Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata zadłużenia za lokal jeden dzień po terminie i wygaśnięcie umowy

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-10-11

Mieliśmy termin spłaty zadłużenia za lokal do końca lutego. Płatność wyszła z konta 28 lutego, w ADM-ie zaksięgowana 1 marca, czyli jeden dzień po terminie. Umowę wygasła według administratora. Czy możemy się odwołać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spłata zadłużenia za lokal jeden dzień po terminie i wygaśnięcie umowy

Niestety w przypadku zapłaty przelewem bankowym – jeżeli strony nie umówiły się inaczej – jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela, a nie dzień obciążenia Państwa rachunku bankowego. Potwierdza to poniższa uchwała: Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94: „Spełnienie świadczenia bezgotówkowego następuje w dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela, chyba że strony stosunku zobowiązaniowego postanowiły inaczej”.

Dlatego też niestety wierzyciel ma rację w opisanej przez Panią sprawie.

Natomiast, czy Pani się może odwołać od tego – bezpośrednio nie, bo to jest tylko jakaś umowa pomiędzy Państwem, a nie rozstrzygnięcie sądu czy organu, od którego można się odwołać.

Może Pani spróbować negocjować z wierzycielem, żeby jednak uznał Państwu wpłatę za dokonaną w terminie, bo to jest przecież tylko jeden dzień. Jeżeli się nie zgodzi, to dopiero wówczas, gdy np. Państwa pozwie, będzie Pani mogła próbować przekonać sąd, że wierzyciel nadużywa w takim przypadku swojego prawa.

Istnieje bowiem taka ogólna norma w art. 5 Kodeksu cywilnego, która mówi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Teoretycznie zatem jeżeli ktoś ma rację, ale w świetle wszystkich okoliczności sprawy byłoby to, potocznie rzecz rozumiejąc, niesprawiedliwe – wówczas sąd może poprzez tę normą skorygować działania wierzyciela. Natomiast tak po prostu odwołać się Pani nie może, bo od umów cywilnych i ewentualnego niedotrzymania ich warunków nie ma odwołania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

prawo podatkowe

Szukamy prawnika »