Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja ze złożonego zamówienia i żądanie wykonawcy zapłaty umówionego wynagrodzenia

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2019-04-22

W zeszłym roku podpisałem umowę z wykonawcą na wykonanie przez niego wyposażenia salonu, na kwotę brutto 42 000 zł, termin wykonania określony był na październik. Zapłaciłem zaliczkę w wysokości 5000 zł brutto. Po dwóch tygodniach poinformowałem telefonicznie wykonawcę, że z powodu mojej choroby zawieszam realizację zamówienia ewentualnie do maja, jednak w wyniku postępującej choroby nie będę mógł prowadzić salonu, więc w listopadzie wysłałem pismo do wykonawcy o odstąpieniu od umowy i z prośbą o zwrot zaliczki (potrąconej o ewentualne koszty). Po jakimś czasie dostałem odpowiedź od wykonawcy z żądaniem zapłaty kwoty 5800 zł, która stanowi umówione wynagrodzenie pomniejszone o kwotę zaoszczędzoną przez niego z powodu niewykonania mebli – na podstawie art. 644 Kodeksu cywilnego. Z tego zrozumiałem, że oprócz zaliczki muszę dopłacić jeszcze drugie tyle pieniędzy. Czy jest inny sposób rozwiązania sprawy i czy żądana kwota nie jest wygórowana?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety nie mam dobrych wiadomości. Rzeczywiście w opisanej przez Pana sytuacji wykonujący dzieło miał prawo zachować się tak, jak postąpił.

Zamówienie mebli to oczywiście umowa o dzieło. Klasyczna. Stąd też przepisy Kodeksu cywilnego w realizacji tej umowy maja zasadnicze znaczenie. Artykuł 644, na który powołał się Pana kontrahent, stanowi, że dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Przepis ten daje możliwość zamawiającemu rezygnacji z zamówienia. Nie mówi tu o przyczynach. Jednak uważa się, że przepis ten obowiązuje niezależnie od zawinienia czy nie po stronie zamawiającej.

Tytułem przykładu należy podać Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2014 r. (sygn. akt II CSK 380/13), w którym sąd ten stwierdził: „Odstąpienie od umowy na podstawie art. 644 KC wywiera skutek od chwili jego dokonania a zapłata wynagrodzenia nie jest przesłanką skuteczności odstąpienia. Wynagrodzenie to należy się wykonawcy niezależnie od przyczyn, jakimi kierował się zamawiający odstępując od umowy”. W stanie faktycznym tej sprawy podstawą odstąpienia także była rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej z przyczyn, których w chwili zawierania umowy nie można było przewidzieć.

Zatem przyjmujący zamówienie mógł zażądać od Pana wynagrodzenia, w sposób, który uczynił. Kwestia wysokości odliczenia oszczędności od tego „należnego” wynagrodzenia może być sporna. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem odliczeniu podlegają jedynie kwoty rzeczywistych oszczędności, które przyjmujący zamówienie może poczynić w związku ze wcześniejszym zakończeniem umowy. Koszty osobowe i koszty stałe, które przyjmujący zamówienie musi ponieść mimo przerwania prac, nie powinny być odliczane. Ciężar dowodu co do wysokości oszczędności – w razie sporu – spoczywa na zamawiającym; on bowiem wywodzi z tego korzystne dla siebie skutki prawne.

Zatem, mając wątpliwości co do wysokości oszczędności, może Pan zażądać, w mojej ocenie, od wykonawcy wskazania, jakie konkretnie kwoty zostały przez niego zaoszczędzone. Według mnie na tę kwotę powinna się składać cena materiałów, jakie  zamówiłby wykonujący w celu wykonania dzieła: blatów, frontów, korpusów mebli, wszelkie mechanizmy , które miały być instalowane w meblach. Wszystko to, co nie stanowiło ceny za nakład pracy wykonującego dzieło, a co miało wpływ na wysokość ceny zamówionych mebli. Myślę, że takich informacji ( co składało się na cenę Pana zamówienia, a właściwie jaką część zamówienia stanowiły materiały, których wykonawca na pewno jeszcze nie zużył i za nie nie zapłacił) przyjmujący zamówienie Panu udzieli. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Jak najkorzystniej zapisać dzieciom mieszkanie?

Jak najkorzystniej zapisać dzieciom mieszkanie? Zamierzam ponownie zawrzeć związek małżeński, ale nie wiem, jak potoczy się moje życie z przyszłym...

 

Jak bezpiecznie kupić dom po rozwodzie małżonków?

Chciałbym kupić nieruchomość od pani, która sprzedaje dom po rozwodzie. Pani twierdzi, że nieruchomość jest jej własnością. W księdze wieczystej...

 

Umowa użyczenia mieszkania między matką a dzieckiem

Mój pełnoletni syn chce zająć się wynajmem mieszkania, którego jestem właścicielką. Jak prawnie wygląda to zagadnienie? Czy jest możliwa umowa użyczenia...

 

Sprzedaż używanego komputera na Allegro - kupujący twierdzi że sprzęt jest uszkodzony

Sprzedałem na Allegro jako osoba prywatna innej osobie prywatnej używany komputer - zestaw „płyta główna i procesor”. Kupujący stwierdził,...

 

Salon samochodowy ukrył przede mną, że auto było używane jako zastępcze

Kupiłem samochód w autoryzowanym salonie. Data pierwszej rejestracji była sprzed 3 miesięcy. Przedstawiciel salonu zapewniał mnie, że samochód był...

 

Procedura zakupu samochodu w leasingu

Planuję nabycie pojazdu od sprzedającego. Sprzedający ma w tym momencie pojazd w leasingu. Oferta sprzedaży dotyczy wpłaty odstępnego + cesji...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »