Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Składki OFE po śmierci ubezpieczonego

Marek Gola • Opublikowane: 2017-05-19

Mam problem ze składkami emerytalnymi w OFE PZU męża. Mąż zmarł, a ja dostałam pismo, że należą mi się po zmarłym mężu jego składki. Przedłożyłam wymagane dokumenty i otrzymałam pismo zwrotne, że pieniądze zostaną przekazane na moje konto w PZU OFE, a jeśli nie posiadam u nich konta, to mogą mi je założyć. Czy jest możliwość otrzymania tych środków w gotówce? Po mężu dziedziczę ja i nasze dorosłe dzieci.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Należałoby przede wszystkim rozdzielić środki zgromadzone w OFE na dwie grupy: pierwszą, obejmującą połowę środków z tytułu ustawowej wspólnoty majątkowej małżeńskiej i drugą – podlegającą dziedziczeniu.

W pierwszej kolejności zasadnym jest wskazanie, iż zgodnie z art. 31 § 2 K.r.o. do majątku wspólnego należą w szczególności:

„1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.).”

W dniu śmierci męża pozostawaliście Państwo w związku małżeńskim. Innymi słowy połowa tych środków stanowi Pani majątek i podlega przekazaniu na Pani rachunek w OFE. Dodatkowo, jeżeli jest Pani spadkobierczynią po swoim mężu i zostało po nim przeprowadzone postępowanie spadkowe, ma Pani prawo do przysługującego Pani na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia udziału w środkach. Przykładowo załóżmy, że środki na rachunku OFE męża wynosiły 100 000 zł, z tego 50 000 zł przypada Pani jako współwłasność – ustawowa wspólność majątkowa małżeństwa. Jeżeli jest Pani jedyną spadkobierczynią, wówczas pozostałe 50 000 zł powinny zostać Pani wypłacone w gotówce, jeżeli Pani udział w spadku po mężu wynosi 1/2, wówczas w gotówce powinna Pani otrzymać kwotę 25 000 zł.

Reasumując, udział w spadku powinien być wypłacony w gotówce lub za Pani zgodą na rachunek w OFE, a udział z tytułu ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej na Pani rachunek w OFE.

Proszę najpierw udać się do OFE męża i ustalić, czy kogoś uposażył. Następnie złożyć wniosek o wskazanie, jaka kwota jest zdeponowana w OFE oraz na jakiej podstawie prawnej odmawia się Pani wypłaty choćby części środków. Część środków w OFE jest Pani majątkiem wspólnym z byłym mężem, a zatem powinny być one wypłacona w gotówce. Pozostała część powinna zostać przekazana na rachunek OFE Pani i dzieci.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Ubezpieczyciel kredytu żąda karty zgonu, co robić?

Ubezpieczyciel kredytu żąda karty zgonu, co robić?

Mój teść zmarł. Spłacał kredyt bankowy, który był z ubezpieczeniem. Problem polega na tym, że bank żąda w imieniu ubezpieczyciela karty zgonu....

Zalanie mieszkania i wezwanie do zapłaty regresu przez PZU

Zalanie mieszkania i wezwanie do zapłaty regresu przez PZU

Dostałem z PZU wezwanie do zapłaty 2400 zł regresu za zalanie kawałka sufitu w mieszkaniu sąsiada. Udałem się do niego z prośbą...

Kara z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Miałem nieopłacone OC na samochód przez 13 miesięcy (był niesprawny, przeoczyłem). Wznowiłem ubezpieczenie i teraz, po 3 miesiącach otrzymałem...

 

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Mój ojciec uszkodził inny samochód na parkingu. Czekał na właściciela uszkodzonego pojazdu przez kilkanaście minut, ale ponieważ nikt się nie pojawiał...

 

Samochód porysowany przez dziecko, naprawa szkody

Nasze 7-letnie dziecko porysowało kamieniem samochód sąsiadce. To stary samochód, wart może 10 tys. zł, ale lakiernik chce za naprawę 7 tys. zł...

 

Roszczenia pasażerki po wypadku drogowym

Kilka dni temu mój syn spowodował wypadek drogowy. Żaden z kierujących pojazdami nie ucierpiał. Auto mojego syna ma aktualne ubezpieczenie OC, badania...

 

Czego żądać od radcy prawnego, który dopuścił się zaniedbań w procesie?

Odkryłam kilka zaniedbań mojego pełnomocnika radcy prawnego, który reprezentował mnie w sądzie w sprawie o zapłatę. Niestety już po...

 

Czy brak przeglądu ma wpływ na wypłatę OC i AC?

Wczoraj, prowadząc mój samochód, mąż wymusił pierwszeństwo i spowodował stłuczkę – tak orzekła policja i ukarała go mandatem karnym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »