Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Tajemnica korespondencji a dobra osobiste

Hanna Żurowska • Opublikowane: 2016-03-06

Czy jeśli ujawnię korespondencję kierowaną do mnie, bez zgody nadawcy, w sądzie lub resortowym postępowaniu dyscyplinarnym jako dowód w sprawie, to może być uznane za naruszenie dóbr osobistych lub nielegalne kopiowanie czy rozpowszechnianie? Czy są jakiekolwiek podstawy prawne, aby wyciągać prawne konsekwencje w stosunku do mnie, jeśli przedstawię otrzymaną korespondencję jako dowód w sprawie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sytuacja możliwości udostępniania korespondencji jest regulowana w szeregu różnych ustaw, począwszy od tej zasadniczej, czyli Konstytucji RP. Tamże znajduje się następujący zapis:

„Art. 49. Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony”.

Tajemnica korespondencji jest też dobrem osobistym w rozumieniu art. 23 Kodeksu cywilnego. Pamiętać trzeba jednak, iż przepisu tego nie można interpretować oddzielnie, z pominięciem zapisów art. 24, zgodnie z którym dobro osobiste nie jest naruszone, jeśli działanie w nie godzące nie jest bezprawne. Odnosząc to do Pani pytania, udostępnianie korespondencji w takich okolicznościach oczywiście nie jest bezprawne.

Ponadto w doktrynie przyjęło się, że co do zasady odbiorca korespondencji staje się jej właścicielem i do niego należy decyzja dotycząca ewentualnego rozpowszechnienia jej treści. Potwierdzają to poniekąd zapisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 Nr 24, poz. 83), gdzie stwierdzono m.in., że:

„Art. 82. Jeżeli osoba, do której korespondencja jest skierowana, nie wyraziła innej woli, rozpowszechnianie korespondencji, w okresie dwudziestu lat od jej śmierci, wymaga zezwolenia małżonka, a w jego braku kolejno zstępnych, rodziców lub rodzeństwa”.

Powyższe wskazuje niezbicie, że ustawodawca objął ochroną adresata korespondencji i to jego uzbroił w mechanizmy ochrony praw autorskich, a nie nadawcę listu.

Konkludując, w przywołanej przez Panią sytuacji nie widzę możliwości wyciągnięcia wobec Pani prawnych konsekwencji w związku z ujawnieniem otrzymanej korespondencji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Publikowanie zdjęć dziecka przez przedszkole pomimo braku zgody rodziców

W ankiecie dziecka nie wyraziłam zgody, a przedszkole mimo wszystko publikuje zdjęcia, publicznie, dla wszystkich (bez konieczności logowania do jakiegoś...

Jak może bronić się nauczyciel przed oszczerstwami rodzica ucznia?

Jestem nauczycielką. Od roku mam problemy z rodzicem ucznia. Dziecko rzadko jest przygotowane do lekcji, a wszelkie uwagi są przez rodziców ignorowane....

Sprzęt do podsłuchu i namierzania założony w samochodzie

Tydzień temu odkryłam, że w samochodzie podarowanym mi przez byłego partnera jest założony sprzęt do podsłuchu i namierzania. Jestem pewna, że...

Co zrobić z anonimowymi donosami

W ciągu ostatnich miesięcy pojawiło się kilka donosów anonimowych pisanych komputerowo z fałszywymi i godzącymi w moje imię nieprawdziwymi...

Nagranie rozmowy dotyczącej kosztów transportu

Kupiłem meble w sklepie. Dowóz miał wynieść 50 zł. Pan, który je przywiózł, zażądał 60 zł. Przy nim wykonałem telefon do sklepu, podczas rozmowy...

Firma pozywa mnie o naruszenie jej dóbr osobistych

Zleciłem wykonanie pewnej firmie indywidualnie określonych rzeczy. Po ich otrzymaniu stwierdziłem, że nie nadają się do dalszej pracy. Odesłałem je...

Nietykalność cielesna jako dobro osobiste – incydent w szkole

W szkole na przerwie rodzic innego dziecka poszarpał moje dziecko w wieku 7 lat – czy naruszył jego dobra osobiste, nietykalność cielesną?...

Złośliwości w miejscu pracy

W połowie ubiegłego miesiąca miałam zdarzenie komunikacyjne – przy silnym hamowaniu mocno uderzyłam głową o zagłówek. Odczuwałam ból...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »