Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reprezentowanie syna w sprawie spadkowej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-09

Chciałabym reprezentować mojego syna w sądzie w sprawie spadkowej po jego ojcu, do rozpoznania jest problem przyjęcia lub odrzucenia spadku. Jednocześnie chciałabym mieć możliwość odbioru przesyłek urzędowych czy sądowych. Syn jest pełnoletni, studiuje za granicą, rzadko bywa w kraju. Co ująć w treści notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa szczególnego?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Najlepiej byłoby, aby otrzymała Pani notarialne pełnomocnictwo od syna albo przynajmniej z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Zacznę od kwestii odrzucenia czy przyjęcia spadku. Nie jest przy tym wymagane, by spadkobierca osobiście dokonał tej czynności. Istnieje możliwość złożenia takiego oświadczenia przez pełnomocnika. W takiej sytuacji pełnomocnictwo musi być jednak udzielone na piśmie z urzędowym poświadczeniem podpisów. Wynika to z art. 1018 ust. 3 Kodeksu cywilnego.

Przy udzielaniu pełnomocnictwa należy pamiętać, iż jego treść powinna wyraźnie określać treść czynności prawnej, które ma dokonać za nas pełnomocnik. Oznacza to konieczność wyraźnego wskazania w treści, czy mocodawca upoważnia pełnomocnika do odrzucenia, czy też przyjęcia spadku.

Mocodawca – syn podpisuje się pod treścią pełnomocnictwa, a własnoręczność jego podpisu musi być potwierdzona przez właściwy organ. Zgodnie z art. 96 Prawa o notariacie urzędowego poświadczenia podpisu może przede wszystkim dokonać notariusz.

W zakresie zaś odbioru pism urzędowych czy sądowych. Jeśli już toczy się sprawa albo ma być wytoczona, należy w sądzie złożyć tzw. pełnomocnictwo do doręczeń.

Strona lub uczestnik postępowania cywilnego mieszkająca za granicą Polski (czyli każda osoba, która prowadzi lub wobec której prowadzona jest sprawa cywilna w sądzie w Polsce) w ciągu 30 dni od chwili doręczenia wezwania, ma obowiązek podać sądowi właściwy adres do doręczeń na terenie Polski, a także informować sąd o wszystkich zmianach tego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, pisma sądowe pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia czyli tak, jakby zostały przekazane adresatowi (art. 126 § 2 i art. 136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Pełnomocnikiem do doręczeń (czyli odbiorcą w Polsce pism sądowych adresowanych do osób zamieszkałych za granicą) może być każda osoba – członek rodziny, znajomy, sąsiad – która wyrazi zgodę na pełnienie tej funkcji, jest pełnoletnia, ma zdolność do czynności prawnych i która mieszka na terenie Polski. Potem taki pełnomocnik przesyła na swój koszt pisma sądowe do właściwego adresata zamieszkałego za granicą (lub adresat odbiera je będąc w Polsce).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli istnieją problemy w osobistym stawiennictwie przed sądem polskim, można skorzystać z przesłuchania przed konsulem polskim za granicą (dotyczy to tylko obywateli polskich). Należy w tym celu złożyć stosowny i dobrze uzasadniony wniosek do sądu.

Gorzej z sytuacją, w której przychodzą przesyłki sądowe, obecnie dostarczane przez InPost. Jest to instytucja, która niestety nie uznaje nawet notarialnych upoważnień do odbioru korespondencji sądowej.

Na poczcie polskiej można bez problemu zostawić pełnomocnictwo do odbioru listów poleconych, urzędowych czy sądowych. Listonosz i tak jest uprawniony oddać pismo polecone dorosłej osobie, ale aby je odebrać na poczcie na postawie awizo, pełnomocnictwo będzie konieczne. Tu jest respektowane notarialne upoważnienie, aczkolwiek może się zdarzyć, że będą problemy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »