ nie dysponuję na dzień dzisiejszy całą gotówką i dlatego zaproponowałem sprzedawcy...

 

Rezygnacja z zakupu samochodu i odstąpić od umowy kupna-sprzedaży

Dnia 28.01.2018 podpisałem umowę o kupnie sprzedaży samochodu z komisem. Wpłaciłem zadatek w wysokości 1000 zł. Otrzymałem faktury proforma...

 

Adwokat nie dochował warunków umowy, co robić?

Adwokat wziął ode mnie zaliczkę w kwocie 4 tys. zł. Nic w sprawie nie zrobił, ustanowił się tylko pełnomocnikiem. Nie wysłał żadnego wezwania...

 

Sprzedaż na Allegro, kupujący zgłosił usterkę, co robić?

Za pośrednictwem Allegro przed niespełna miesiącem sprzedałem produkt jako osoba prywatna kamerę o wartości 2700 zł. Dzisiaj odezwał się klient,...

 

Jakie odsetki za okres od wystawienia faktury do dnia zapłaty za towar?

Sprzedałem i wydałem towar (faktura) w 2015 roku, za który zapłatę zgodnie z umową otrzymałem w 2017 roku. Cytat z umowy: „za...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »