Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedawca nie chce zwrócić zadatku na leasing samochodu

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-02-20

Chciałem nabyć samochód w formie leasingu. Znalazłem odpowiednie auto, zarezerwowałem je, wpłacając zadatek sprzedającemu w wysokości 1000 zł. Następnie rozpocząłem starania o leasing. Po otrzymaniu oferty wybrany bank zgłosił się do sprzedającego w celu sfinalizowania transakcji. Ten jednak odmówił wydania dokumentów pojazdu, sugerując mi równocześnie inny bank. W oferowanym przez niego banku leasingu nie otrzymałem, więc chciałem kontynuować zakup poprzez bank, który tego leasingu udzielił. Sprzedawca jednak odmówił sprzedaży. Czy miał takie prawo? Ponadto nie chce zwrócić wpłaconej kwoty. Moim zdaniem to on zrezygnował ze sprzedaży, nie chcąc wydać dokumentów pojazdu na prośbę mojego banku. W jaki sposób odzyskać wpłaconą kwotę?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Zatem doszło do zawarcia umowy przedwstępnej, w ramach której wpłacony został zadatek.

Zacznę zatem od przytoczenia treści art. 394 Kodeksu cywilnego (K.c.), który przewiduje instytucję zadatku:

Art. 394. § 1. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

§ 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

§ 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.”

Istotą sprawy będzie zatem w tym przypadku, kto ponosi winę za niewykonanie umowy. I tu wszystko zależy od tego, na co się Panowie umówili. Jeśli treścią umowy było to, że leasingodawca będzie konkretnym podmiotem, a Pan miał możliwość finansowania zakupu przez inny podmiot, to do niewykonania umowy doszło z Pana winy. Jeśli natomiast nie było wskazanego podmiotu finansującego i Pan uzyskał to finansowanie w wybranym przez siebie, a sprzedający odmówił zapłaty, to uważam, że wówczas do niewykonania umowy doszło przez sprzedającego.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zatem decydujące jest to, czy został w umowie wyraźnie przewidziany podmiot leasingodawcy, jeśli nie, oznacza to, iż może to być każdy i sprzedający nie miał prawa dokonywać jego wyboru za Pana.

Natomiast, aby móc żądać zadatku, należy od umowy odstąpić – jak mówi przepis art. 394 K.c.

Sugerowałabym wysłać pismo do sprzedawcy, w którym wyraźnie napisze Pan o niewykonaniu umowy, opisze sytuację i napisze, że od umowy odstępuje i żąda zwrotu zadatku.

Wówczas, jeśli sprzedający zadatku nie zwróci, będzie podstawa do domagania się zwrotu w sądzie w ramach powództwa o zapłatę. Proszę jednak pamiętać, że będzie trzeba przed sądem udowodnić, kto ponosi winę w niezawarciu umowy i same rozbieżne twierdzenia stron mogą być niewystarczające, bo sąd będzie mógł uwierzyć i tak tylko jednej osobie.

Wspominam o tym, bo nie wiem, jakimi dowodami Pan dysponuje. Jeśli są świadkowie Panów ustaleń (gdy nie zawarto umowy pisemnej), to oczywiście taki dowód można powołać.

W każdym razie jeśli sprzedający nie odda dobrowolnie zadatku, jest tylko jedna możliwość przymuszenia go do zwrotu – korzystny dla Pana wyrok sądu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »