Kategoria: Odszkodowania

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składki OFE po śmierci ubezpieczonego

Marek Gola • Opublikowane: 2017-05-19

Mam problem ze składkami emerytalnymi w OFE PZU męża. Mąż zmarł, a ja dostałam pismo, że należą mi się po zmarłym mężu jego składki. Przedłożyłam wymagane dokumenty i otrzymałam pismo zwrotne, że pieniądze zostaną przekazane na moje konto w PZU OFE, a jeśli nie posiadam u nich konta, to mogą mi je założyć. Czy jest możliwość otrzymania tych środków w gotówce? Po mężu dziedziczę ja i nasze dorosłe dzieci.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Należałoby przede wszystkim rozdzielić środki zgromadzone w OFE na dwie grupy: pierwszą, obejmującą połowę środków z tytułu ustawowej wspólnoty majątkowej małżeńskiej i drugą – podlegającą dziedziczeniu.

W pierwszej kolejności zasadnym jest wskazanie, iż zgodnie z art. 31 § 2 K.r.o. do majątku wspólnego należą w szczególności:

„1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.).”

W dniu śmierci męża pozostawaliście Państwo w związku małżeńskim. Innymi słowy połowa tych środków stanowi Pani majątek i podlega przekazaniu na Pani rachunek w OFE. Dodatkowo, jeżeli jest Pani spadkobierczynią po swoim mężu i zostało po nim przeprowadzone postępowanie spadkowe, ma Pani prawo do przysługującego Pani na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia udziału w środkach. Przykładowo załóżmy, że środki na rachunku OFE męża wynosiły 100 000 zł, z tego 50 000 zł przypada Pani jako współwłasność – ustawowa wspólność majątkowa małżeństwa. Jeżeli jest Pani jedyną spadkobierczynią, wówczas pozostałe 50 000 zł powinny zostać Pani wypłacone w gotówce, jeżeli Pani udział w spadku po mężu wynosi 1/2, wówczas w gotówce powinna Pani otrzymać kwotę 25 000 zł.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Reasumując, udział w spadku powinien być wypłacony w gotówce lub za Pani zgodą na rachunek w OFE, a udział z tytułu ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej na Pani rachunek w OFE.

Proszę najpierw udać się do OFE męża i ustalić, czy kogoś uposażył. Następnie złożyć wniosek o wskazanie, jaka kwota jest zdeponowana w OFE oraz na jakiej podstawie prawnej odmawia się Pani wypłaty choćby części środków. Część środków w OFE jest Pani majątkiem wspólnym z byłym mężem, a zatem powinny być one wypłacona w gotówce. Pozostała część powinna zostać przekazana na rachunek OFE Pani i dzieci.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »