Kategoria: Odszkodowania

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczenie pożyczki i odmowa wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-07-06

Niedawno zmarł mój ojciec, który miał pożyczkę. Pożyczka była ubezpieczona na wypadek śmierci od kilku przyczyn (udar mózgu, zawał serca, wypadki komunikacyjne). Ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia, twierdząc, że zmarły nie miał żadnej z tych chorób. W karcie napisana jest przyczyna zgonu - zatrzymanie krążenia (z powodu miażdżycy). Moim zdaniem zgon mógł nastąpić na skutek zawału. Czy mam po co odwoływać się od tej decyzji?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Zawierając umowę ubezpieczenia, warto pamiętać, że nie wywołuje ona tylko określonych w oświadczeniu woli skutków, czyli w szczególności w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ale także inne, tzw. naturalia negotii. Są one określone we właściwych przepisach, zasadach współżycia społecznego i ustalonych zwyczajach – art. 56 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 805 § 1 „przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę”.

Kodeks cywilny nie określa pojęcia wypadku ubezpieczeniowego. Ograniczając się do kryterium formalnego, wymaga, aby był on przewidziany w umowie. Pozostawia więc jego określenie umowie (ogólnym warunkom ubezpieczenia). Pojęcie to ma kluczowe znaczenie dla działalności ubezpieczeniowej i teorii ubezpieczeń. Z treści art. 806 § 1 wynika, że powinien to być wypadek przyszły, możliwy, ale niepewny, tj. zdarzenie, które w okresie trwania danego stosunku ubezpieczenia może, ale nie musi, nastąpić. Obie te cechy – jak się wydaje – zbliżają wypadek ubezpieczeniowy do warunku, który według definicji ustawowej jest „zdarzeniem przyszłym i niepewnym” (art. 89). Nie można jednak wypadku ubezpieczeniowego ani utożsamiać z warunkiem, ani uważać ubezpieczenia za zobowiązanie warunkowe

W Pani przypadku określono 3 zdarzenia, kiedy ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania. Niestety żaden z nich nie zaszedł. Musiałby być przyczyną zgonu, a nie opcją przy określonych schorzeniach, do których może prowadzić.

Nadto ubezpieczyciele wykluczają często zawał spowodowany długotrwała chorobą miażdżycową, ograniczając odpowiedzialność do nagłych zawałów. Czy określonych wyników medycznych. Te warunki są zwykle bardzo rygorystyczne, więc zależnie od treści umowy, fakt leczenia się na miażdżycę także mógł wykluczyć odszkodowanie.

Niemniej w tym przypadku zawał nie był bezpośrednią przyczyną zgonu, nie ma mowy, aby zakład wypłacić odszkodowanie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »