Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełnomocnictwo do udziału w licytacji komorniczej

Marek Gola • Opublikowane: 2016-06-06

Uczestniczyłem w sądzie w licytacji nieruchomości jako pełnomocnik. Posiadałem pełnomocnictwo ogólne. Sąd nie dopuścił mnie do licytacji na wniosek drugiego licytującego, dlatego że nie miałem pełnomocnictwa szczególnego. Kto miał rację?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Z treści Pana pytania wynika, iż został Pan ustanowiony pełnomocnikiem do udziału w licytacji nieruchomości przeprowadzanej w toku postępowania egzekucyjnego. Posiadał Pan pełnomocnictwo ogólne. Sąd nie dopuścił Pana do licytacji z uwagi na zarzut drugiego licytującego. Zarzut dotyczył braku pełnomocnictwa szczególnego.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość według stanu objętego opisem i oszacowaniem z uwzględnieniem zmian podanych do wiadomości przez komornika na terminie licytacyjnym. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Istotne znaczenie dla Pana interesu ma przepis art. 977 K.p.c., zgodnie z którym pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„W literaturze panuje zapatrywanie, że art. 977 znosi ograniczenia co do podmiotów, które mogą być pełnomocnikami procesowymi z art. 87, tyle że dana osoba musi przedstawić pełnomocnictwo szczególne do dokonania określonej czynności (por. uwagi do art. 88), a zatem również wskazujące konkretny przetarg, w którym ma wziąć udział” (Olimpia Marcewicz, Komentarz aktualizowany do art. 977 Kodeksu postępowania cywilnego, 2014.04.01).

Nadto należałoby ustalić, dlaczego brał Pan udział w licytacji, tj. czy była to jedyna czynność, której miał Pan dokonać, czy też licytacja komornicza jest czynnością wynikającą z rozpoznawania sprawy.

Można bowiem powoływać się na pogląd, zgodnie z którym „uczestnicy postępowania egzekucyjnego mogą być reprezentowani przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo udzielone w postępowaniu rozpoznawczym – zgodnie z art. 91 pkt 2 K.p.c. – rozciąga się także na postępowanie egzekucyjne. Należy przyjąć, że w postępowaniu egzekucyjnym odpowiednie zastosowanie znajdują regulacje art. 87 § 1 i 2 K.p.c. (tak też SN w uchwale z dnia 23 lipca 2008 r., III CZP 56/08” (Małgorzata Brulińska, Komentarz do art. 972, art. 973, art. 974, art. 975, art. 976, art. 977 Kodeksu postępowania cywilnego, 2012.05.03).

Mając na uwadze powyższe, winien Pan dokonać oceny posiadanego pełnomocnictwa pod kątem powyższych wymogów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »