Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata jednego z wierzycieli i odwołanie licytacji nieruchomości

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-10-30

Jestem właścicielem nieruchomości. Na hipotekę tej nieruchomości wpisało się kilku moich wierzycieli na podstawie prawomocnych wyroków sądowych. Sprawa trafiła do komornika, który na wniosek wierzycieli dokonał wyceny nieruchomości. Następnie na wniosek jednego z wierzycieli komornik wyznaczył termin licytacji nieruchomości. Dodam, że ten komornik prowadzi egzekucję dla wszystkich moich wierzycieli ujawnionych w księdze wieczystej. Ja spłaciłem wierzyciela, który wnioskował o licytację, więc on zgłosił do komornika umorzenie egzekucji z nieruchomości. Czy wobec tego komornik, nie mając od innych moich wierzycieli wniosków o dokonanie licytacji, powinien ją odwołać?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Zgodnie z treścią art. 927 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

„§ 1. Wierzyciel, który skierował egzekucję do nieruchomości po jej zajęciu przez innego wierzyciela, przyłącza się do postępowania wszczętego wcześniej i nie może żądać powtórzenia czynności już dokonanych; poza tym ma te same prawa co pierwszy wierzyciel.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, komornik składa do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o wpis o przyłączeniu się wierzyciela do egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów”.

Z przepisu tego wynika zatem zasada, że wierzyciel, który się przyłączył do egzekucji skierowanej do nieruchomości, nie może żądać powtórzenia czynności już dokonanych. Czynności te w pełni odnoszą skutek również w stosunku do jego osoby. Jednak w pozostałym zakresie, w dalszym toku postępowania ma on takie same prawa, jak ten wierzyciel, który wszczął postępowanie jako pierwszy (np. jest zbędny kolejny wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej, ponieważ ten odnosi się również do kolejnego wierzyciela). W rezultacie może składać samodzielnie wnioski i wykonywać inne czynności w celu reprezentowania swoich interesów w postępowaniu.

Bezpośrednim skutkiem wstąpienia kolejnego wierzyciela do postępowania powinno być wezwanie przez komornika dłużnika do zapłaty długu w trybie art. 923 K.p.c. Powinien zatem Pan otrzymać tego rodzaju wezwania od komornika w odniesieniu do każdego wierzyciela, jeżeli tak się stało, przyłączyli się oni do egzekucji z nieruchomości.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

To jest właściwie standardem w takich sytuacjach, ponieważ korzysta się z dobrodziejstwa już wszczętej egzekucji. Pozwolę sobie przytoczyć Panu fragment uzasadnienia postanowienia Sądu Okręgowego w Słupsku wydanego w sprawie IV Cz 116/13, które dość dokładnie wyjaśnia uprawnienia wierzyciela, który do toczącej się już egzekucji z nieruchomości przystąpił:

„Wierzyciel, który przyłączył się do egzekucji na podstawie art. 927 k.p.c., zajmuje w postępowaniu stanowisko równorzędne z pierwszym wierzycielem. Może on zgłaszać wnioski zmierzające do rozwoju postępowania, a także wnioski o zawieszenie lub umorzenie postępowania. Może także cofać wnioski już przez siebie zgłoszone, jednakże tylko dopóty, dopóki komornik lub sąd nie dokona czynności uwzględniających wniosek. W składaniu wszelkich wniosków wierzyciel jest zależny od innych wierzycieli, jednakże działa w imieniu własnym. Podsumowując, należy stwierdzić, że po przyłączeniu się kolejnych wierzycieli na podstawie art. 927 k.p.c. do toczącego się postępowania egzekucyjnego, w którego ramach skierowano egzekucję do nieruchomości, a więc po jego poszerzeniu strony podmiotowej, toczy się jedno postępowanie egzekucyjne, obejmujące jedną egzekucję. W konsekwencji toczy się także jedna – w znaczeniu procesowo-technicznym – sprawa egzekucyjna, jednakże przyłączenie się wierzyciela do postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 927 K.p.c. należy traktować jak wszczęcie egzekucji na jego rzecz, z uwzględnieniem możliwości zgłaszania wniosków zmierzające do rozwoju postępowania, w terminach liczonych od momentu wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez wierzycieli przyłączonych”.

Niestety zatem, jeżeli pozostali Pana wierzyciele przyłączyli się do egzekucji, to wniosek wierzyciela, który wszczął egzekucję z nieruchomości o jej umorzenie, nie spowoduje niestety umorzenia egzekucji wobec pozostałych wierzycieli i tym samym odwołania licytacji. Tak jak napisał sąd w cytowanym uzasadnieniu, taki wierzyciel jest zależny od innych wierzycieli, bo postępowanie jest jedno, a obejmuje już po prostu ogół wierzycieli, a nie tego tylko jednego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »