Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rodzice chcą żebym się wyprowadził

Marek Gola • Opublikowane: 2018-09-24

Wiele lat temu moi rodzice oddali mi część domu (nie mam na to dokumentów). Mam własne liczniki na media. Swoją część domu wyremontowałem i zmieniłem cały dach również na części rodziców. Teraz rodzice chcą żebym się wyprowadził lub mam im płacić 1000 zł miesięcznie. Dodam, że na co dzień mieszkam i pracuję za granicą. Jakie mam prawa? Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

Z treści Pana pytania wynika, że przed laty w sposób nieformalny otrzymał Pan od rodziców połowę domu, na który od tego czasu łożył Pan poprzez różnego rodzaju remonty. Remonty nie ograniczały się jednak jedynie do części Panu darowanej, lecz obejmowały całą nieruchomość (choćby dach). Pan na co dzień mieszka i pracuje za granicą. W chwili obecnej rodzice zażądali od Pana zapłaty w kwocie 1000 zł miesięcznie tytułem zajmowania lokalu. Zastanawia się Pan, co w tej sytuacji uczynić i czy takie działanie jest zgodne z prawem.

W mojej ocenie, dopóty Pana rodzice nie zażądali od Pana zapłaty był Pan tzw. posiadaczem samoistnym w dobrej wierze, albowiem uważał Pan, że rodzicom należy ufać i skoro przenieśli na rzecz Pana połowę nieruchomości, to nie ma potrzeby, by zachowywać formę prawem przewidzianą. Tak się jednak nie stało. Wyraźnie podkreślić należy, iż nie jest Pan właścicielem nieruchomości, co powoduje, że należy w chwili obecnej uświadomić rodzicom, że o ile nadal będą domagali się od Pana zapłaty po 1000 zł miesięcznie, o tyle Pan wystąpi przeciwko nim z żądaniem zwrotu nakładów koniecznych.

Zgodnie z art. 226 § 1 K.c. samoistny posiadacz w dobrej wierze może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z rzeczy. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość rzeczy w chwili jej wydania właścicielowi. Jednakże gdy nakłady zostały dokonane po chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, może on żądać zwrotu jedynie nakładów koniecznych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W mojej ocenie samo zamieszkiwanie w domu nie stanowi korzyści, którą Pan otrzymał z rzeczy, albowiem, jak sam Pan pisze, ma Pan osobne liczniki, a zatem sam Pan płacił za media, które zużył. Nie powinno także budzić wątpliwości, że nakłady na dach stanowią tego rodzaju nakłady, które w sposób istotny i znaczny zwiększają wartość nieruchomości, w chwili gdyby miało dojść do jej wydania.

Powyższe z kolei powoduje, że w chwili obecnej powinien Pan wykonać zestawienie remontów, które Pan na przestrzeni tych lat – od kiedy włada Pan nieruchomością w połowie – uczynił, by zobrazować rodzicom problem.

O ile rodzice będą nadal się upierać przy swoim stanowisku może Pan im wskazać, iż jako samoistny posiadacz może Pan, przywracając stan poprzedni, zabrać przedmioty, które połączył z rzeczą, chociażby stały się jej częściami składowymi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »