Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ubezpieczenie pożyczki i odmowa wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela

Niedawno zmarł mój ojciec, który miał pożyczkę. Pożyczka była ubezpieczona na wypadek śmierci od kilku przyczyn (udar mózgu, zawał serca, wypadki komunikacyjne). Ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia, twierdząc, że zmarły nie miał żadnej z tych chorób. W karcie napisana jest przyczyna zgonu - zatrzymanie krążenia (z powodu miażdżycy). Moim zdaniem zgon mógł nastąpić na skutek zawału. Czy mam po co odwoływać się od tej decyzji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawierając umowę ubezpieczenia, warto pamiętać, że nie wywołuje ona tylko określonych w oświadczeniu woli skutków, czyli w szczególności w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ale także inne, tzw. naturalia negotii. Są one określone we właściwych przepisach, zasadach współżycia społecznego i ustalonych zwyczajach – art. 56 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 805 § 1 „przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę”.

Kodeks cywilny nie określa pojęcia wypadku ubezpieczeniowego. Ograniczając się do kryterium formalnego, wymaga, aby był on przewidziany w umowie. Pozostawia więc jego określenie umowie (ogólnym warunkom ubezpieczenia). Pojęcie to ma kluczowe znaczenie dla działalności ubezpieczeniowej i teorii ubezpieczeń. Z treści art. 806 § 1 wynika, że powinien to być wypadek przyszły, możliwy, ale niepewny, tj. zdarzenie, które w okresie trwania danego stosunku ubezpieczenia może, ale nie musi, nastąpić. Obie te cechy – jak się wydaje – zbliżają wypadek ubezpieczeniowy do warunku, który według definicji ustawowej jest „zdarzeniem przyszłym i niepewnym” (art. 89). Nie można jednak wypadku ubezpieczeniowego ani utożsamiać z warunkiem, ani uważać ubezpieczenia za zobowiązanie warunkowe

W Pani przypadku określono 3 zdarzenia, kiedy ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania. Niestety żaden z nich nie zaszedł. Musiałby być przyczyną zgonu, a nie opcją przy określonych schorzeniach, do których może prowadzić.

Nadto ubezpieczyciele wykluczają często zawał spowodowany długotrwała chorobą miażdżycową, ograniczając odpowiedzialność do nagłych zawałów. Czy określonych wyników medycznych. Te warunki są zwykle bardzo rygorystyczne, więc zależnie od treści umowy, fakt leczenia się na miażdżycę także mógł wykluczyć odszkodowanie.

Niemniej w tym przypadku zawał nie był bezpośrednią przyczyną zgonu, nie ma mowy, aby zakład wypłacić odszkodowanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl