Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Salon samochodowy ukrył przede mną, że auto było używane jako zastępcze

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2019-05-08

Kupiłem samochód w autoryzowanym salonie. Data pierwszej rejestracji była sprzed 3 miesięcy. Przedstawiciel salonu zapewniał mnie, że samochód był wersją demonstracyjną, stąd dokonano upustów z oryginalnej ceny. W dokumentach zakupowych także jest informacja, że zakupuję auto testowe. Natomiast już po wyjechaniu z salonu znalazłem dokumenty świadczące o tym, że samochód był używany jako auto zastępcze. Czy mogę reklamować taką sytuację bądź żądać zadośćuczynienia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawa nie jest prosta. Należy w tym miejscu zadać pytanie: czy samochód posiadał wady? Czy w związku z faktem, że był samochodem testowych, zatajono przed Panem jego rzeczywisty przebieg lub usterki? Jako kupujący może Pan skorzystać z ochrony, jaką gwarantują przepisy o rękojmi.

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy sprzedanej przy umowie sprzedaży znajduje swoją regulację w przepisach Kodeksu cywilnego (k.c). Stosownie do treści art. 556. § 1 K.c. – sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Stosownie zaś do treści art. 557 § 1 K.c. – sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Absolutny charakter odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi nie przekracza jednak granic zdrowego rozsądku. Przepis art. 557 K.c. – odnosi się do przypadku wyłączenia rękojmi za wady, gdy kupujący wie o istnieniu wady, a mimo to decyduje się na kupno rzeczy. Utrzymywanie w takich okolicznościach surowych reguł odpowiedzialności byłoby działaniem wbrew celowi, jakiemu instytucja rękojmi ma służyć. Jednym z jej celów jest bowiem przywracanie ekwiwalentności świadczeń stron umowy sprzedaży, naruszonej wadliwością przedmiotu sprzedaży. Logika postępowania stron stosunku obligacyjnego, każe przyjąć, że skoro kupujący w chwili zawarcia umowy znał stan przedmiotu umowy i mimo to zgodził się na zawarcie umowy o określonej treści, to znany mu stan rzeczy w pełni mu odpowiadał i uznał go za ekwiwalent świadczenia, które zgodził się w tej sytuacji ponieść, mierzony umówioną ceną. Ochrona kupującego nie może bowiem sięgać dalej, niż wskazuje na to jego uzasadniony interes. Znajomość wady przez kupującego jest jedyną okolicznością, w której nie tyle sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, o ile w przepisanej sytuacji odpowiedzialność ta w ogóle nie powstaje. Należy pamiętać jednak o utrzymaniu ochrony interesu kupującego na podstawie innych tytułów, na przykład przepisów o wadach oświadczenia woli czy o wyzysku.

Jeżeli sprzedający chce się uwolnić od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy, to musi udowodnić, że kupujący wiedział o wadzie w chwili wskazanej w § 1 lub 2 art. 557 K.c. Ciężar dowodu spoczywa zatem na sprzedawcy. Kupujący nie ma obowiązku badania rzeczy, chyba że zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte (art. 563 K.c.). Dla zwolnienia sprzedawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nie wystarczy, że kupujący mógł – przy dołożeniu należytej staranności – wadę zauważyć. Sprzedawca bowiem odpowiada także za wady jawne, jeśli nie były kupującemu znane. W art. 354 K.c. mieści się również obowiązek lojalności sprzedawcy wobec kupującego, który winien w szczególności przejawiać się w przedstawieniu drugiej stronie, niebędącej fachowcem w danej dziedzinie, rzeczywistego stanu sprzedawanej rzeczy (wyrok SA w Poznaniu z 26 stycznia 1994 r., I ACr 640/94, Orzecznictwo Sądów w sprawach (...) 1994, nr 8, poz. 139).

Sprawa jest problematyczna z dwóch powodów: 1. nie stwierdzono żadnych wad zakupionego samochodu, posiada on wszelkie właściwości, o jakich zapewniał kupujący; 2. o tym, że jest to samochód używany jako zastępczy, mógł się Pan dowiedzieć niezwłocznie przy zakupie samochodu – zapis w dokumentacji.

Bez wątpienia roszczenie o obniżenie ceny nie będzie przysługiwało. Samochód był zakupiony już z upustami (mimo że dotyczyły innej właściwości). Natomiast można skierować wezwanie do sprzedawcy o zajęcie stanowiska w tym przedmiocie pod rygorem odstąpienia od umowy. Sprzedawca zapewniał o właściwości towaru, która to była podstawą i przyczyną podjęcia przez Pana decyzji zakupowej. Posiadając wiedzę o prawdziwej cesze samochodu, zapewne nie podjąłby Pan decyzji o zakupie.

W mojej ocenie zasadne jest skierowanie wezwania do sprzedawcy o wymianę samochodu na odpowiadający warunkom zakupu pod rygorem odstąpienia od umowy. W zależności od zajętego stanowiska będzie Pan mógł podjąć decyzję co do dalszych kroków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Sprzedaż na Allegro, kupujący zgłosił usterkę, co robić?

Za pośrednictwem Allegro przed niespełna miesiącem sprzedałem produkt jako osoba prywatna kamerę o wartości 2700 zł. Dzisiaj odezwał się klient,...

 

Umowa użyczenia mieszkania między matką a dzieckiem

Mój pełnoletni syn chce zająć się wynajmem mieszkania, którego jestem właścicielką. Jak prawnie wygląda to zagadnienie? Czy jest możliwa umowa użyczenia...

 

Rezygnacja ze złożonego zamówienia i żądanie wykonawcy zapłaty umówionego wynagrodzenia

W zeszłym roku podpisałem umowę z wykonawcą na wykonanie przez niego wyposażenia salonu, na kwotę brutto 42 000 zł, termin wykonania określony był na...

 

Sprzedaż używanego komputera na Allegro - kupujący twierdzi że sprzęt jest uszkodzony

Sprzedałem na Allegro jako osoba prywatna innej osobie prywatnej używany komputer - zestaw „płyta główna i procesor”. Kupujący stwierdził,...

 

Pieniądze przekazane na wykup mieszkania w zamian za przepisanie - wycofanie się z umowy - jak odzyskać pieniądze?

Jestem jedynaczką, mam dorosłego syna i 85-letnią matkę, która ma trudny charakter. Problem polega na tym, że przed 8 laty syn dał swojej babci...

 

Spisanie umowy na zwrot pożyczki

W ramach pomocy koleżance wzięłam dla niej dwa kredyty na krótki okres. Chcąc się zabezpieczyć, chciałabym z nią spisać umowę na zwrot pożyczki...

 

Naliczanie opłat w roamingu - czy to zgodne z prawem?

Wiem, że opłaty w roamingu zostały zniesione. Mimo to mój operator twierdzi, że opłaty obowiązują, bo użytkuję telefon głównie za granicą...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »