Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenia po zerwaniu z dziewczyną

Anna Sufin • Opublikowane: 2019-01-04

Sprawa dotyczy rozliczenia po zerwaniu z dziewczyną. Mieszkałem z dziewczyną razem w jednym mieszkaniu. Po jakimś czasie potrzebowałem kupić auto i ona (nawet gdy zaprzeczałem i tego nie chciałem) wyraziła chęć dokładania się do rat (około 15% wartości). Rozstaliśmy się, ponieważ mnie zdradziła. Mimo to chciałem oddać jej wpłacone pieniądze, też lekko nie miała, chciałem dobrze. Wyceniła, ile do tej pory wpłaciła i wysłała mi rozliczenie w e-mailu, gdzie też to rozliczenie potwierdziłem i zobowiązałem się do spłaty w miesięcznych ratach do końca roku 2018. W jednym miesiącu nie mogłem zapłacić dla nie całości raty, po prostu nie miałem, zapłaciłem pół i powiedziałem, że nadgonię z następnymi miesiącami. Nawyzywała mnie tak, że nie mam ochoty dalej jej spłacać. Straszy mnie, że na podstawie e-maila wyśle mi na adres domowy zobowiązanie do spłaty. Po czyjej stronie stoi teraz prawo? Czy prawnie jestem zobowiązany to spłaty potwierdzonego rozliczenia?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

Do rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w trwałym związku faktycznym (konkubinacie, związku partnerskim) mogą mieć zastosowanie powyższe przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (wyrok SN z 16.5.2000 r., sygn. akt IV CKN 32/00, OSN 2000, Nr 12, poz. 222; zob. też K. Kazimierczak, Rozliczenie konkubinatu w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu w sprawach krajowych i transgranicznych, „Rodzina i Prawo” 2012, nr 22).

Zatem na podstawie powyższych przepisów dziewczyna po rozpadzie związku może żądać zwrotu przekazanych środków, dowodząc, że przekazując środki, łożyła i liczyła na wspólną przyszłość, a w związku z problemami bądź rozpadem związku, taka podstawa świadczenia odpadła.

W uchwale Sądu Najwyższego  z 30.1.1970 r. (sygn. akt III CZP 62/69) wskazano, że do roszczeń między konkubentami z tytułu nabytych wspólnie nieruchomości i rzeczy ruchomych, jak również z tytułu nakładów dokonanych na te przedmioty, należy stosować przepisy o zniesieniu współwłasności, natomiast co do roszczeń z tytułu nakładów dokonanych przez jednego z konkubentów na wchodzące w skład wspólnego gospodarstwa przedmioty majątkowe należące do drugiej z tych osób, zastosowanie znaleźć powinny przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Żądając zwrotu środków na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, dziewczyna teoretycznie musiałaby liczyć się z tym, że jeśli przekazane przez nią środki zostałyby zużyte lub utracone w taki sposób, że nie byłby Pan już wzbogacony (np. na leczenie, konsumpcję, wycieczki), a  zdołałaby Pan to udowodnić, sąd nie zasądzi zwrotu (art. 409 Kodeksu cywilnego). Podobnież jeśli sąd stwierdzi, że przekazanie środków czyni zadość zasadom współżycia społecznego, także nie zasądzi zwrotu (art. 411 pkt 2).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści albo jako naprawienie szkody (art. 406). Gdyby zatem Pan np. rozbił samochód i otrzymał pieniądze z ubezpieczenia, do korzyści, której zwrotu może żądać, liczyłyby się otrzymane środki.

Pana sytuacja mogłaby być jednak także rozpatrywana na gruncie nieformalnej darowizny środków – wtedy można by żądać zwrotu środków tylko w razie rażącej niewdzięczności obdarowanego (art. 898). Jeśli Panu udałoby się wykazać, że dziewczyna nie łożyła na wspólną przyszłość, ale darowała Panu rzeczone środki, sytuacja dziewczyny byłaby znacznie mniej korzystna – żeby odzyskać środki, musiałaby udowodnić Pana rażącą niewdzięczność. Niestety Pana zobowiązanie się do zwrotu przesądza w praktyce, że trudno byłoby Panu dowieść, że przekazane środki to była darowizna. Teoretycznie mógłby Pan uchylić się od złożonego oświadczenia woli, powołując się na błąd (art. 82 i nast. Kodeksu cywilnego), jednak w tym przypadku trudno byłoby znaleźć błąd prawnie doniosły.

Podsumowując, w aktualnej sytuacji w mojej ocenie, po uznaniu długu, a także mając na względzie, że dziewczyna łożyła na wspólną przyszłość, nie ma Pan możliwości ochrony przed podjętym zobowiązanie do zwrotu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »