Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepisanie domu na syna przez pełnomocnika

Marek Gola • Opublikowane: 2017-01-20

Rodzice chcą przepisać na mnie dom, który należy do nich wspólnie. Jak mają to zrobić? Ojciec przebywa za granicą i chciałby zrobić to jakoś przez pełnomocnika. Co zrobić po kolei?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi Kodeks cywilny (K.c.) oraz ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Poniższa odpowiedź została oparta na faktach przedstawionych przez Pana w pytaniu oraz na ich ocenie prawnej.

Zgodnie z art. 158 K.c. „umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione”.

Z treści powyższego przepisu wynika, że przeniesienie własności nieruchomości czy też udziału w nieruchomości w tym poprzez umowę darowizny wymaga formy aktu notarialnego, o jakim jest mowa w Prawie o notariacie.

W dalszej kolejności należy wskazać, iż art. 91 Prawa o notariacie stanowi: „notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron”. W związku z powyższym umowa przeniesienia własności nieruchomości czy też udziału musi zostać sporządzona w Polsce przed notariuszem, o którym mowa w Prawie o notariacie.

Natomiast Pana ojciec może udzielić pełnomocnictwa danej osobie w Polsce, np. Pana matce (swojej żonie) do zawarcia w jego imieniu umowy darowizny. Forma i treść pełnomocnictwa będzie wynikać z prawa właściwego w Państwie w jakim Pana ojciec się znajduje. Musi to być pełnomocnictwo do rozporządzania prawem własności w nieruchomości.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Takie pełnomocnictwo będzie wymagać zaopatrzenia w tzw. apostille lub legalizacji, aby mogło być skuteczne w Polsce, zależy to od tego, czy państwo jest stroną konwencji haskiej, czy też nie. Najlepiej, aby Pana ojciec ustalił w danym państwie, w którym się znajduje, np. w organie, przed którym będzie udzielać pełnomocnictwa, czy jest stroną konwencji haskiej, to jest czy musi dokument być zaopatrzony w apostille, czy podlega legalizacji i jaki organ w danym państwie tego dokonuje.

Po zaopatrzeniu w apostille lub legalizacji pełnomocnictwo należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na język polski. Takie pełnomocnictwo może służyć do dokonania darowizny w Polsce.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »