Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprawa w e-sądzie mimo ugody z bankiem

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-07-25

W związku z przejściowymi problemami finansowymi wypowiedziano mi umowę pożyczki. Od razu, kiedy się o tym fakcie dowiedziałam, zadzwoniłam do pracownika banku w celu ustalenia ścieżki polubownej. Ustalono ugodę. Mimo ugody założono sprawę sądową w e-sądzie i dostałam nakaz zapłaty. Wniosłam sprzeciw. Bank jednak skierował sprawę do SR. Jak nie zostać obciążoną kosztami? Co mogę robić?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Zasadniczo jeśli ma Pani układ ratalny, to bank nie miał prawa kierować pozwu o zapłatę czy wydanie nakazu zapłaty. Ugoda zmienia stosunek prawny, pierwotny stosunek prawny.

Aktualnie zatem wierzytelność z tytułu pożyczki wobec ustanowienia nowych terminów zapłaty, przestała być wymagalna w stosunku do Pani w zakresie ujętym w tym nakazie. Odpowiedzialność z tytułu zadłużenia uzależniona jest zawsze od wymagalności wierzytelności w stosunku do dłużnika.

Mając na uwadze, że powództwo nie było zasadne na datę jego wytoczenia, do zmiany okoliczności w tym zakresie doszło wskutek zawarcia ugody pozasądowej przed wszczęciem postępowania. Nie ma żadnych podstaw do uwzględnienia wniosku powoda o zasądzenie kosztów procesu od pozwanej. Ostatecznie bowiem to powód przegra proces i zgodnie z zasadą określoną w art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego on powinien ponieść koszty procesu. Przepis art. 102 umożliwia wyłącznie odstąpienie od tej zasady przez nieobciążanie strony przegranej tymi kosztami, nie pozwala natomiast na jej modyfikację jej działania i zasądzenie zwrotu kosztów od strony wygrywającej rzecz strony przegrywającej sprawę.

Jeśli ugoda była podpisana przed wniesieniem pozwu do sądu i wywiązywała się Pani z niej, bank przegra sprawę, a Pani nie będzie obciążona kosztami.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »