Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uciążliwe sąsiedztwo studentów

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2019-02-22

Sprawa dotyczy uciążliwego sąsiedztwa studentów. Mieszkamy we wspólnocie mieszkaniowej na nowym osiedlu. Obok nas, praktycznie drzwi w drzwi, mieszkają studenci, które często organizują imprezy. Schodzi się wtedy sporo osób i jest na tyle głośno, że nie możemy spać. Ojciec jednego z tych studentów jest właścicielem mieszkania. Dodatkowo na klatce często czuć zapach marihuany, który wydobywa się od nich. Wdycha to nasze dziecko. Co możemy zrobić, by skończyły się imprezy i narkotyki?

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

Opisane w zapytaniu zachowanie sąsiadów należy oceniać zarówno w kategoriach odpowiedzialności cywilnej, jak i karnej. W pierwszej kolejności wymaga wskazania, że zakłócanie hałasem lub krzykiem spokoju lub spoczynku nocnego wypełnia znamiona czynu stypizowanego w art. 51 ustawy Kodeks wykroczeń, którego popełnienie zagrożone jest karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Sprawca wykroczenia w postaci kwalifikowanej, tj. popełnionego pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innego podobnie działającego środka podlega odpowiedzialności zaostrzonej.

W okolicznościach omawianego stanu faktycznego należy również podkreślić, że odpowiedzialność karna obejmuje także podżeganie i pomocnictwo. W konsekwencji także osoby, które nakłaniają do takiego wybryku lub w jakikolwiek sposób ułatwiają jego popełnienie, dopuszczają się wykroczenia.

Omawiany czyn podlega ściganiu z urzędu, co nakłada na organy obowiązek podjęcia czynności wyjaśniających i w odpowiednim zakresie przeprowadzenia postępowania przygotowawczego. Zależnie od okoliczności zdarzenia prawnokarna ocena czynu może nastąpić w drodze nałożenia mandatu karnego lub skierowania do sądu wniosku o ukaranie. Sąd, uwzględniając kontekst zdarzenia, w tym w szczególności powtarzalność i natężenie zachowań, może wymierzyć sprawcy także karę aresztu lub ograniczenia wolności.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Na gruncie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego należy również zwrócić uwagę na karalność posiadania środków odurzających. Samo użycie narkotyku przesądza o wypełnieniu znamion czynu określonego w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r., poz. 783 z późn. zm.), zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat trzech. Występek ten ścigany jest z urzędu.

Kolejnym aspektem odpowiedzialności wynikającej z uciążliwych zachowań Pańskich sąsiadów jest zakłócenie korzystania z sąsiednich lokali. Zgodnie z art. 144 ustawy Kodeks cywilny, wprowadzającym regułę tzw. dobrego sąsiedztwa, niedopuszczalne jest wykonywanie prawa własności poprzez podejmowanie działań, które uniemożliwiałyby lub istotnie ograniczały czynienie użytku z nieruchomości sąsiednich.

Osobie, która doznaje takich niedogodności, przysługuje roszczenie o zaniechanie naruszeń oraz prawo do żądania zadośćuczynienia. Jeżeli natomiast skutkiem działań właściciela nieruchomości sąsiedniej lub dopuszczenia przez niego zachowań wyczerpujących znamiona naruszeń jest ograniczenie możliwości korzystania z rzeczy lub pobierania z niej pożytków, w stosunku do właściciela nieruchomości aktualizuje się również odpowiedzialność odszkodowawcza.

Bezsprzecznie zakłóceniem korzystania z nieruchomości ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości w rozumieniu art. 144 Kodeksu cywilnego jest uporczywe zakłócanie ciszy nocnej oraz powodowanie nadmiernego hałasu niezależnie od pory dnia.

W przypadku, gdy polubowne formy rozwiązania sporu nie będą przynosić spodziewanych efektów, godzi się rozważyć możliwość wystąpienia przed sąd z powództwem o zaniechanie naruszeń na zasadzie art. 222 Kodeksu cywilnego.

W ramach pozasądowych prób nakłonienia do zaprzestania bezprawnych działań sąsiadów warto rozważyć zainteresowanie problemem wspólnoty mieszkaniowej oraz zastosowanie środków przewidzianych w regulaminie porządkowym nieruchomości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »