Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reprezentacja w świetle art. 15 o radcach prawnych

Marek Gola • Opublikowane: 2017-11-01

Była małżonka złożyła pozew o podział majątku wspólnego podpisany przez reprezentującego ją radcę prawnego. Ten radca prawny posiada własne biuro, ale jest podwładnym byłej małżonki w miejscu pracy. Czy może ją reprezentować w świetle art. 15 o radcach prawnych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy ustawy o radcach prawnych.

Z treści Pana pytania wynika, że była małżonka założyła sprawę o podział majątku. Pod wnioskiem podpisał się radca prawny, który jest podwładnym Pana byłej żony. Zastanawia się Pan, czy powyższe jest zgodne z art. 15 ustawy o radcach prawnych.

Zgodnie z treścią art. 15 ustawy o radcach prawnych radca prawny obowiązany jest wyłączyć się od wykonania czynności zawodowych we własnej sprawie lub jeżeli przeciwnikiem jednostki organizacyjnej udzielającej mu pełnomocnictwa jest inna zatrudniająca go jednostka organizacyjna albo jeżeli sprawa dotyczy osoby, z którą pozostaje on w takim stosunku, że może to oddziaływać na wynik sprawy.

Problemem w niniejszej sprawie jest zwrot „sprawa dotyczy osoby, z którą pozostaje on w takim stosunku, że może to oddziaływać na wynik sprawy”. Zgodnie z przyjmowanym w orzecznictwie poglądem chodzi tutaj zwłaszcza o zależność uczuciową, majątkową, rodzinną i towarzyską. O ile w opisanym przez Pana przypadku nie ma mowy o stosunkach uczuciowych, rodzinnych i towarzyskich, o tyle można się zastanawiać nad stosunkami majątkowymi. Zachodzi jednak konieczność wykazania przez Pana, jako osoby, która chce tym samym zyskać na czasie i jak mniemam unieważnić postępowanie, czy taka relacja zawodowa może oddziaływać na wynik sprawy. W mojej ocenie nie, albowiem reprezentowanie osób wchodzących w skład zarządów spółek lub innych podmiotów, które radcowie mają w obsłudze jest normą i przyznam szczerze, że nigdy nie spotkałem się z sytuacją, kiedy taki zarzut ktokolwiek by stawiał. Problem pojawiłby się wówczas, gdyby pełnomocnik żony był Pana podwładnym i wówczas miałby wiedzę o okolicznościach z Pana życia osobistego, względnie zawodowego. Taka sytuacja byłaby nie do przyjęcia.

Reasumując, w mojej ocenie nie dochodzi do naruszenia przepisu ustawy o radcach prawnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »