Przekazanie udziałów w spadku na rozprawie o stwierdzenie nabycia spadku

• Data: 2022-01-17 • Autor: Katarzyna Bereda

Mój zmarły w 2019 r. mąż był współwłaścicielem nieruchomości po swoich rodzicach. Teściowa zmarła przed ok. 30 laty, ale dopiero w 2014 r. zostało przeprowadzone po niej postępowanie spadkowe. Teść zmarł 3 lata temu, postępowanie spadkowe po nim zostało zakończone w marcu 2019 r. Mąż miesiąc później zachorował i w czerwcu zmarł. Obecnie chcielibyśmy przeprowadzić po nim postępowanie spadkowe, którego uczestnikami będę: ja jako żona, nasze dwie córki oraz syn męża ze związku pozamałżeńskiego. Chciałabym swój udział w spadku przekazać obu córkom, a syn męża swój udział chciałby przekazać jednej z nich. Czy jest to możliwe podczas rozprawy o stwierdzenie nabycia spadku, jeżeli nie, to w jaki sposób to można najprościej załatwić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie udziałów w spadku na rozprawie o stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

Niestety nie ma możliwości przekazania udziałów przy dokonaniu stwierdzenia nabycia spadku, albowiem celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich spadkobierców, którzy doszli do dziedziczenia (art. 677 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego; dalej „K.p.c.”). Uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku są bowiem wszystkie osoby, które mogą być uznane za zainteresowane – czyli, jak Pani wskazała, spadkobiercy ustawowi.

Zgodnie z art. 670 K.p.c. sąd bada w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, kto jest spadkobiercą, a także czy spadkodawca pozostawił testament. Sąd może przy tym wezwać osobę, co do której zostanie uprawdopodobnione, że dysponuje testamentem, do złożenia tego dokumentu. W takim przypadku sąd dokona otwarcia i ogłoszenia testamentu. Tak więc sąd określa w tym postępowaniu – komu i jaki udział przypada w przypadku dziedziczenia po zmarłym – czy to dziedziczenia testamentowego, czy też ustawowego. Sąd nie będzie dokonywał innych rozporządzeń zgodnych z Państwa wolą, a jedynie ujawni przypadające Państwu udziały z tytułu dziedziczenia.

Zobacz też: Czy przy zasiedzeniu trzeba spłacić spadkobierców

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dział spadku

Kolejnym natomiast etapem jest dział spadku – w którym to już następuje podział masy spadkowej pomiędzy spadkobierców na podstawie wskazanych przy nabyciu spadku udziałów. W tym postępowaniu mogą Państwo dowolnie rozporządzić swoim udziałem – a więc tak, jak Pani wskazała – mogą Państwo przekazać ten udział jednemu ze spadkobierców bez spłaty lub ze spłatą, zgodnie z Państwa wolą.

Trzeba również wziąć pod uwagę treść art. 211 Kodeksu cywilnego (K.c.), który stanowi, że: „Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości”.

Zgodnie natomiast z art. 212 K.c.: „§ 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi. § 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. § 3. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych”.

Dział może nastąpić poprzez przyznanie jednemu spadkobiercy całości z obowiązkiem lub bez obowiązku spłaty pozostałych, inny podział posiadanych udziałów lub nawet sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji – co jest ostatecznością.

Wniosek o dział spadku

Wniosek o dział spadku powinien złożyć przynajmniej jeden ze spadkobierców do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla położenia masy spadkowej, a więc nieruchomości. We wniosku należy wskazać postanowienie o stwierdzeniu nabyciu spadku, spadkobierców, wartość masy spadkowej i proponowany podział. Tożsamo postępowanie wygląda przed notariuszem – jest jednak znaczenie szybsze. Dlatego jeżeli zależy Państwu na czasie, proponuję udać się do notariusza i tam dokonać działu spadku – zgodnego z Państwa wolą, a więc przyznanie całej masy spadkowej na rzecz córek z określeniem ich udziałów.

Na koniec gwoli przypomnienia – po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku polecam w pierwszej kolejności zgłosić spadkobranie w US.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »