Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kupno używanego silnika na Allegro na firmę - odstąpienie od umowy

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2018-12-31

Kupiliśmy na Allegro (jako firma) używany silnik do samochodu osobowego. Sprzedawca przysłał silnik, który nie pasuje do naszego samochodu, choć zapewniał, że będzie pasować. Transakcja była pomiędzy firmami, mamy fakturę zakupu. W tym stanie rzeczy wysłaliśmy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, jednak sprzedawca twierdzi, że go to nie interesuje i nie odda nam pieniędzy. Jak wygląda nasza sytuacja w świetle prawa i jak należy dalej postępować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa zawarta na odległość między dwoma firmami

Z przedstawionego opisu wynika, że umowa na odległość, której przedmiotem był silnik do samochodu osobowego zawarta została za pośrednictwem portalu aukcyjnego Allegro między dwoma przedsiębiorcami.

W pierwszej kolejności wymaga podkreślenia, że w przypadku, gdy towar lub usługa nabywana jest przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, do stosunków umownych między tymi podmiotami nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683), przewidujące m.in. prawo do odstąpienia od umowy na odległość w oznaczonym czasie.

Prawo do odstąpienia od umowy

Z opisu sytuacji nie można natomiast jednoznacznie wywieść, czy sprzedawca zastrzegł prawo do odstąpienia od umowy na wypadek zawarcia jej z innym przedsiębiorcą. Możliwość rozwiązania umowy w tym trybie, o ile zawarta została przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, nie została bowiem przewidziana w przepisach powszechnie obowiązujących. Takiego uprawnienia nie kreuje również – w stosunku do przedsiębiorców – regulamin portalu aukcyjnego, za pośrednictwem którego zakupił Pan część do pojazdu.

Z omówionych wyżej powodów, wystosowane przez Pana oświadczenie o odstąpieniu od umowy w trybie przepisów regulujących szczególne prawa konsumentów, nie będzie mogło, niestety, wywołać pożądanych przez Pana skutków.

Perspektywę rozwiązania umowy można jednak upatrywać w wadliwości oferty oraz uzupełniających ją zapewnieniach sprzedającego, które wytworzyły w Panu przekonanie o zdatności towaru do zamierzonego użytku.

Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny przewidują bowiem możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia woli (także w zakresie przyjęcia oferty), które zostało złożone m.in. pod wpływem błędu (art. 88).

Mylna oferta na Allegro

W takich kryteriach możliwe byłoby rozpatrywanie treści oferty oraz prowadzonej przed zawarciem umowy korespondencji z oferentem, która jednoznacznie wskazywałaby, iż Pańską intencją jest nabycie silnika kompatybilnego z określonym modelem samochodu, zaś oferent w wyraźny sposób czyniłby zapewnienia, iż taki towar w pełni odpowiada specyfice układu mechanicznego konkretnego pojazdu.

W takich okolicznościach, w złożeniu przez Pana oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia umowy na odległość należałoby upatrywać błędu, którego źródłem była wadliwie skonstruowana oferta, a w szczególności postawa samego oferenta, który utwierdził Pana w błędnym przeświadczeniu, co do przydatności towaru do umówionego użytku.

Jeżeli jednak miał Pan przed zawarciem umowy świadomość przeznaczenia rzeczy i godził się Pan na ryzyko związane z brakiem możliwości adaptacji do pojazdu, powoływanie się na błąd będzie z istoty rzeczy bezcelowe. W takim wypadku umowa będzie definitywnie wiążąca.

W przypadku, gdy oferta skonstruowana została wadliwie, a okoliczności przemawiają za uznaniem, że zawarł Pan umowę w wyniku błędu, za który odpowiedzialność ponosi sprzedający, może Pan złożyć mu pisemne oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli.

Uprawnienie takie wygasa po upływie roku od jego wykrycia – w Pańskim przypadku zatem od chwili, gdy stwierdził Pan nieprzydatność silnika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki