Kategoria: Darowizna, umowa dożywocia

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z darowizną lub umową dożywocia?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oświadczenie majątkowe w celu adopcji dzieci a umowa dożywocia

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2017-05-05

Nie mamy własnych dzieci i chcielibyśmy z mężem adoptować dwójkę. Ostatnio moi rodzice zadeklarowali chęć przekazania mi domu. Chcą to zrobić na podstawie umowy dożywocia. Dlatego mamy pytanie: czy w takim wypadku będziemy musieli wykazać jako członków rodziny na naszym utrzymaniu również rodziców? Chodzi o deklarację dochodów dla ośrodka adopcyjnego. Czy nasz dochód w tym przypadku będzie trzeba dzielić na cztery osoby, czyli na nas i rodziców?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

Umowa dożywocia uregulowana jest w art. 908-916 kodeksu cywilnego (K.c.). W umowie dożywocia Pani rodzice jako właściciele nieruchomości zobowiązują się przenieść swoją własność na zbywcę (czyli Panią) w zamian za dożywotnie utrzymanie, a więc dostarczenie wyżywienia, ubrania, światła i opału czy też pielęgnowanie w chorobie. Dożywocie polega tu na przekazaniu własności lokalu mieszkalnego w zamian za prawo do dożywotniego w nim mieszkania i do opieki, świadczonej przez nowego właściciela nieruchomości. Jest to przekazanie nieruchomości nieodpłatne, ponieważ jest to czynność zobowiązująco-rozporządzająca i wzajemna. W zamian za przekazanie mieszkania, oczekują oni opieki i wspomagania rzeczowo-finansowego oraz osobistego.

Umowa dożywocia powinna szczegółowo określać zobowiązania nabywcy nieruchomości, żeby uniknąć w przyszłości ewentualnych nieporozumień. W umowie powinien być dokładnie określony rodzaj i wielkość świadczeń, a także zakres ich zmian w przypadku wygaśnięcia prawa dożywocia w stosunku do jednego z dożywotników, gdy prawo do świadczeń ma jeszcze drugi z nich. Zgodnie z art. 908 § 1 K.c. „jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym”. Jak wynika z tego przepisu kodeksowego określającego treść umowy dożywocia – ma on zastosowanie w przypadku, gdy umowa nie przewidziała obowiązków nabywcy nieruchomości.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie przyjęto, że utrzymanie zbywcy powinno być szeroko rozumiane, tj. zbywca (Pani rodzice) nie powinien poszukiwać środków utrzymania, tylko otrzymać je od nabywcy nieruchomości, w tym nabywca nieruchomości nie może żądać od dożywotnika partycypowania w kosztach utrzymania nieruchomości, nawet jeżeli dożywotnik w tej nieruchomości zamieszkuje.

Zatem w umowie o dożywocie z jednej strony następuje przeniesienie własności nieruchomości na nabywcę, a z drugiej strony zostaje on obciążony obowiązkiem zapewniania świadczeń na rzecz zbywcy lub osoby trzeciej wskazanej przez zbywcę. Jak widać, podstawową funkcją umowy dożywocia jest więc funkcja alimentacyjna. Jak stanowi art. 912 K.c. – prawo dożywocia jest niezbywalne, tzn. że dożywotnik nie może go przenosić na inną osobę w drodze czynności prawnej, nie można tego prawa sprzedać, przekazać w formie darowizny lub w inny sposób zbyć na rzecz innych osób.

 

„Prawo dożywocia jest zatem prawem majątkowym o charakterze osobistym, powoduje powstanie odpowiedzialności osobistej i rzeczowej właściciela nieruchomości obciążonej dożywociem, stanowi obciążenie o charakterze bezwzględnym, jest skuteczne erga omnes” (J. Jezioro [w:] E. Gniewek, Komentarz, 2008, s. 1356).

Dożywocie daje zatem większe bezpieczeństwo i zabezpieczenie właścicielom przekazującym swoje mienie następcom niż umowa darowizny, która nie zapewnia darującym żadnych praw i roszczeń w stosunku do osób obdarowanych, ponieważ strony nie mogą kształtować treści samej darowizny poza możliwością ustanowienia przy okazji jej dokonania służebności mieszkania na rzecz darujących lub użytkowania gruntu. Darujący nie może nałożyć żadnych obowiązków na obdarowanego.

W każdej zatem sytuacji, w której Pani i mąż będziecie zobowiązani do wykazania liczby osób na utrzymaniu, deklaracja powinna obejmować również dożywotników z uwagi na alimentacyjny charakter świadczenia wobec nich.

Być może warto byłoby się zastanowić nad umową darowizny, o ile nie ma Pani rodzeństwa i nie powstanie w związku z tym problem zachowku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z darowizną lub umową dożywocia?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »