Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie obowiązków właściciela samochodu na jego użytkownika

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-01-12

Jestem właścicielem auta, ale jego użytkownikiem od kilku lat mój były już partner. Ja przekazać na niego obowiązki właściciela? Czy mogę się jakoś pozbyć tej własności. Niestety były partner unika kontaktu ze mną.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma Pani możliwości przepisania na siłę auta na byłego partnera. Ale jest sposób, aby go „nakłonić” do uregulowania sprawy własności auta.

Opisała Pani, że użytkuje auto, zapewne je mu Pani użyczyła. Ustnie, ale zawsze. Zgodnie z treścią art. 715 Kodeksu cywilnego „jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nie oznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić”.

Umowa użyczenia, co wynika z jej ustawowego opisu (art. 710), może być zawarta na czas oznaczony lub nie oznaczony. W wypadku, gdy czas trwania umowy został przez strony oznaczony (wprost albo w sposób dorozumiany, a więc przez wskazanie konkretnego okresu, wyszczególnienie daty lub inne określenie czasu, np. przez opis zdarzeń lub zjawisk przyrodniczych, ewentualnie przez scharakteryzowanie celu umowy), użyczenie kończy się z upływem tego czasu. Jeżeli natomiast czasu trwania umowy nie oznaczono, użyczenie gaśnie z chwilą, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić. W takiej sytuacji użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu rzeczy, bez konieczności uprzedniego wypowiadania umowy użyczenia. W każdym innym wypadku umowy użyczenia zawartej na czas nieoznaczony konieczne jest jej wypowiedzenie, przy czym terminy wypowiedzenia powinny uwzględniać interesy i sytuację obu stron

Powinna więc Pani wystosować do byłego partnera pismo z wypowiedzeniem użyczenia i żądaniem zwrotu auta lub zawarciem umowy przeniesienia pojazdu na jego nazwisko. To powinno zadziałać. Jeśli nie, jest twardsze rozwiązanie.

Należy zawiadomić prokuraturę o przestępstwie przywłaszczenia. Zgodnie z art. 284 § 1 Kodeksu karnego „kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Przywłaszczenie polega na rozporządzeniu cudzą rzeczą lub prawem majątkowym jak własnym, a zatem na uzurpowaniu sobie prawa własności do rzeczy bez żadnego tytułu prawnego.

Przedmiotem przywłaszczenia może być rzecz ruchoma lub prawo majątkowe, przy czym ustawodawca przewidział kwalifikowany typ przestępstwa zagrożony karą wyższą (od 3 miesięcy do 5 lat) w przypadku, gdy przywłaszczono rzecz powierzoną, oraz uprzywilejowany w wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Przywłaszczenie zostaje dokonane w momencie, kiedy sprawca postąpi z rzeczą jak ze swoją własnością, to znaczy sprzeda ją, podaruje, odmówi wydania itd.

Po wypowiedzeniu użyczenia partner będzie użytkował auto bez tytułu, nie zwracając go Pani i nie odnosząc się do tego pisma, mamy do czynienia z przywłaszczeniem. Jeśli polubowne pismo nie pomoże, wezwanie do prokuratury na pewno. Może Pani wycofać zawiadomienie, jak zawrzecie umowę lub były partner zwróci auto. A Pani je sobie sprzeda.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »