Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Reprezentowanie syna w sprawie spadkowej

Chciałabym reprezentować mojego syna w sądzie w sprawie spadkowej po jego ojcu, do rozpoznania jest problem przyjęcia lub odrzucenia spadku. Jednocześnie chciałabym mieć możliwość odbioru przesyłek urzędowych czy sądowych. Syn jest pełnoletni, studiuje za granicą, rzadko bywa w kraju. Co ująć w treści notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa szczególnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najlepiej byłoby, aby otrzymała Pani notarialne pełnomocnictwo od syna albo przynajmniej z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Zacznę od kwestii odrzucenia czy przyjęcia spadku. Nie jest przy tym wymagane, by spadkobierca osobiście dokonał tej czynności. Istnieje możliwość złożenia takiego oświadczenia przez pełnomocnika. W takiej sytuacji pełnomocnictwo musi być jednak udzielone na piśmie z urzędowym poświadczeniem podpisów. Wynika to z art. 1018 ust. 3 Kodeksu cywilnego.

Przy udzielaniu pełnomocnictwa należy pamiętać, iż jego treść powinna wyraźnie określać treść czynności prawnej, które ma dokonać za nas pełnomocnik. Oznacza to konieczność wyraźnego wskazania w treści, czy mocodawca upoważnia pełnomocnika do odrzucenia, czy też przyjęcia spadku.

Mocodawca – syn podpisuje się pod treścią pełnomocnictwa, a własnoręczność jego podpisu musi być potwierdzona przez właściwy organ. Zgodnie z art. 96 Prawa o notariacie urzędowego poświadczenia podpisu może przede wszystkim dokonać notariusz.

W zakresie zaś odbioru pism urzędowych czy sądowych. Jeśli już toczy się sprawa albo ma być wytoczona, należy w sądzie złożyć tzw. pełnomocnictwo do doręczeń.

Strona lub uczestnik postępowania cywilnego mieszkająca za granicą Polski (czyli każda osoba, która prowadzi lub wobec której prowadzona jest sprawa cywilna w sądzie w Polsce) w ciągu 30 dni od chwili doręczenia wezwania, ma obowiązek podać sądowi właściwy adres do doręczeń na terenie Polski, a także informować sąd o wszystkich zmianach tego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, pisma sądowe pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia czyli tak, jakby zostały przekazane adresatowi (art. 126 § 2 i art. 136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Pełnomocnikiem do doręczeń (czyli odbiorcą w Polsce pism sądowych adresowanych do osób zamieszkałych za granicą) może być każda osoba – członek rodziny, znajomy, sąsiad – która wyrazi zgodę na pełnienie tej funkcji, jest pełnoletnia, ma zdolność do czynności prawnych i która mieszka na terenie Polski. Potem taki pełnomocnik przesyła na swój koszt pisma sądowe do właściwego adresata zamieszkałego za granicą (lub adresat odbiera je będąc w Polsce).

Jeżeli istnieją problemy w osobistym stawiennictwie przed sądem polskim, można skorzystać z przesłuchania przed konsulem polskim za granicą (dotyczy to tylko obywateli polskich). Należy w tym celu złożyć stosowny i dobrze uzasadniony wniosek do sądu.

Gorzej z sytuacją, w której przychodzą przesyłki sądowe, obecnie dostarczane przez InPost. Jest to instytucja, która niestety nie uznaje nawet notarialnych upoważnień do odbioru korespondencji sądowej.

Na poczcie polskiej można bez problemu zostawić pełnomocnictwo do odbioru listów poleconych, urzędowych czy sądowych. Listonosz i tak jest uprawniony oddać pismo polecone dorosłej osobie, ale aby je odebrać na poczcie na postawie awizo, pełnomocnictwo będzie konieczne. Tu jest respektowane notarialne upoważnienie, aczkolwiek może się zdarzyć, że będą problemy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl