Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z prawie wykonanej usługi

Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-17

Miesiąc temu zawarłem umowę ustną na wykonanie monitoringu terenu. Zaawansowanie prac sięga 90%. Teraz klient stwierdził, że nie zaproponowałem mu dodatkowych rozwiązań i nie zamierza zapłacić i nakazuje opuścić posesje. Mimo że zaproponowałem sporny dodatek gratis, klient nadal nakazuje mi się zbierać. Dla mnie wymontowanie sprzętu proponowane przez klienta jest nieopłacalne (jest już używany), nie mówiąc o straconym czasie. Co mam robić przy tej rezygnacji z prawie wykonanej usługi?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

Ma Pan dwa wyjścia. Pierwsze cywilne – próbę dochodzenia od Pana zapłaty za wykonaną pracę, drugie karne – zgłoszenie sprawy organom ścigania z uwagi na uzasadnione podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa.

Pozwoli Pan, iż w pierwszej kolejności pochylę się nad sprawą cywilną. Z treści Pana pytania wynika, że choć ustnie, to jednak zawarta została umowa o działo. Zgodnie z art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W przedmiotowej sprawie Pan jako przyjmujący zobowiązanie zobowiązał się do wykonania monitoringu na terenie wskazanym przez Zamawiającego. Obowiązkiem zamawiającego jest zapłata wynagrodzenia. Zachodzi pytanie, czy po pierwsze będzie Pan w stanie wykazać zawartą umowę ustną, a po drugie, kto wskazywał zakres prac i jakie żądania były kierowane w odniesieniu do Pana zanim przystąpił Pan do pracy. Chodzi w szczególności o ustalenie tego, czy zamawiający wymagał od Pana wskazań jako fachowca, czy był określony budżet, w którym prace miały być wykonane? Każda tego rodzaju informacja będzie miała istotne znaczenie dla Pana, bowiem musi Pan pamiętać, że zgodnie z art. 6 to na Panu ciąży obowiązek wykazania po pierwsze zawarcia umowy, po drugie ustalenia zakresu jej wykonania, a po trzecie ustalonych z zamawiającym kosztów związanych zarówno z nabyciem urządzeń, jak i pracy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W mojej ocenie jest Pan w stanie wykazać sam fakt zawarcia umowy, gdyż w chwili obecnej znaczna część prac została wykonana. Zamawiający nie może wskazywać (skutecznie), że nie wiedział o Pana pracach na nieruchomości. Innymi słowy jakieś ustalenia musiały zostać poczynione, na których mocy wszedł Pan na terem i dokonywał różnego rodzaju prac.

Zakres prac, jak mniemam, będzie trudniejszy do wykazania. Zachodzi zatem pytanie, czy posiada Pan jakąkolwiek korespondencję z zamawiającym, z której wynikałoby, jaki miał być zakres prac i czego od Pana oczekiwał zamawiający? Każdy bowiem SMS, e-mail, jak również świadek będzie w tym przypadku bardzo ważny.

Po trzecie zasadne jest ustalenie, czy analogicznie jak w drugim przypadku dysponuje Pan dowodami na ustaloną wysokość wynagrodzenia. Zachodzi także pytanie, czy w ustnej umowie wskazany był termin zapłaty wynagrodzenia? Czy wynagrodzenie miało być uiszczone jednorazowo, czy też ratalnie? Jeżeli ratalnie, to kiedy i za co dokładnie?

W mojej ocenie najistotniejsze znaczenie dla Pana będzie miało ustalenie, czy zamawiający wskazał budżet, w którym miał się Pan zmieścić, a także czy zamawiający był otwarty na wszelkie nowości, czy też pozostawał w tym względzie na z góry założonym stanowisku. Każda tego typu relacja wykonawcy z zamawiającym ma bowiem istotne znaczenie z punktu widzenia wspomnianego przeze mnie art. 6 Kodeksu cywilnego.

Jeżeli by się Pan zdecydował na wystąpienie do sądu z powództwem o zapłatę, to wnosząc pozew, zmuszony byłby Pan uiścić 5% tytułem opłaty sądowej. Innymi słowy jeżeli dochodziłby Pan wynagrodzenia, które obejmowało zarówno zakup urządzeń, jak pracę i wynosiło np. 10 000 zł, to opłata sądowa wynosi 500 zł. Dowód uiszczenia opłaty sądowej musi być dołączony do pozwu. Zgodnie z art. 1262 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata.

Zanim Pan zdecyduje się na wystąpienie na drogę postępowania sądowego, zasadne jest skierowanie do zamawiającego wezwani do zapłaty ze wskazaniem na wszelkie okoliczności zawarcia umowy. Fakt, iż umowa zawarta została ustnie, nie skutkuje niemożnością odzyskania zainwestowanych środków, ale na pewno znacznie utrudnia takie działanie.

Osobiście uważam, że w przedmiotowej sprawie nie mamy także do czynienia z czynem zabronionym nazywanym potocznie oszustem, bowiem zamawiający wskazuje, iż nie chce zatrzymywać zainstalowanego przez Pana sprzętu i może go Pan wymontować. Inaczej sytuacja wyglądałaby, gdyby zamawiający odmówił zapłaty za wykonaną pracę i sam jednocześnie odmówił wydania urządzeń, co przy zaawansowaniu prac (wskazuje Pan na 90%) mogłoby budzić wątpliwości co do „szczerych zamiarów” zamawiającego.

Reasumując, Pana sytuacja jest niezwykle trudna, ale na pewno nie beznadzieja. Proszę sprawdzić, jakimi dowodami na zakres dzieła oraz wysokość wynagrodzenia Pan dysponuje. Jak już wcześniej wskazałem, każdy SMS, e-mail będzie miał dla Pana istotne znaczenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »