Sprzedaż połowy nieruchomości

Chciałabym złożyć do sadu wniosek o zniesienie współwłasności i jednocześnie podział działki na dwie połowy. Pierwsza połowa to spadek po mojej matce, wszyscy spadkobiercy przeprowadzili postępowanie spadkowe i są zgodni, że chcą sprzedać tę połowę. Druga połowa to spadek po siostrze mojej matki, która też zmarła, ale jej synowie nie przeprowadzili postępowania spadkowego. Jeden z nich to alkoholik i jest trudny z nim kontakt. Potrzebuję pomocy w złożeniu wniosku do sądu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż połowy nieruchomości

Księga wieczysta dla nieruchomości

W pierwszej kolejności należałoby ustalić, czy w odniesieniu do nieruchomości gruntowej (pomimo faktycznego jej podziału na dwie części) objęta jest jedną księgą wieczystą. Jeżeli mamy jedną księgę wieczystą, wówczas należałoby ustalić, kto figuruje w Dziale II tejże księgi jako właściciel nieruchomości. Jeżeli księga wieczysta nie jest prowadzona, to informację o prawie własności w odniesieniu do konkretnej nieruchomości można uzyskać w starostwie powiatowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości.

Stwierdzenie nabycia spadku

Dysponując taką wiedzą, należałoby powołać się na przepis art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Innymi słowy objęcie nieruchomości gruntowej jedną księgą wieczystą pozwoli na wykazanie przed sądem interesu prawnego w stwierdzeniu nabycia spadku po cioci. Wnioskodawcą może być każdy spadkobierca po Pani mamie. Uczestnikami postępowania będą synowie cioci. Do każdego z nich konieczne będzie jednak wskazanie ich miejsca zamieszkania. Co do syna alkoholika, to konieczne będzie wystąpienie do urzędu miasta z wnioskiem o wskazanie miejsca zamieszkania syna cioci, ze wskazaniem interesu prawnego w uzyskaniu tej informacji. Dysponując taką informacją, należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po cioci. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy miejsca zgonu cioci. Opłata sądowa wynosi 50 zł, plus 5 zł opłata kancelaryjna. Po wydaniu przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po cioci musi Pani odczekać 21 dni na uprawomocnienie się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Po tym terminie wnioskodawca będzie mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie odpisu postanowienia z adnotacją o prawomocności. Wniosek podlega opłacie 6 zł od każdej strony postanowienia. Dysponując takim odpisem postanowienia, będzie można występować do sądu z wnioskiem o zniesienie współwłasności o podział nieruchomości.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Do założenia sprawy o zniesienie współwłasności niezbędny będzie wypis z ksiąg wieczystych, a także wypis i wyrys dla nieruchomości. Nadto sąd będzie musiał zaczerpnąć opinii biegłego sądowego z zakresu geodezji i nieruchomości na okoliczność ustalenia, czy podział nieruchomości w ogóle jest możliwy, czy też będzie sprzeczny z przepisami prawa.

Podstawę prawną Państwa żądania stanowi przepis art. 211, zgodnie z którym „każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości”.

Opinia biegłego w mojej ocenie będzie konieczna, bowiem zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii”. Osobiście uważam, że sąd nie zdecyduje się na podział nieruchomości bez opinii biegłego, który najpierw będzie musiał ocenić, czy proponowany przez Państwa podział jest możliwy, a po drugie będą konieczne jakieś spłaty, o ile ktokolwiek będzie się ich domagał. Oczywiście plan podziału, którym Pani dysponuje, winien być złożony do wniosku o zniesienie współwłasności, ale i tak dokument taki sąd potraktuje jak dokument prywatny, gdyż nie został sporządzony na zlecenie sądu.

Reasumując, pierwszym krokiem winno być założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po cioci. Podstawę prawną takiego wniosku będzie art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 506 Kodeksu postępowania cywilnego. Po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku możliwe będzie wnioskowanie o zniesienie współwłasności i podział nieruchomości.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Marek Gola

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »