Problem z rejestracją samochodu - brak danych współwłaściciela w umowie sprzedaży

• Data: 2023-05-24 • Autor: Katarzyna Bereda

2 tygodnie temu sprzedałam samochód. Nie rejestrowałam go na siebie. Dzisiaj zadzwonił kupujący i powiedział, że ma następujący problem z zarejestrowaniem samochodu. Pierwszy właściciel sprzedał samochód bez oświadczenia współwłaściciela i bez daty na umowie. Nie byłam tego świadoma, bo samochodu nie rejestrowałam na siebie. Znalalazlam tego pana (drugiego kupującego) i poprosiłam go o podanie daty z jego umowy, żeby można było to dopisać. Niestety zablokował mnie i na telefonie, i przez Facebooka. Nie odpisał, od razu zablokował. Nie jestem w stanie z nim polubownie załatwić sprawy. Co w takim wypadku mam zrobić? Niedopatrzenie jest z mojej strony, ze strony kupującego ode mnie samochodu i reszty osób związanych z tym samochodem (chyba że pierwsi właściciele zrobili to celowo). Chciałam się dowiedzieć, jak wygląda moja sprawa ze strony prawnej. Co muszę zrobić i czy w takim wypadku kupujący może zwrócić samochód?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem z rejestracją samochodu - brak danych współwłaściciela w umowie sprzedaży

Wada prawna pojazdu

W niniejszej sprawie możemy mówić o wadzie prawnej pojazdu. Powinna wiec Pani poinformować kupującego o niniejszej wadzie i ewentualnie dowiedzieć się, czy niniejsze nie przeszkadza kupującemu – nie wiem, dlaczego kupujący Panią „zablokował”, ale może proszę spróbować nawiązać z nim kontakt za pomocą innych środków – np. dla celów dowodowych także listownie.

Dla Pani bezpieczeństwa powinni Państwo sporządzić aneks do umowy w zakresie ujawnienia wady i tego, że kupujący ma wiedzę na ten temat i nie przeszkadza mu to i we własnym zakresie spróbuje wyprostować wadę, bowiem niniejsze najprawdopodobniej może skończyć się na drodze sądowej w zakresie ustalenia nowego właściciela.

Odpowiedzialność sprzedającego auto

Zgodnie z treścią art. 556 „sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)”.

Mając powyższe na uwadze, a więc wystąpienie wady fizycznej lub prawnej, o której nie został kupujący poinformowany, zgodnie z treścią art. 560 § 1 „jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zasady rękojmi

Artykuły 560 oraz 561 zawierają katalog uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady rzeczy oraz kontruprawnienia sprzedającego. Artykuł 560 §1 określa dwa uprawnienia – oświadczenie o odstąpieniu od umowy (które nie przysługuje kupującemu, jeżeli wada jest nieistotna – art. 560 § 4) oraz oświadczenie o obniżeniu ceny (art. 560 § 3 stanowi, że obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady).

Artykuł 560 § 1 określa kontruprawnienia sprzedającego: może on niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymienić rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo wadę usunąć. Kontruprawnienia te jednak nie przysługują sprzedawcy, gdy rzecz była już przez niego wymieniona lub naprawiana albo gdy sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Z uwagi na powyższe, a także brak Pani wiedzy o powyższej wadzie, kupujący może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, bowiem logiczne jest, iż naprawa nie wypełnia uszczerbku, jakiego doznał, bo mówimy tu o wadzie prawnej – niezgodności w zakresie przeniesienia prawa własności i, co za tym idzie, niemożności prawidłowej rejestracji pojazdu.

Chcąc więc uchronić się przed powyższymi roszczeniami, powinna Pani poinformować kupującego o wadzie i sporządzić z kupującym umowę w zakresie ujawnienia wady i wiedzy kupującego w tym zakresie – może być aneks lub oświadczenie kupującego. Po ujawnieniu wady obecnie kupujący może wystosować roszczenie o odstąpieniu od umowy i niestety będzie to roszczenie zasadne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »