Kategoria: Przedawnienie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Po jakim czasie opłaty za studia ulegają przedawnieniu?

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-11-25

Po jakim czasie uczelnia nie może już domagać się od studenta zaległej zapłaty za semestr? W roku 2007 jeden semestr nie został opłacony (studia zaoczne). Po jakim czasie opłata zostanie umorzona z powodu przedawnienia?

»Wybrane opinie klientów

Uczciwe podejście do klienta, dziękuję. Z wyrazami szacunku.
Krzysztof, 69 lat, inż., emeryt.
Dobra i fachowa i zrozumiała odpowiedź.
Wiesław, 62 lata, fotograf
Bardzo szybka i treściwa odpowiedź
Sandra
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Muszę teraz czytać to \"ze zrozumieniem\".
Lena, sekretarka, 41 lat
Bardzo dziękuję
Barbara
Szybko i profesjonalnie. Dziękuję
Michał, socjolog, 45 lat
Po otrzymaniu wyceny pomyślałam - hmmm drogo. Jednakże szybko zmieniłam zdanie gdy tylko otrzymałam odpowiedz na moje pytanie. Odpowiedz szybka szczegółowa, czytelna i zrozumiała. Wątpliwości wyjaśniane błyskawicznie. Pani Kasiu dziękuje, pozdrawiam
Justyna
Jestem bardzo zadowolona, zaskoczona szybkością, ciesze się, że mogłam zadać pytania dodatkowe.
Małgorzata, 34 lata, biolog
Bardzo dziękuję za szybką konkretną odpowiedź. Jestem zadowolona z Państwa pomocy.
Małgorzata, nauczyciel, 57 lat
Szybka reakcja panelu eporady24 w sytuacji , gdzie odpowiedź na miliony pytań rodzących się w głowie a czas w danym momencie jest cenniejszy od sztabki złota :-) 
 
Barbara
Odpowiedź pojawiła się szybko i była wyczerpującą i spersonalizowana. Cena zaskakująco niska. Świetnie działający serwis, wygodne sposoby płatności, wszystko fantastycznie zorganizowane. Z góry wiadomo ile się zapłaci, więc nie ma obaw, że konsultacja będzie kosztowna. Każdemu polecam, zwłaszcza jak ktoś ceni sobie możliwość załatwiania spraw mejlowo i sprawnie.
Emilia, 25 lat, farmaceuta
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź:) pozdrawiam
Joanna, mgr ekonomii, 46 lat
Bardzo solidny i szybki serwis 7 dni w tygodniu, zwłaszcza dla kogoś kto przebywa za granica.
Artur
Wszystko super. Serdecznie polecam. Dziękuję za wyczerpującą poradę.
Marian, 61 lat
Wyczerpująca ocena. Bardzo szybka. Dobra cena.
Maria
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jest ona dla mnie zrozumiała i czytelna. 
Barbara
Dziękuję za wyczerpującą informacje i krótki czas oczekiwania na odpowiedź co często ma istotne znaczenie. 
Wiesław, lekarz, 58 lat
Opinia jest bardzo wyczerpująca, dokładna, obszerna, a prawnik wykazał się doskonałą znajomością psychiki i wczuł się w sytuację klienta. W analizie otrzymałam odpowiedzi nawet na niezadane jeszcze pytania. Odpowiedź na zapytanie otrzymałam bardzo szybko. Bardzo dziękuję i polecam tę formę porad prawnych.
Magdalena, 58 lat, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko i niedrogo. 
Teresa, 60 lat
Polecam bardzo pomocna strona.
Adam, fizjoterapeuta, 28 lat
Bardzo dziękuję za bardzo szybką i klarowną odpowiedź. Szkoda, że przepisy prawa, w opisanej sytuacji, nie ujmują problemu na tyle jednoznacznie, że mógłbym mieć pewność jak sprawy się potoczą. 
Wojciech, elektronik, 72 lata
Odpowiedzi są wyczerpujące. Polecam
Małgorzata, 56 lat
Wszechstronna analiza problemu, wysoki poziom wiedzy eksperckiej, dostępność usługi także w dni ustawowo wolne od pracy
Jacek, przesiębiorca
Szybko. Sprawnie. Wyczerpująco.
Krzysztof
W moim przekonaniu podawanie art i paragrafów w danej sprawie bardzo dobrze objaśnia sprawę bo można się na nie powołać. Po za tym otrzymałam wskazowki o moich prawach i jak mogę wpływać na przebieg swojej sprawy.
Genowefa
Bardzo dziękuję po raz kolejny za profesjonalną pomoc i cierpliwość.
Przemysław
Dziękuję za wyczerpujacą odpowiedz, która bardzo pomogła.
Anna
Dziękuję za szybką, wyczerpującą odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Korzystałam już z usług Państwa Firmy jestem bardzo usatysfakcjonowana. Polecam Państwa usługi .
Halina, ekonomista
Jak dla mnie usługa została wykonana z prawdziwym profesjonalizmem i bardzo po ludzku. Nie czułam się jak petent tylko jak człowiek któremu poświęcono czasu tyle ile potrzebowałam. Informacje zostały przekazane w sposób przystępny, jasny i cierpliwy. 
Dorota, ekonomista, 62 lata
Jestem pod dużym wrażeniem. Wiedza, duży wkład pracy, cena - bardzo uczciwe. 
Jacek

W aktualnym stanie prawnym* – nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym z 2014 r. przyjęła trzyletni okres terminu przedawnienia czesnego. Do tego czasu przepisy nie regulowały tej kwestii. Zapadały więc różne orzeczenia sądowe co do przedawnienia – po dwóch, trzech, a nawet dziesięciu latach.

Według nowelizacji – roszczenia wynikające z umowy przedawniają się z upływem trzech lat (art. 160a ust. 7). Przez umowę rozumie się umowę między uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia, zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ustawa zmieniająca zawiera w sobie przepis przejściowy odnoszący się do umów zawartych przed nowelizacją. A mianowicie art. 32 stanowi:

„Do umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 160a ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”.

Art. 99. 1. Uczelnia publiczna może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: (...).”

Fakt, że 1 października weszła w życie tegoroczna nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym z 2005 r., nie usunął wątpliwości w zakresie terminu przedawnienia roszczeń o czesne, które pojawiły się w wyniku umów zawartych między uczelnią a studentem przed wejściem w życie zmian.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ustawa co do zasady działa wstecz (co samo w sobie jest niezgodne z prawem), a nadto nie wskazuje zakresu czasowego działania ustawy wstecz. A to prowadzi do wniosku, że chociażby umowa ze studentem wygasła, a roszczenie uczelni przedawniło się przed wejściem w życie nowelizacji przepisów, to i tak należy do niej stosować nowe regulacje – trzyletni termin przedawnienia może być stosowany do umów zawartych jeszcze pod rządami poprzedniej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Różne są także stanowiska sądów po nowelizacji. Jedne stosują trzyletni termin przedawnienia roszczeń z tytułu czesnego do umów zawartych na gruncie ustawy z 1990 r., przed nowelizacją (np. Sąd Okręgowy w Łodzi z 7 listopada 2014 r., sygn. akt III Ca 1319/14). Zdaniem sądu – o ile stan prawny obowiązujący do dnia 1 października 2014 roku pozostawiał pole do interpretacji przepisów w zakresie terminu przedawnienia, jaki należy stosować do tego rodzaju roszczeń, o tyle po wejściu w życie wskazanej ustawy nowelizującej termin ten nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2014 roku zawiera szczegółową regulację dotyczącą umowy określającej warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne – określa m.in. jej essentialia negotii, formę, a także termin przedawnienia wynikających z niej roszczeń. Wprowadzając odrębną regulację umów zawieranych między uczelniami a studentami ustawodawca nie odwołał się jednakże do ogólnego terminu przedawnienia roszczeń uregulowanego w Kodeksie cywilnym, lecz uregulował długość tego terminu w sposób autonomiczny.

Inne sądy uważają, że nowe przepisy nie znajdują zastosowania do umów sprzed nowelizacji i orzekają, iż czesne przedawnia się z upływem 10 lat lub 2 lat (wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I C (upr) 1637/14. Według tego sądu:

„Ustawodawca wskazał w art. 32 ustawy nowelizującej, tj. ustawy z 11.07.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1198), że powyższe przepisy mają moc wsteczną; art. 32 stanowi bowiem, że „do umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 160a ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Nie dotyczy to jednak wszystkich umów – w zacytowanym przepisie jednoznacznie odesłano do art. 99 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym, który dotyczy uczelni publicznych. Wynika stąd, że do umów zawieranych z uczelniami niepublicznymi przed 1.10.2014 r. zastosowanie znajdują poprzednie przepisy, nie zaś art. 160a ust. 7 Prawa o szkolnictwie wyższym.

Według tego poglądu, o ile wierzyciel pierwotny był uczelnią niepubliczną – termin przedawnienia przedmiotowego roszczenia wynika bezpośrednio z treści przepisów Kodeksu cywilnego.

Wykładnia systemowa i celowościowa przemawia za uznaniem, że przedawnienie tego typu roszczeń – na gruncie stanu prawnego sprzed 1.10.2014 r. – następowało na podstawie art. 751 pkt 2 K.c. Niewątpliwie są to roszczenia z tytułu nauki, przysługujące osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone. Zdaniem sądu zachodzi również przesłanka określona w art. 750 K.c., a zatem brak przepisów odrębnych, które wyłączałyby stosowanie do konkretnej umowy usługi przepisów Kodeksu cywilnego o umowie-zleceniu.

Do świadczenia usług na podstawie zawartej z pozwaną umowy z 2007 r. należy stosować w myśl art. 750 K.c. przepisy dotyczące umowy-zlecenia. Wierzytelność uczelni wynika z tytułu nauki świadczonej przez uczelnię niepubliczną, a zatem podmiot zawodowo zajmujący się świadczeniem tego rodzaju usług. Wobec powyższego roszczenia z tytułu niewywiązania się z umowy z 2007 r. przedawniały się po myśli art. 751 pkt 2 K.c. z upływem dwóch lat.

Teoretycznie – w niniejszej sprawie należności z tytułu czesnego uległy przedawnieniu po upływie 2 lat od terminu ich wymagalności (data zapłaty całości za rok, semestr lub poszczególnych rat).”

Jak widać, nie ma prostej odpowiedzi na to, kiedy przedawnia się czesne. Bardzo dużo obecnie zależy od poglądów składów orzekających w konkretnej sprawie.

* Opis sprawy z lipca 2015 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Przedawnienie długów bankowych

7 lat temu wzięłam kredyt z banku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Niestety po krótkim okresie od tego wydarzenia straciłam zlecenia i musiałam zlikwidować działalność. Z powodu choroby nie udało mi się znaleźć innego zatrudnienia. Po jakimś czasie dostałam od komornika pismo, że z powodu nieściągalności dług umorzono. Chciałabym zapytać co dalej robić? Czy długi nie podlegają przedawnieniu? W jaki sposób mogę załatwić przedawnienie mojego długu?

Czy należy wystosować pismo do uczelni?

W 2010 przez 1 semestr studiowałam na prywatnej uczelni wyższej. Uczelnia skreśliła mnie z listy studentów. W tym roku otrzymałam wezwanie do zapłaty za czesne – podejrzewam, że chodzi o drugi semestr. Co w takiej sytuacji? Czy należy wystosować pismo do uczelni o przedawnieniu?

Czy przedawnienie liczy się od umorzenia?

W 2003 r. wzięłam kredyt. Po roku moja sytuacja się pogorszyła. Później więc dług trafił do komornika, a ten w 2013 r. sprawę umorzył. Czy przedawnienie liczy się od umorzenia czy od wyroku sądu? Obecnie dostałam pismo od firmy windykacyjnej.

Przedawnienie umowy kredytowej

Czy po trzech latach umowa kredytowa z bankiem ulega przedawnieniu, jeżeli w tym okresie nie było żadnego pisma w tej sprawie?

Jak starać się o procedurę przedawnienia?

Kilka lat temu (ok. 6) nie spłaciłam debetu w banku w wysokości 1100 zł, w tej chwili mam do zapłaty 3400 zł wraz ze wszystkimi karami. Otrzymałam pismo wraz z propozycją, że jeśli spłacę dług jednorazowo, to umorzą 30%. W zasadzie nie jest dla mnie dużym problemem spłata tego w ratach, ale słyszałam że takie długi ulegają przedawnieniu i w ogóle można ich nie spłacać. Jeżeli to prawda, to jaka jest procedura prawna, jakie dokumenty są potrzebne, żeby się o to starać?

Obrót gospodarczy i roszczenia sprzed kilku lat

Czy powołując się na zapis art. 118 Kodeksu cywilnego, można w obrocie gospodarczym dochodzić roszczeń wcześniejszych niż 3 lata wstecz? Wydział gospodarowania nieruchomościami PKP, powołując się na fakt zakończenia sezonu grzewczego i rozliczenia sezonu grzewczego w czerwcu, pismem zażądał dopłaty za rozliczenie kosztów CO za sezony: 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015. W ojej ocenie roszczenia sprzed ponad 3 lat przedawniły się. Czy mam rację?

Długotrwałe zasiedlenie domu

Jestem współwłaścicielką domku zbudowanego przez moich dziadków. W domu nikt z członków mojej rodziny nie mieszka stale, natomiast spędzamy w nim wszystkie wolne dni, święta, wakacje (mam dużą rodzinę).  W domu od wielu lat mieszka zaprzyjaźniona z naszą rodziną osoba obecnie samotna (jedyna zameldowana). Jest osobą bardzo nam bliską, matką chrzęsną moich dzieci, pamiętająca moją babcię i rodziców. Pani dobiega dziewięćdziesiątki, samodzielnie sobie radzi, przy pomocy naszej, brata męża i przyjaciół. Chciałabym, żeby mieszkała z nami tak długo, dopóki będzie samodzielna. Czy istnieje obawa, że kiedyś ktoś z jej dalszej rodziny (bądź rodziny męża) będzie mógł uzyskać prawo do zajmowanego obecnie przez nią części domku, argumentując to długotrwałym zasiedleniem?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »