Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spisanie umowy na zwrot pożyczki

Anna Sufin • Opublikowane: 2019-05-20

W ramach pomocy koleżance wzięłam dla niej dwa kredyty na krótki okres. Chcąc się zabezpieczyć, chciałabym z nią spisać umowę na zwrot pożyczki w określonym terminie. Czy to dla mnie gwarancja ewentualnej wygranej w sądzie?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Dla umowy pożyczki przekraczającej tysiąc złotych wymagana jest forma dokumentowa (art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z art. 74:

„Art. 74

§ 1. Zastrzeżenie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.

§ 2. Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej przewidzianej dla celów dowodowych dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo fakt dokonania czynności prawnej jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu”.

Zatem przed sądem ograniczenia w dowiedzeniu, że zawarła Pani umowę z koleżanką, miałyby miejsce tylko wtedy, gdyby umowa nie była zawarta w formie dokumentowej. Zgodnie z art. 772 do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią (art. 773). Takim nośnikiem jest także kartka papieru, w tym podpisana przez drugą stronę. Właśnie w takiej formie chce Pani zawrzeć umowę – w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem stron:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Art. 78

§ 1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.

§ 2. (uchylony)”.

Podsumowując, prawo powszechnie obowiązujące nie wymaga, by umowa pożyczki była zawarta w formie aktu notarialnego, z podpisem notarialnie poświadczonym, datą pewną – nie wymaga się dla ważności tej czynności formy szczególnej. Wystarczające jest zatem z pewnością zawarcie umowy w formie pisemnej.

Zgodnie z art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.

Jeśli Pani koleżanka zobowiąże się do zwrotu środków w pisemnej umowie, tą właśnie umową będzie Pani mogła udowodnić przed sądem, że podjęła się takiego zobowiązania. Wątpliwość mogłaby powstać tylko wtedy, gdyby np. twierdziła, że to nie jej podpis.

Problemem jednak pozostaje kwestia samego sformułowania takiej umowy, by była ona na tyle precyzyjna, aby zakres zobowiązań stron nie budził wątpliwości. W przeciwnym razie w sądzie może powstać spór co do samej treści umowy. Na pewno w takim sformułowaniu samej umowy może pomóc prawnik. Notariusze co do zasady nie zajmują się formułowaniem umów do podpisu przez strony, a jedynie formułowaniem umów w formie aktu notarialnego. U Pani warto rozważyć, jak prawidłowo sformułować taką umowę, ale też nie jest wykluczone, że jeśli Panie spiszą umowę standardową, będzie ona wystarczająca dla zasądzenia długu. Nadmienię, że wyższość formy aktu notarialnego polega m.in. na tym, że trudno wtedy twierdzić, że osoba zawarła umowę w stanie wyłączającym świadome i swobodne wyrażenie woli. Taka forma utrudnia zatem dowodzenie wad oświadczeń woli. Nie wydaje mi się jednak, by w tym przypadku istniało takie ryzyko.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »