Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uciążliwy dym tytoniowy palących klientów restauracji, co robić?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-09-10

Mieszkam w bloku, w którym na parterze, bezpośrednio pod moim mieszkaniem znajduje się restauracja. Problem polega na tym, że klienci oraz pracownicy w godzinach, kiedy lokal jest czynny, cały czas palą pod naszymi oknami (stojąc lub siedząc przy stolikach znajdujących się na zewnątrz), a dym dostaje się do mieszkań i ciężko go wywietrzyć, więc jesteśmy zmuszeni wdychać dym tytoniowy. Problem był wielokrotnie zgłaszany zarządcy nieruchomości, ale kończyło się tylko na upomnieniach. Zarządca wydał oficjalne pismo, w którym zakazuje się palenia pod oknami mieszkańców. Zgłaszaliśmy nasze niezadowolenie także właścicielowi restauracji – bez rezultatu. Ciągle musimy zamykać okna, aby nie palić biernie, nie możemy korzystać z balkonu, bo przebywanie na nim jest nieprzyjemne. Jest to dla nas, jak i dla innych mieszkańców, bardzo uciążliwa i niekomfortowa sytuacja, która trwa już dwa lata. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisany problem regulowany jest przez przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) i określany mianem immisji.

Przepis art. 144 K.c. należy do przepisów dotyczących stosunków sąsiedzkich, które określane są jako prawo sąsiedzkie. Norma wskazanego przepisu, zawierająca ograniczenia dopuszczalności immisji w stosunkach sąsiedzkich, obejmuje swym zasięgiem dość szeroki krąg „nieruchomości sąsiednich”, w tym nawet niepozostające ze sobą w bezpośredniej styczności granicznej. Objęto nią działania właściciela zakłócające korzystanie z nieruchomości sąsiednich. Chodzi tu o aktywne zachowanie właściciela, które jest podejmowane w ramach wykonywania jego prawa, równocześnie oddziałujące na sferę cudzego prawa własności. Immisje, o jakich mowa w art. 144 K.c., to tak zwane immisje pośrednie. Są one ubocznym, choć kłopotliwym dla sąsiadów, skutkiem działania właściciela, nie stanowią natomiast rodzaju zamierzonego oddziaływania na nieruchomości sąsiednie. Immisje pośrednie są dopuszczalne w granicach określonych przez art. 144 K.c. Tak więc zabronione jest zakłócanie korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze „społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości” oraz „stosunków miejscowych”.

Zgodnie z art. 144 K.c., przeciętną miarę oddziaływań, o której mowa w tym przepisie, ocenia się po wyjaśnieniu, jaki charakter ma nieruchomość, z której emitowana jest immisja i nieruchomości sąsiednie immisją dotknięte. Społeczno-gospodarczym przeznaczeniem Pani nieruchomości lokalowych jest zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych i związanej z tym potrzeby zapewnienia należytego wypoczynku.

Przy ustalaniu przeciętnej miary bierze się pod uwagę dwa kryteria: społeczno-gospodarcze przeznaczenie obu nieruchomości oraz stosunki miejscowe. Odnośnie oceny przeciętnej miary w rozumieniu art. 144 K.c., wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 22 listopada 1985 roku (sygn. akt II CR 149/85, OSNCP z 1986 r., nr 10, poz. 162), z którego wynika, że musi być ona dokonana na podstawie obiektywnych warunków, panujących w środowisku osób zamieszkujących na danym ternie, a nie na podstawie subiektywnej wrażliwości czy potrzeb właścicieli poszczególnych nieruchomości. Przeznaczenie nieruchomości wynika z kolei z jej charakteru i sposobu korzystania z niej.

W wyniku oddziaływania pośredniego, zakłócającego ponad przeciętną miarę korzystanie z sąsiednich nieruchomości, ich właściciele mogą żądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania dalszych naruszeń (tzw. roszczenie negatoryjne art. 222 § 2 K.c.).

Legitymacja czynna uprawniająca do dochodzenia roszczenia negatoryjnego przysługuje właścicielowi nieruchomości oraz użytkownikowi wieczystemu, jak również osobom uprawnionym z tytułu ograniczonych praw rzeczowych, ponieważ do ochrony takich praw stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

Pewną redukcję uciążliwości można uzyskać przez znalezienie miejsca palaczom, z dala od okien mieszkańców. W mniejszym lub większym zakresie stanowią one pewnego rodzaju zakłócenia naruszające spokój, właściciel lokalu powinien podjąć kroki, aby były one dla sąsiadów jak najmniej odczuwalne. I tego należy dochodzić w sądzie. Wezwać najpierw właściciela lokalu i właściciela restauracji do zaniechania immisji. Potem skierować sprawę do sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »