Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odzyskanie pieniędzy przekazanych na wykup mieszkania

• Autor: Joanna Korzeniewska

Jestem jedynaczką, mam dorosłego syna i 85-letnią matkę, która ma trudny charakter. Problem polega na tym, że przed 8 laty syn dał swojej babci pieniądze na wykup mieszkania w bloku. Ciężko pracował na te pieniądze, ale umowa między nimi była taka, że po 5 latach zostanie spisany akt notarialny na jego rzecz i mieszkanie zostanie jemu przepisanie. Tak się nie stało, matka wycofała się z umowy odmawia i pieniędzy też nie chce mu zwrócić. Syn czuje się oszukany i zamierza skierować przeciwko babci sprawę do sądu. Co można w tej sytuacji zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odzyskanie pieniędzy przekazanych na wykup mieszkania

Konflikt w rodzinie

W rodzinie niestety często dochodzi do konfliktów, także na tle majątkowym, które potrafią przybrać bardzo poważną postać. Te o charakterze majątkowym niekiedy można rozstrzygnąć dopiero za pomocą organów wymiaru sprawiedliwości.

Pani syn dał swojej babci (Pani matce) pieniądze na wykup mieszkania, nie napisała Pani jednak, czego miał dotyczyć ów akt notarialny. Mogę się jedynie domyślać, że chodziło o przepisanie tego mieszkania. Można więc rozważać pod względem prawnym dwa scenariusze – darowiznę lub też pożyczkę. Każda z tych możliwości ma swoje wady i zalety, przy czym za każdym razem można wnosić sprawę do sądu, choć wynik nie jest pewny.

Umowa darowizny po wykupie mieszkania

Według pierwszego scenariusza można rozważyć umowę darowizny. Zgodnie art. 888 Kodeksu cywilnego (K.c.) – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Umowa darowizny zasadniczo powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, jednakże umowa bez zachowania tej formy staje się ważna, gdy świadczenie zostaje spełnione, czyli obdarowany otrzymał przedmiot darowizny. Darczyńca może nałożyć na obdarowanego polecenie oznaczonego działania, które jednak nie czyni nikogo wierzycielem, więc tutaj łatwo można się obronić przed tym, iż to funkcjonowało jako polecenie. Jednakże zgodnie z art. 898 K.c. darczyńca może odwołać darowiznę, nawet wykonaną, jeśli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Można więc spróbować odwołać tę darowiznę, jednakże może to nie być łatwe, gdyż jeśli Pani mama nie będzie chciała oddać darowizny dobrowolnie, konieczne stanie się wniesienie pozwu sądowego i wykazanie tej niewdzięczności. Fakt, iż umowa ta nie została spisana, nie przesądza o tym, że nie została zawarta, jednakże wówczas konieczne stanie się znalezienie innych środków dowodowych pozwalających na korzystny dla Państwa wyrok sądu. Nie ma pewności, czy się uda, ale zawsze jest to jakaś szansa, choć niewątpliwie zaostrzy to jeszcze spór.

Zawarcie umowy pożyczki pieniędzy przekazanych na wykup mieszkania

Druga możliwość to założenie, że doszło do zawarcia umowy pożyczki. Umowa pożyczki również została opisana w Kodeksie cywilnym, w art. 720 i następnych. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę przenosi na własność osoby ją biorącej określoną sumę pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się ją zwrócić. Gdy wartość pożyczki przekracza tysiąc złotych, powinna być ona sporządzona w formie dokumentowej. Umowa pożyczki bez tej formy jest jednak ważna, gdyż rygor ten został zastrzeżony jedynie dla celów dowodowych. Oznacza to, iż zgodnie z art. 74 K.c. – w razie sporu nie jest dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Dowód ten jest jednak dopuszczalny w sytuacji, gdy żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą. Stanowi to niewątpliwie dość duże utrudnienie w kwestiach dowodowych, zwłaszcza że tak naprawdę nie zachodzą wyjątki, które dopuszczają tutaj możliwość przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron czy zeznań świadków, chyba że istnieje jednak jakiś dokument, który potwierdza ewentualne przekazanie pieniędzy czy też istnienie jakiegoś zobowiązania ze strony Pani matki. Jednakże i ta sytuacja nie jest łatwa i istnieje na pewno duże ograniczenie, które bardzo utrudnia dochodzenie tutaj roszczenia.

Niestety sytuacja Pani syna nie należy do łatwych, choć z drugiej strony nic nie jest przesądzone. Istnieje zawsze możliwość, iż pomocne byłoby pismo zawierające oświadczenie o odwołaniu darowizny z powodu rażącej niewdzięczności i wezwaniem do zwrotu pieniędzy. Wówczas może Pani mama będzie skłonna do tego, aby zwrócić pieniądze. Do sporządzenia aktu notarialnego nie można jej zmusić, nie istnieją legalne możliwości, aby musiała ona tego dokonać, gdyż podobny wyrok może zostać wydany np. w przypadku umowy przedwstępnej, a tutaj ten przypadek nie zachodzi. Nie oznacza to, że nie ma żadnych prawnych możliwości, jednakże takie postępowanie nie będzie na pewno łatwe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Joanna Korzeniewska

O autorze: Joanna Korzeniewska

Radca prawny, absolwentka prawa oraz europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zdobywała doświadczenie w wielu firmach, zajmując się m.in. prawem budowlanym, prawem zamówień publicznych, regułami kontraktowymi FIDIC i prawem cywilnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską, specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym oraz prawie zamówień publicznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl