Kategoria: Postępowanie cywilne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spóźnione wnioski dowodowe w postępowaniu cywilnym

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-11-29

Zakupiłem auto z wadą ukrytą. W postępowaniu sądowym sędzia zakreślił 14-dniowy termin złożenia przeze mnie wniosków dowodowych. Z braku doświadczenia w takich sprawach i niewiedzy za późno te wnioski złożyłem, z tego powodu sędzia odrzucił mój wniosek powołania biegłego sądowego, który by wypowiedział się w sposób fachowy i potwierdził moje zastrzeżenia do stanu auta. Dodam, że mój wniosek zawierał opinię biegłego rzeczoznawcy, ale sąd jej nie chce uznać, bo jest to opinia zrobiona na prywatną prośbę. Co teraz mogę robić?

Eliza Rumowska

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Zachowanie sądu wprawdzie nie stanowi naruszenia wprost procedury cywilnej, ale prowadzi do braku możliwości ustalenia stanu faktycznego. Pan przy zaistniałym stanie sprawy powinien jednoznacznie opowiadać się za przedłożonym materiałem dowodowym i uznać za nieudowodnione twierdzenia strony przeciwnej, która, jak rozumiem, nie przedłożyła żadnej opinii i nie zgadza się z przedłożoną przez Pana opinią. W takim bowiem przypadku twierdzenia strony przeciwnej nie są poparte jakimkolwiek dowodem.

Owszem – należy mieć na uwadze, że w procesie cywilnym:

„Art. 232. [Obowiązek wskazywania dowodów]

Strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Sąd może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.

Art. 233. [Zasada swobodnej oceny dowodów]

§ 1. Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.

§ 2. Sąd oceni na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu.”

Jednak nie ma zasady, która a priori (z góry) zakładałaby, że dokument prywatny w postaci opinii biegłego rzeczoznawcy zlecony pozasądownie przez jedną ze stron jest nieważny. Pana opinia może zostać zakwestionowana, ale należy przeprowadzić w tym kierunku postępowanie dowodowe, a nie założyć od razu, że jest nieważna. Przepisy nadają jej rangę dokumentu prywatnego, a Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.) stanowi:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Art. 245. [Dokument prywatny]

Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.”

Ponadto dość istotne znaczenie w przypadku roszeń reklamacyjnych składanych przez konsumenta mają domniemania prawne. Jednak nie wiem nic o meritum okoliczności sprawy, tj. kiedy wada została ujawniona i czy ma Pan status konsumenta w sprawie. Jeżeli tak, to ponad powyższe istnieje możliwość podnoszenia, iż chroni Pana domniemanie prawne istnienia wady, które ma obalić sprzedający, inaczej sąd jest nim związany:

„Art. 234. [Domniemania prawne]

Domniemania ustanowione przez prawo (domniemania prawne) wiążą sąd; mogą być jednak obalone, ilekroć ustawa tego nie wyłącza.”

Powinien Pan to wszystko wykorzystać, dopóki sprawa jest jeszcze w toku – na rozprawach, a jeszcze lepiej pisemnie składając pisma procesowe. Natomiast z prekluzją dowodową i zakreślonym przez sąd terminem proszę nie walczyć, bo tu faktycznie nie dochował Pan terminu i już. Dlatego drogą wyjścia z impasu jest postępowania według powyższych wskazówek.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »