Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oświadczenie majątkowe w celu adopcji dzieci a umowa dożywocia

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-05-05

Nie mamy własnych dzieci i chcielibyśmy z mężem adoptować dwójkę. Ostatnio moi rodzice zadeklarowali chęć przekazania mi domu. Chcą to zrobić na podstawie umowy dożywocia. Dlatego mamy pytanie: czy w takim wypadku będziemy musieli wykazać jako członków rodziny na naszym utrzymaniu również rodziców? Chodzi o deklarację dochodów dla ośrodka adopcyjnego. Czy nasz dochód w tym przypadku będzie trzeba dzielić na cztery osoby, czyli na nas i rodziców?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa dożywocia uregulowana jest w art. 908-916 kodeksu cywilnego (K.c.). W umowie dożywocia Pani rodzice jako właściciele nieruchomości zobowiązują się przenieść swoją własność na zbywcę (czyli Panią) w zamian za dożywotnie utrzymanie, a więc dostarczenie wyżywienia, ubrania, światła i opału czy też pielęgnowanie w chorobie. Dożywocie polega tu na przekazaniu własności lokalu mieszkalnego w zamian za prawo do dożywotniego w nim mieszkania i do opieki, świadczonej przez nowego właściciela nieruchomości. Jest to przekazanie nieruchomości nieodpłatne, ponieważ jest to czynność zobowiązująco-rozporządzająca i wzajemna. W zamian za przekazanie mieszkania, oczekują oni opieki i wspomagania rzeczowo-finansowego oraz osobistego.

Umowa dożywocia powinna szczegółowo określać zobowiązania nabywcy nieruchomości, żeby uniknąć w przyszłości ewentualnych nieporozumień. W umowie powinien być dokładnie określony rodzaj i wielkość świadczeń, a także zakres ich zmian w przypadku wygaśnięcia prawa dożywocia w stosunku do jednego z dożywotników, gdy prawo do świadczeń ma jeszcze drugi z nich. Zgodnie z art. 908 § 1 K.c. „jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”. Jak wynika z tego przepisu kodeksowego określającego treść umowy dożywocia – ma on zastosowanie w przypadku, gdy umowa nie przewidziała obowiązków nabywcy nieruchomości.

Zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie przyjęto, że utrzymanie zbywcy powinno być szeroko rozumiane, tj. zbywca (Pani rodzice) nie powinien poszukiwać środków utrzymania, tylko otrzymać je od nabywcy nieruchomości, w tym nabywca nieruchomości nie może żądać od dożywotnika partycypowania w kosztach utrzymania nieruchomości, nawet jeżeli dożywotnik w tej nieruchomości zamieszkuje.

Zatem w umowie o dożywocie z jednej strony następuje przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę, a z drugiej strony zostaje on obciążony obowiązkiem zapewniania świadczeń na rzecz zbywcy lub osoby trzeciej wskazanej przez zbywcę. Jak widać, podstawową funkcją umowy dożywocia jest więc funkcja alimentacyjna. Jak stanowi art. 912 K.c. – prawo dożywocia jest niezbywalne, tzn. że dożywotnik nie może go przenosić na inną osobę w drodze czynności prawnej, nie można tego prawa sprzedać, przekazać w formie darowizny lub w inny sposób zbyć na rzecz innych osób.

 

„Prawo dożywocia jest zatem prawem majątkowym o charakterze osobistym, powoduje powstanie odpowiedzialności osobistej i rzeczowej właściciela nieruchomości obciążonej dożywociem, stanowi obciążenie o charakterze bezwzględnym, jest skuteczne erga omnes” (J. Jezioro [w:] E. Gniewek, Komentarz, 2008, s. 1356).

Dożywocie daje zatem większe bezpieczeństwo i zabezpieczenie właścicielom przekazującym swoje mienie następcom niż umowa darowizny, która nie zapewnia darującym żadnych praw i roszczeń w stosunku do osób obdarowanych, ponieważ strony nie mogą kształtować treści samej darowizny poza możliwością ustanowienia przy okazji jej dokonania służebności mieszkania na rzecz darujących lub użytkowania gruntu. Darujący nie może nałożyć żadnych obowiązków na obdarowanego.

W każdej zatem sytuacji, w której Pani i mąż będziecie zobowiązani do wykazania liczby osób na utrzymaniu, deklaracja powinna obejmować również dożywotników z uwagi na alimentacyjny charakter świadczenia wobec nich.

Być może warto byłoby się zastanowić nad umową darowizny, o ile nie ma Pani rodzeństwa i nie powstanie w związku z tym problem zachowku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »