Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenie kupującego w sprawie samochodu

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2019-06-12

Na portalu internetowym wystawiłem do sprzedaży samochód i niestety omyłkowo wpisałem błędną moc silnika. Kupujący umówił się na oględziny samochodu i przed podpisaniem umowy przedwstępnej oraz wpłatą zadatku poprosił o sprawdzenie dokumentów, w których to widniała prawidłowa wartość mocy silnika. Po krótkim czasie zadzwonił do mnie z informacją, że chce odstąpić od umowy, ponieważ nie chciał tej wersji silnikowej. Czy roszczenie kupującego w sprawie samochodu jest zasadne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obawiam się, że w opisanym przez Pana stanie faktycznym, kupujący ma szersze pole do manewru od Pana. W zależności od tego, co zapisali Państwo w umowie przedwstępnej, kupujący może nie zgodzić się na zawarcie umowy przyrzeczonej (czyli umowy sprzedaży samochodu) dotyczącej pojazdu o innych parametrach niż określone w umowie przedwstępnej, bądź uchylić się od skutków prawnych umowy przedwstępnej w oparciu o błąd oświadczenia woli.

Zacznę od kwestii braku zgody kupującego na zawarcie umowy przyrzeczonej. Otóż, jak wynika z art. 389 § 1 Kodeksu cywilnego, umowa przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeśli zatem w umowie przedwstępnej pojawia się niezgodna z rzeczywistym stanem moc silnika, bądź umowa przedwstępna odsyła do oferty zamieszczonej w serwisie internetowym, gdzie figurują błędne dane, wówczas druga strona nie jest zobowiązana do zawarcia umowy sprzedaży samochodu o innych parametrach użytkowych, niż określone w umowie. Fakt, że kupujący mógł się zapoznać z rzeczywistą mocą silnika ma w tym przypadku znaczenie drugorzędne, ponieważ w razie sporu, sąd weźmie pod uwagę przede wszystkim przedstawione dokumenty. W takiej sytuacji ponadto, dochodzi do niewykonania umowy z winy sprzedającego, co za tym idzie, kupujący może żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.

Jeśli w umowie przedwstępnej nie określono mocy silnika i nie odsyła ona do oferty zamieszczonej w internecie, Pana sytuacja jest o tyle lepsza, że druga strona nie może domagać się zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Pozostaje jeszcze jednak kwestia uchylenia się przez nią od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu. Jeśli bowiem kupujący zawarł umowę przedwstępną pod wpływem wywołanego przez Pana błędu, w zakresie mocy silnika kupowanego pojazdu, która to miała dla niego istotne znaczenie, należy rozważyć, czy zasadne jest skorzystanie przez niego z instytucji uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia. Instytucja ta została określona w art. 84 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

„Art. 84. § 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).”

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu skutkuje nieważnością zawartej umowy. Co za tym idzie, wszelkie wzajemne świadczenia powinny zostać zwrócone przez strony umowy (zwrot zadatku w pojedynczej wysokości).

Należy jednak rozważyć, czy druga strona faktycznie działała pod wpływem błędu. Nie budzi wątpliwości, że było tak przed zawarciem umowy i okazaniem jej wszystkich dokumentów dotyczących kupowanego pojazdu. Z drugiej jednak strony, jak słusznie Pan stwierdził, kupujący mógł się zapoznać z rzeczywistą mocą silnika przed podpisaniem umowy. Jeśli to zrobił, wówczas nie działał pod wpływem błędu w czasie zawierania umowy przedwstępnej. Natomiast jeśli nie sprawdził tej okoliczności, można argumentować, że nie była tak istotna, jak twierdzi kupujący, a co za tym idzie nie mamy do czynienia z błędem istotnym, uzasadniającym możliwość uchylenia się od umowy. Oczywiście nie ma gwarancji, że argumentacja taka ostałaby się przed sądem, ale w omawianym przypadku istnieje pewne pole do manewru.

W zależności od okoliczności proponowałbym zatem bądź polubowne załatwienie sprawy z kupującym poprzez umożliwienie mu odstąpienia od umowy (jeśli błędna moc silnika pojawia się w umowie przedwstępnej), bądź wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej, a następnie zatrzymanie zadatku i czekanie na dalsze ruchy ze strony kupującego. Ten albo się złamie i zgodzi na zawarcie umowy przyrzeczonej, aby nie stracić zadatku, albo przeboleje utratę zadatku, albo też będzie chciał dochodzić jego zwrotu. W tym ostatnim przypadku należy rozważyć, czy będzie się Pan chciał wikłać w spór sądowy, którego zakończenie będzie niepewne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Źle wykonany montaż - co zrobić?

Dokładnie przed rokiem i 10 miesiącami pewna firma zamontowała mi okna. Pieniądze za usługę zapłaciłem od ręki. Po upływie kilku miesięcy wezwałem...

 

Reklamacja mebli na wymiar wykonanych z usterkami

Zamówiłem meble  na wymiar, dzień przed końcem montażu zapłaciłem (wieki błąd) i podpisałem w ciemno bezusterkowe wykonanie (jeszcze...

 

Reklamacja używanej maszyny

Kilka miesięcy zakupiłem maszynę - wózek widłowy używany, po miesiącu okazało się, że ma problem z uruchomieniem, serwisant był do tej pory chyba 10...

 

Odmowa naprawy gwarancyjnej sprzęgła

Mechanik warsztatu samochodowego odmawia mi naprawy gwarancyjnej sprzęgła. Usługa wraz częściami kosztowała mnie 3000 zł,a zgłoszenie auta do reklamacji to...

 

Pokrycie kosztów nieprawidłowo wykonanej naprawy samochodu

Samochodowy zakład naprawczy wykonał naprawę znacznie wydłużając jej termin – 3 miesiące. Zapłaciłem 6 tys. zł. Niestety nie spisaliśmy żadnej...

 

Brak reakcji na reklamację wykonawcy

Rok temu pewna firma wykonała dla nas ścieżki brukowane przy domu. Niestety nie mamy oficjalnie podpisanej umowy. Mam jednak pisemną ofertę firmy,...

 

Zadośćuczynienie za źle wykonaną naprawę samochodu

Jakiś czas temu oddałem samochód do naprawy. Niestety po naprawie silnik samochodu nie pracował dobrze. Mechanik, który naprawiał auto, twierdził, że...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »