Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata zadłużenia za lokal jeden dzień po terminie i wygaśnięcie umowy

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-10-11

Mieliśmy termin spłaty zadłużenia za lokal do końca lutego. Płatność wyszła z konta 28 lutego, w ADM-ie zaksięgowana 1 marca, czyli jeden dzień po terminie. Umowę wygasła według administratora. Czy możemy się odwołać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Spłata zadłużenia za lokal jeden dzień po terminie i wygaśnięcie umowy

Niestety w przypadku zapłaty przelewem bankowym – jeżeli strony nie umówiły się inaczej – jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela, a nie dzień obciążenia Państwa rachunku bankowego. Potwierdza to poniższa uchwała: Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94: „Spełnienie świadczenia bezgotówkowego następuje w dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela, chyba że strony stosunku zobowiązaniowego postanowiły inaczej”.

Dlatego też niestety wierzyciel ma rację w opisanej przez Panią sprawie.

Natomiast, czy Pani się może odwołać od tego – bezpośrednio nie, bo to jest tylko jakaś umowa pomiędzy Państwem, a nie rozstrzygnięcie sądu czy organu, od którego można się odwołać.

Może Pani spróbować negocjować z wierzycielem, żeby jednak uznał Państwu wpłatę za dokonaną w terminie, bo to jest przecież tylko jeden dzień. Jeżeli się nie zgodzi, to dopiero wówczas, gdy np. Państwa pozwie, będzie Pani mogła próbować przekonać sąd, że wierzyciel nadużywa w takim przypadku swojego prawa.

Istnieje bowiem taka ogólna norma w art. 5 Kodeksu cywilnego, która mówi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Teoretycznie zatem jeżeli ktoś ma rację, ale w świetle wszystkich okoliczności sprawy byłoby to, potocznie rzecz rozumiejąc, niesprawiedliwe – wówczas sąd może poprzez tę normą skorygować działania wierzyciela. Natomiast tak po prostu odwołać się Pani nie może, bo od umów cywilnych i ewentualnego niedotrzymania ich warunków nie ma odwołania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Procedura zakupu samochodu w leasingu

Planuję nabycie pojazdu od sprzedającego. Sprzedający ma w tym momencie pojazd w leasingu. Oferta sprzedaży dotyczy wpłaty odstępnego + cesji...

 

Zawyżona kwota za usługę - jak odzyskać pieniądze?

Ostatnio korzystałem z usług firmy ogrodniczej. Główny zakres prac obejmował prace ziemne, za które ustaliliśmy stawkę za metr kwadratowy. Wykonawca...

 

Problem z zakupem mieszkania połączonego z dwóch mieszkań

Nasz problem wygląda następująco. Chcieliśmy z mężem kupić mieszkanie na kredyt, spisaliśmy umowę przedwstępną kupna mieszkania pół roku temu,...

 

Kupno mieszkania od spółki z o.o.

Kupno mieszkania od spółki z o.o.

Zamierzam kupić mieszkanie od spółki z o.o. Czy w związku z faktem, iż jedna ze stron nie jest osobą fizyczną transakcja ta jest bardziej...

Wykonawca odmawia zwrotu wpłaconej zaliczki

Wykonawca odmawia zwrotu wpłaconej zaliczki

Zawarliśmy z żoną umowę o budowę domku letniskowego. W trakcie uzgadniania warunków mowa była, że stolarz pobierze zaliczkę...

Podniesienie ceny samochodu przez salon

Podniesienie ceny samochodu przez salon

Kilka miesięcy temu zawarłem umowę zakupu nowego samochodu z wyposażeniem określonym w specyfikacji jako załączniku do umowy. Otrzymałem też...

Źle wykonane prace remontowe - jak żądać zwrotu nadpłaconej kwoty?

Źle wykonane prace remontowe - jak żądać zwrotu nadpłaconej kwoty?

Zleciłam zaprzyjaźnionemu wykonawcy wykonanie prac remontowych. Zapłaciłam zaliczkę i dałam mu kartę bankomatową. Bez mojej wiedzy i zgody...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »